Logo

Begge skiter i skogen, men gorillaen er mer bekymret enn mennesket.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 12 oktober 2020.

Gorillaen, og andre primater som lever i regnskogen, skiter i skogen og gjødsler den. Mennesket, kalt den nakne ape, særlig klimafornekterne skiter også i skogen og særlig regnskogen, andre primateres vitale leveområder forsvinner. Snart ser vi dem bare i dyrehager. Det var gorillaen og andre primater som burde holdt mennesket i slike hager, slik at vi ikke fikk ødelagt deres habitater og til slutt kloden. Tenk deg gorillaer og andre primater med implantat av super kunstig intelligens (mer om det i andre semantiske lenke) som hadde mennesker i det vil kan kalle barnehager. Det er kanskje litt urettferdig for barn, for mange barn er mer bekymret enn noen voksne.

Nå er Høyre og Arbeiderpartiet enige om å bygge dyre industrianlegg som skal fange og lagre CO2. Vi får håpe det ikke blir et nytt måneladningsprosjekt. FrP som har rullerende evigvarige interne seminarer om at der ikke er noen klimakrise som kan sees i sammenheng med CO2 nivået i atmosfæren mener prosjektet blir for dyrt for skattebetalerne. De er mer opptatt av å ikke la skattebetalerne betale for sin forurensning i bomringer og vil subsidiere bilen, spesielt den fossildrevne på alle bauer og kanter. Det er forventet argumentasjon fra den kanten, fra populister som retter politikken målrettet mot menneskets svake punkter, ikke minst lommeboken.

Arbeiderpartiet ser selvsagt nye arbeidsplasser, mens Høyre sikkert har fått besøk av noen privatkapitalister som har hvisket dem noen kloke ord i øret om at dette er det penger å tjene på. Miljøpartiene er som forventet ganske passive. La oss si at pengene som brukes på disse industrianleggene hadde blitt benyttet til å plante skog på sydlige breddegrader og i Norge. Hva ville om 10, 20 eller 50 år fanget og lagret mest CO2 og vært best for kloden? Se første semantiske lenke for ytterligere, mer seriøs informasjon. Der er der også en oppgave du kan kose deg med om du er en habil hoderegner eller kan bruke en minikalkulator.

Vil ikke norske mediehus publisere resultatene du kommer frem til, har vi nettsteder som for eksempel eksotiskeplanter.no som nylig fikk pris fra Google som begynte slik: "Your September Search performance for http://eksotiskeplanter.no/ ..." med bildet av vår logo i en gul gullpokal, der du kan få inn seriøse artikler med beregninger. Har du beregninger basert på norsk kulturskog, har vil nettsteder som MiljøAvisen.no (se artikkelen i de semantiske lenkene) og kulturarvplanter.no der resultatene kan publiseres.

Semantiske lenker.

Listhaugs n-te skandale. La ikke politikere fortelle deg hva som er best for deg som forbruker.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 10 oktober 2020.

En av frontfigurene i FrP, Per Sandberg har forlatt FrP til fordel for Liberlaistene som lever sammen med DLF i de mørke skoger på diskusjon.no, nettopp oppkjøpt av Vg. Venstre vil har Norge inn i Eu, mens Sylvi Listhaug mener at vi skal slutte å handle i Sverige. Sandberg forlot FrP fordi han ikke kjente igjen det markedsliberalistiske partiet han en gang ble medlem av. Partiet er blitt for autoritært var hans begrunnelse for å melde seg inn i partiet som har en klassisk liberalistisk agenda. Says Lov om at tilbudet skaper sin egen etterspørsel står sentralt hos de klassiske liberalistene. Says Lov er like sentralt for Liberalismen som Bibelen for kristne. Spør du en norsk liberalist om Says Lov og hvordan Keynes påviste feilene med den loven får du neppe et svar. Tilbudet Listhaug kommer med skaper ikke automatisk sin egen etterspørsel. Den norske forbruker er mer suveren enn noensinne. Den norske politiker er like suveren og lar seg neppe belære av populisten Listhaug, Venstres Sveinung Rotevatn eller Lars Sponheim.

Semantiske lenker.

Eksotiske nord.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 10 oktober 2020.

"Dersom du kjører E6 nordorver, kommer du til slutt til Grane kommune i Nordland og en stor port der det står "Nord-Norge". En hyggelig velkomst eller et skille mellom Nord Norge og resten av landet?" Slik starter Espen Aas debatten om Nord-Norge porten (se semantiske lenker):

Semantiske lenker.

Ja til nærdmokrati, nei til Brusselbyråkrati.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 28 september 2020.

Høyre Light, Venstre programfester nå norsk medlemsskap i Eu. Vi som har fulgt Venstre sin utvikling siden 1972 og lengre, blir ikke overrasket over at Venstre limer seg til Høyre i denne saken. Sveinung Rotevatn begrunner endringen i Vesntres program blant annet med mer demokrati. Du skulle ikke mene mer byråkrati Rotevatn? Når kommer skremselspropagandaen fra Venstre? Det er jo det vi som har gått i demonstrasjonstog mot norsk medlessakep i Eu to ganger venter oss. Vi må avgjøre dette i en folkeavstemning sier Sveinung Rotevatn. For tredje gang skal vi altså prøve å få krabben inn i teina. Vi ser hvordan England sliter med å komme ut og nå vil altså liberalisten Rotevatne har Norge inn i et av verdens største byråkratier.

LeOgRør har intevjuet dagros, og hun greier seg godt på grønne kløverenger her i nord uten besøk av genmanipulerte søstre fra Eu. Hun ber meg si til Rotevatn, at nå må Venstre slutte å rote. Hun avslutter intevjuet med at Høyre Light like greitt kan melde seg inn i morpartiet Høyre.

Semantiske lenker.

Spetalen, Hu mor og tre unge menn. Aps protest mot protestfestival.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 10 september 2020. Oppdatert 14 september 2020

Her er det tre tilfeldig roterende videoer. Du må oppdatere siden for å se alle tre. Dette er kun noen tanker før jeg tar turen opp til skogshagen og fortsetter med planteinnholdet. Den om nestekjærlighet, det Svs Karin Andersen (Hu mor) kaller anstendighet i diskusjon mer KrF og Frp, passer nok bedre andre steder. Du som ser videoene får skrive det på kontoen for liten tid.

Permanent verdi kontra spekulasjon? Vet du forskjellen?

Semantiske lenker.

Avkortede pensjoner for hvermannsen. Gullkantede for stortingsrepresentanter.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 9 september 2020.

Hvorfor var ikke Moxnes med?

I går møttes politikerne nok en gang til debatt, uten Rødts Bjørnar Moxnes, som vel er det eneste partiet som representerer de som har arbeidet for en lønn gjennom et langt liv og ikke minst minstepensjonistene. Hvem tror FrPs Olsen som stadig trekker frem at han som samferdselsminister sparte milliarder med nye veier. Det er nok bare lekfolk han greier å lure med det. Jeg tror ikke han er så mye dyktigere til å bygge vei enn andre politikere. Han er nok også mer opptatt av bilen og veiene enn pensjonistene. Neste gang dette drøftes får man erstatte FrPs representant med en fra Rødt. MDG; hva de står for når det gjelder pensjoner og pensjonister er ukjent. Det er ihvertfall ikke så mye fremme i media at jeg har merket at de er mer opptatt av mennesker enn av grønn symbolpolitikk.

Konfirmanten som en venn av meg kaller ham fra Høyre var også med. Fredrik Solvang sa "Bla Bla Bla" til Støre. Det passer nok bedre på konfirmanten fra Høyre. De er pratets kvinner og menn og ikke handlingens kvinner og menn. Joans Gahr Støre gav omsider Olsen en venstre sving, som prellet av som vann på gåsa. Dere hadde Finansministeren, Arbeidsministeren osv. og gjorde ikke en ting for pensjonistene. Du burde rødme Olsen, men det gjorde han selvsagt ikke.

Støre har ikke flere penger enn andre. Jo, det kan han ha om den økonomiske politikken, arbeidsmarkedspoltikkken og ikke minst skattepolitikken innrettes annerledes. Sammen med Høyre hadde FrP sugerør inn i Oljefondet som ble tappet for at de rikeste i landet og strotingsrepresentanter skal få skattelette og gullkantede pensjoner. Hvorfor er det ingen som nevner at skattelette gir en varig svekkelse av penjoner? Får man ikke en pensjonsutvikling på linje med lønnsmottakere, reduseres stadig nominell pensjonsutvikling og når en annen regjering mest sannsynlig overtar ved neste valg, har nominell lønn nesten stått stille, mens lønnsmottakere har økt sin. Hva er det da igjen til minstepensjonister og andre pensjonister når det ikke lenger gis skatteletter? Ser Rødt og Sv dette?

Gi pensjonistene en skikkelig pensjon som holder tritt med lønnsutviklingen uten å begrunne fremtidig bærekraft med en årlig avkortning på 0.75 %. For FrP hadde nok Hagen gjort en langt bedre jobb enn Olsen. Når det gjelder avkortning er jeg enig med Hagen for en gangs skyld.

Ser man statisk på verden og spiller bekymret, ordner vel Tangen dette?

Til slutt en oppgave for alle politikere, spesielt de som greier å bruke en minikalkulator og endog noe så avansert som et regneark.

La oss si at din lønn over 8 år og avkorting bare har steget fra 100 til 110 begrunnet med skattelette. La oss si at samme lønn uten skattelette og avkorting hadde steget fra 100 til 130. Så overtar en ny regjering som ikke begrunner svak utvikling for noen grupper med skattelette og skroter den uansvarlige skatteletten. De neste 4 årene får pensjonister en økning i pensjonen på gjennomsnittlig 3 % nominelt. 1. Hvor mye får pensjonistene de neste 4 årene i pensjonsøkning når man begynner på 110? Hvor mye hadde de fått med en normal pensjonutvikling det vil si at man starter på 130. Hvor mye blir dette nominelt om man ganger opp tallene til dagens pesnjonsnivå?

Til slutt for de mer avanserte politikerne. Hva vil det si at de med lavest inntekter har en høyere forbrukstilbøyelighet og dermed større multiplikatorvirkning på den økonomiske utviklingen. Kan en oppgradering av pensjonene bli (tilnærmet) selvfinansierende? Hva må til for at pensjonsøkningen skal bli selvfinansierende? Hvor stor selvfinansiering får man ved å bruke kjente norskesamfunnsøkonomiske modeller og de forutsetninger de bygger på? Er disse forutsetningene realistiske og kan de utredes og drøftes? Burde Arbeiderpartiet hatt en som Marianne Martinsen til å svare på dette eller er det noen andre i partiet som kan svare?

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem /

Finnes der en Ap politiker med røde boksehansker?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 6 september 2020.

Lilla blå silkehansker hos dagens Ap ledelse.

Den eneste gjenværende Ap politikeren på Stortinget med litt pondus i er Espen Barth Eide. Hokon Lie er død og det samme er Lars Skytøen. Man må røre i sementen mens den er våt sa Los leder Hans-Christian Gabrielsen i går i en diskusjon på Tv2 med en leder fra NHO. Mitt inntrykk er at såvel sement som jern har stivnet og store deler av Ap er en lillarød kopi av Høyre. Ap er fullstendig satt ut av Korona viruset.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem /

Rødnissen synser fra sitt horn på veggen og blånissen, hva mener han?

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 6 september.

Blånissen har foreløpig ikke uttalt seg om Giske.

Blånissen Harald Stanghelle, som har en sentral rolle i Pravda, har foreløpig ikke uttalt seg om Giske. Ihvertfall har ikke jeg notert det. Men siden Aftenposten er hovedtalsrøret for nypuritanismen, har det sikkert sin naturlige forklaring. Grunnen kan være at jeg har blokkert Aftenposten fra Google Discover, så jeg får ingen nyheter derfra og jeg leter dem heller ikke opp. Men selvsagt har rødnissen Arne Strand uttalt seg fra sitt horn på veggen. Nå er han redd for at Evert Taubes etterkommere skal smitte oss med et usynlig virus.

Ernas justisminster som farger deler av Sverige gult mener at vi må tenke oss om før vi drar på Harryhandel. Jeg har aldri som mange latt meg imponere av regjeringens håndtering av koronapandemien. Jeg kan ikke stole på at ungdom passer på gamle overvektige meg med høyt blodtrykk. Jeg må passe på meg selv. Jeg hadde aldri satt meg på et offentlig transportmiddel hverken til Sverige eller i Norge uten munnbind. Jeg mener regjeringen var for sen med å stenge ned barnehager. Tidligere helseminister Støre, dette kunne vært en sak for Ap.

Nypuritanistene i Aftenposten, Vg, Dagens næringsliv, nettavisen og nå dagsavisen, her er en sang fra en av Sveriges beste ambassadører som dere vel ikke ha i det offentlige rom.

Trøndelag et alternativt maktsentrum til Youngstorget. Er det så ille?

Og jeg som trodde Youngstorget var FrPs maktsentrum.

Var det ikke omstridte Håkon Lie som sa Arbeiderpartiet er ikke en lekestue? For meg virker det mer og mer som en sandkasse der de som kaster mest sand og beskytter seg mest vinner. Åpenlys maktkamp, en ledelse som ikke har kontakt med grasrota og aldri har hatt dritt under neglene, tidsinnstilte stinkbomber som en sjef med utdannelse fra krigsskolen burde kunne holde internt. Der finnes andre gode potensielle ledere i Ap, ikke minst Trondheims Byråd, Oslos Byråd, Espen Barth Eide og mange flere. Etter Støre bør man ihvertfall få en som ikke vil ha Norge inn i Eu og er en skygge av Høyre.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem /

En seriøs ytring om NrKs ytring på LeOgRør.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 1 september.

Faktabasert ytring om Tangen som sejf for oljefondet.

Jeg sendte som tidligere ansatt i Norges Bank en faktabasert ytring om ansettelsen av Nikolai Tangen som sjef for oljefondet. Det var ikke noe som skulle svekke Tangens kandidatur i den ytringen. Tangen hadde selvsagt tålt ytringen, men det gjorde ikke NrK. Jeg fikk et pent avslag om at de hadde så mye stoff at de ikke hadde plass til Ytringen. Noen dager senere kom en ytring med overskriften "Sats på kvinnene, Tangen". Ikke noe problem med det om han finner gode kvinnlige forvaltere. Er det et sted man skal være varsom med kjønnskvotering og ansettelse basert på kjønn fremfor utdannelse og bakgrunn, så er det i forvaltningen av vår og fremtidige generasjoners nasjonalformue. Men under overskriften kunne man lese. Hvis Oljefondet blir en pådriver for likestilling, er det noe vi alle kan tjene oss rike på. Jeg har mitt syn på det i denne seriøse videoen.

Om NrK har sølt bort ytringen i tåkeleggingen rundt Tangen er den tilgjengelig her for de som har abonnement. NrK om dere mot formodning skulle publisere den faktabaserte ytringen etter at dere har lest dette, koster det NOK 10 000.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem /

Se ikke i bakspeilet når du investerer. Herr marked er fremoverskuende.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 1 september.

Det er altfor tidelig å kjenne fremtiden

Mange ser på antall morningstar stjerner og annen rating når de investerer. Andre ser på hva som har skjedd. Selv solide Coca Cola sliter i disse korona kriser. Teknologiindeksen Nasdaq også kalt hold deg hjemme ("stay at home") indeksen går fortsatt som det suser. Apple er verdt to oljefond og Tesla bare stiger og stiger. Aksjene har vært for dyre for mange, men hva gjør onkel Sam? Apple ble splittet i 4 da den lå rundt 500 USD og i går mandag 31 august begynte den dermed rundt 125 og steg raskt til rundt 130 USD. Tesla ble også splittet og den steg over 12 prosent i går. Noen ganger kan det være lurt å abonnere på CNBC om du ikke allerede har kanalen og lytte til diskusjonen der. Ofte får du vite om aksjer som har steget kraftig og du tror det er for sent å gå inn i aksjen. Ofte er det ikke det. Den fortsetter å trende oppover. Eksponerer du deg for mye i en slik aksje og vil forsikre deg mot et fall, kan du kjøpe en "out of the money" salgsopsjon på aksjen når den trender oppover. Da vil en slik opsjon, som er en forsikring mot å eie aksejn, være relativt billig. Faller eller stuper aksjen, vil salgsopsjonen stige kraftig og ta igjen det du taper på kursfallet i aksjen. Slike salgsopsjoner kan selvsagt rulleres. Husk at en kjøpsopsjon på Tesla er en forsikring mot å gå glipp av en oppgang i aksjen, mens en salgsopsjon er en forsikring mot å eie aksjen. Du klager ikke på forsikringspremien når huset brenner.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem /

Raske briller når det svinger.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 20 august 2020.

Bjørn med korte briller som ikke ser skogen for bare trær.

Trygve Hegnar som kaster ut personer med utdannelse på doktorgradsnivå i matematisk finans fra sitt forum liker ikke høye bølger og som mange blir han navlebeskuende når markedene svinger.

Det er kjempevanskelig. Det svinger så mye at normale mennesker med vettet i behold ikke bør være i et marked som svinger så mye, sier Hegnar om tankmarkedet.

Okser med lange briller.

Spetalen er en av de mange som shorter Frontline. Der ka nvære flere grunner til det. Pengene han får ved salget, kan betraktes som et billig og ganske sikkert lån om aksjen begynner med å falle og han kjøper en kjøpsopsjon når den har falt 20 - 30 %. Han kan bruke pengene i et annet selskap, finansselskapet Saga Tankers der han i august 2020 har over 50 % av aksjene. Han kan også løpe etter store utenlandske forvaltere som av en eller annen grunn liker å shorte Frontline. Uansett om Ultveit Moe er 20 - 30 år forut for sin tid og Hegnar ikke greier å være entusiastisk for tank, er det noen som ser dette som et spennender marked og har tatt på seg lange briller. Noen tankredere trives i høye bølger og urolige farvann. De lever av å ta risiko.

Raske briller når det svinger.

På en seriøs humorside passer det med en seriøs video som avslutning.

Det er fullt mulig å tjene penger når markedene svinger. Man kan kjøpe og selge frykt (volatilitet) som vi har skrevet mer om i FaceBook gruppen KoronaFinans.

Der er også fond som har tjent 4000 prosent på såkalt halededging (ofte "left tail hedging"). Kort fortalt går strategien ut på at man kortsiktig forsikrer seg mot ekstreme hendelser (minst tre ganger standardavviket på kurssvingingene) men står langsiktig investert i porteføljen. Den kortsiktige sikringen er relativt dyr, men den tar man fort igjen med de lange posisjonene når markedene er tilbake til normale forhold. I unormale tider er det få som husker hvordan normale forhold er og finansieller tidsrekker kan norn ganger beskrives av statistiske fordelinger (for eksempel Cauchy fordelingen) som har så stor haletyngde at variansen eller standardavviket ikke eksisterer. Normalfordelingen kan med andre ord ikke beskrive disse uteliggerne (ekstreme svingningene). De kjente målene på risiko, varians og standardavvik bryter med andre ord sammen.

Var det vanskelig, så husk at du ikke trenger ta alt som skrives her gravalvorlig. Men husk å forsikre deg mot ekstreme halehendelser, både når det gjelder fisk og Herr Marked. Da sover du tryggere om natten. Jo gådigere du er, dess mer må du forsikre deg (porteføljen).

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem /

Frykt og irrasjonelt overmot på en humpete landevei.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 6 august 2020.

Kjøpsmuligheter i et flatt marked

Boligprisene stiger som der ikke er en pandemi. I aksjemarkedet kaster mange penger etter Herr Marked uten en plan. Markedet kan betraktes som en sentral der verdier fordeles fra dem uten en plan til dem med en plan.

Dette er som kjent en seriøs humorside, så da gir vi også denne gang noen mer seriøse investeringsråd enn du finner på andre norske hausse sider som stort sett klipper og limer nyheter (les døgnfluer) fra utenlandske nettsteder. Nyheter er rapportert historie. Når du får nyheten, har ofte toget forlatt stasjonen. Den tolmodige hausser ikke avgårde i en taxi for å nå toget på neste stasjon. Han setter seg ned, nyter sommerdagen og venter på neste tog. Det kommer stadig nye tog og hvorfor skulle det toget som nettopp forlot stasjonen være det beste?

Vi investerer ikke i blinde, men bruker fundamentale indikatorer. I de blindes verden er den enøyde konge. Frykt, hva er det? Ta deg en tur til speilet og se deg selv i øynene.

Papirtap i oljefondet og banandyrking i Norge

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 30 Juli 2020.

Aksjer på billigsalg i korreksjoner.

Noe av det dummeste jeg hører er når politikere uttaler seg om oljefondet etter en kraftig nedgang i aksjemarkedet som nå under koronakrisen. "I dag har Norge spekulert bort 100 millioner på børsen" sier noen på venstresiden i politikken. Etter dette kraftige aksjefallet, er jeg virkelig bekymret for våre barn og barnebarns pensjoner sier en hvilken som helst annen politiker. Det verste av alt er at slike utsagn kan påvirke beslutningene til profesjonelle investorer. Det er i nedganger man gjør de beste langsiktige investeringene, særlig når man er på vei ut av nedgangen. Da må man handle raskt for ofte har toget forlatt stasjonen før man kommer seg på toget.

Eksotiskeplanter.no og kulturarvplanter.no | Vi kan fisk, men hva med planter?

Jeg vet ikke hvorfor Trygve Hegnar liker å harsellere mer med bodestanden enn med andre yrkesgrupper. Et typisk eksempel er omtalt i en artikkel lenger nede på denne siden som beskriver hvordan Hegnar elsker å omtale norske bønder. En annen velkjent kjepphest som Hegnar tar ut av stallen når det passer, er når han skal påpeke hvor subsidiert norsk landbruk er. Han sier at landbruket får så mye subsideier at vi kunne dyrket bananer i drivhus i Norge. Hegnar er økonomiudannet, men han kjenner ikke de strategiske typer i norsk landbruk. Overproduksjonen og annen mistilpasning fikk vi da markedsliberalistiske Sylvi Listhaug var landbruksminister, en landbruksminister jeg antar Hegnar likte, da de begge bruker en altfor enkel teoretisk skrivebordsmodell på norsk landbruk.

Vi så nylig en mer disiplinert og ydmyk Hegnar i diskusjon om grensehandelen i NrK Dagsnytt 18 tirsdag 28 Juli 2020 .

Norsk landbruk subsidieres med 15 milliarder og vi gir masse til bøndene og det er bra.

Hva har skjedd med Trygve Hegnar? Har han vært på omskoleringskurs om strategiske typer i norsk næringsliv? Er han ikke lenger opptatt av banadyrking i Norge?

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem /

Vg nett dras mot ytre høyre ved oppkjøpet av Diskusjon.no

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 24 Juli 2020.

Da skjedde det som jeg har ventet lenge.

Diskusjon.no ble slik jeg har spådd i flere år kjøpt opp av Vg-nett. På politikk og samfunn er Diskusjon.no ganske høyrevridd. Jeg ble stadig stengt ute og måtte be om at min profil ble gjenåpnet. Til slutt, i diskusjon med en anarko kapitalist og en nyliberalist fikk jeg en advarsel og ble stengt ute. Nok er nok og denne gang ble jeg ute for godt. Jeg giddet ikke be om å bli tatt inn igjen i varmen av personer med et ego omvendt proporsjonalt med kunnskaper. Det samme kan man si om Finansavisen sitt forum.

Aksjeanalyse er der det samme som teknisk analyse på FinansAvisen.

Også på Finaansavisen sitt forum kunne jeg ikke dy, meg, men kommenterte noe som vel ikke har noe på et finansforum å gjøre. Høyrevridde, tydeligvis fra Rights, Dokument og Reset begynte med medieposter der budskapet var mer eller mindre åpenbar høyreekstrem politikk. De ble ikke slettet og jeg kommenterte en post med lenker til nevnte nettsteder. Det ble for mye for en høyreekstrem som kalte meg KoronaVirus. Jeg svarte vedkommende med å si, "pass deg eller så smitter jeg alle til høyre for Høyre". Omsider ble tråden slettet og like etterpå ble jeg stengt ute fra forumet uten noen forklaring. Jeg måtte kontakte administrator om jeg skulle kommentere i diskusjonstråder om aksjer der jeg deltok. Hvorfor skulle jeg det på et forum der jeg var en av de mer seriøse. Finansavisens forum er et hausseforum, som man antaglig har lite igjen for å lese på om man vil ha seriøse investeringsråd eller finansanalyser.

Vi avslutter med denne seriøse videoen som sier det meste om de to nettstedene

Bruk PEGY som fundamental investeringsindikator, så trenger du ikke finansavisens hausseforum.

Der er noen som kaller teknisk aksjeanalyse astrologi. Jeg vil ikke være så bastant, men seriøse fundamentale indikatorer finner du neppe på norske finansforum.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem /

Ad hook trafikkonstabel Sandberg som sier at villaksen er trafikkonstabel.

31 Oktober 2017.

Dagsnytt 18 31 oktober 2017 - ikke bar språklig forvirring, men også uklart trafikksystem.

La oss begynne med å si til fiskeriministeren at det heter ad hoc og ikke ad hook. Det vil nok bli "hooked" ferre villaks med Sandbergs ny trafikklys system enn det hadde blitt om villaksen faktisk var trafikkonstabel. Vi putter den markedsliberalistiskwe fiskeriministeren i samme sekk som Trygve Hegnar, jfr neste artikkel. Vi trenger mange sauer for å holde kulturlandskapet i hved og at skogen ikke gror til langs våre lakseelver. Per Sandbarg sier at det er villaksen som er trafikkonstabel og som skal bestemme strukturen i oppdrettsnæringen for villaks. Det er faktisk ikke tilfelle sier han som har ansvaret for våre lakseelver. Sandberg begynner med å tre en pose over det røde lyset og det kan tyed på at han er fargeblind.

Debatten denne dagen startet med en diskusjon om den nye pesjonssparingen, IPS (Individuell Pensjons Sparing). Når en debattant fra den høyreorienterte tanksemine Minerva konkluderer med at det er å ta penger fra staten (skattelette) og gi dem til eldre høyrevelgere skal man virkelig lytte. Tilleggsparing til fremtidig pensjon er bra for de som har råd til det. Enhver krone har en alternativ anvendelse, for eksempel heving av minstefradraget.

Få er klar over at denne regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre. Effekten av å senke skatten på alminnelig inntekt er også at effekten av rentefradraget blir mindre. Har du 100 000 i renteutgifter, vil en reduksjon med en prosent (fra 24 - 23 prosent) medføre at du må betale mer i skatt og spise opp de få hundrelappene du fikk i skattelette. Nok et eksempel på noe som rammer unge og ikke rike 50 åringer fra Høyre som debattanten fra Minerva konkluderer med. Siv Jensens statssekretær er i godt lag når han semmen med en fra Sorebrand overselger den nye pensjonsspareordningen. Per Sandberg selger villaksen kort på samme måte som Hegnar utsteder en stiavhengig salgsopsjon på vårt landbruk langs gjengrodde stier.

Etter dette kom det en diskusjon med den kjente språkpofessoren,  Finn-Erik Vinje som sier at språket er regelstyrt og at det heter oversvømmelse og ikke overforsvømmelse. Villaksen sliter ikke bare med hyppigere overforsvømmelser, men også med en fiskeriminister som gjør at det blir kroket ("hooked") ferre villaks i våre elver når han selv avsetter villaksen som trafikkonstabel og lager et markedsliberalistisk trafikklyssystem.

Semantiske lenker til artikkelen

Ultra liberalisme, hanen som galer, men er lam i hodet.

29 Oktober 2017. Oppdatert 29 oktober 2017

Nok et felttog mot norsk landbruk av Trygve Hegnar

Trygve Hegnar elsker å terge på seg bønder og alle kjenner hans ultra liberalistiske syn på norsk landbruk som faller sammen med FrPs. Nå galer hanen

fra Oslos Vestkant igjen. Første siden av Finansavisen 25 oktober 2017 satt med krigstyper under overskriften "Norsk landbruk et galehus" viser til hans lederartikkel på side 2 i avisen. Der har han en artikkel med overskriften "For mange sauer", der han beskriver mistilpasningene i landbruket. Denne gang er temaet overproduksjon av sauer. Vi vet veldig godt hva overproduksjon er, men er det så riv ruskende galt med denne overproduksjonen, når man vet hvilken formidabel jobb sauene gjør med å holde kulturlandskapet i hevd og hindre at siktagranen sprer seg uhemmet på Vestlandet. Vi vet også forskjellen på monopolpris, kartellpris og frikonkurransepris for identiske produkter. Økologisk dyrkede eller enda bedre "kulturav dyrkede matvarer" kan ikke konkurrere med masseproduserte matvarer av genmanipulerte planter og dyr. (Se foregående lenke). Sukkertøy til dumpede priser og et storindustrielt globalt landbruk inngår i samme verdikjede.

Sjelden eller aldri ser vi Hegnar skrive om monopolkapitalismen, de havgående trålerne som soper havet rent for fisk og ikke vil betale formuesskatt, farmasiselskaper som tar en million for en dose livsnødvendig medisin eller de store matvarekjedene som dominerer hva vi spiser og som dumper prisen på godteri for å kapre markedsandeler og få folk inn i butikkene. Hans fokus på et storindustrielt liberalistisk landbruk passer som hånd i hanske med hans forntalangrep på norske sauebønder. Han slutter riktignok lederartikkelen med at "Sauene er ikke helt dumme heller", men noen ganger galer han som en hane som er lam i hodet.

Rema 1000 har prisverdig nok åpnet for at mindre matvareprodusenter, bryggerier og nisje leverandører av økologiske / organiske matvarer skal få lettere adgang til deres hyller. Og den suverene konsument har straffet dem ved å foretrekke tomater, frukt og andre gønnsaker som er dyrket akvaponisk i steinull og vann. Personlig heier jeg på Rema 1000 og håper at forbrukerne virkelig etter hvert får øynene opp for hva det dreier seg om.

KrF freder ikke en Høyre- og Frp-regjering i 4 år.

8 september. Oppdatert 26 september 2017

Ministry of silly walks?

Mange kjenner Monty Python's Ministry of Silly Walks.

Etter å ha gått i ring, blitt beskyldt for å sleike immaner oppetter ryggen, har Hareide omsider avklart sitt forhold til fortsatt borgerlig styre. KrF-lederen sier at partiet er beredt til å forhandle om et statsbudsjett med en Høyre-Frp-regjering dersom de blir invitert. Vi får bare håpe at ikke en ny flyplass salderes i sene nattetimer. KrF vil holde igjen på skattelettelser og unngå kutt i sosiale ytelser og bistandsbudsjettet. Knut Arild, da vet du vel hva du får med blånissene fra FrP på lasset? Det blir ny satsing på privatbilen og polarisering.

Ministry of silly talks!

Det er nå slutt på å gå i ring rundt grøten til tåkefyrstinnen som ikke kan avklare hvor mye penger hun vil bruke de neste 4 årene eller hva hun vil gjøre med rasistiske ministre. Noen har åpenbart snakket med hverandre. Kristelig Folkeparti vil ikke hive Erna Solberg ut av regjering, men de kommer heller ikke til å være et samarbeidsparti for en regjering der Frp sitter. Med andre ord er samarbeidet på borgerlig side helt kaotisk 3 dager før velgerne går til urnene. Det er på tide at borgerlige velgere som sitter på gjerdet kommer seg ned og stemmer på partier som gir et klart regjeringsalternativ og stabil styring. Norske velgere fortjener bedre enn det komplette kaos helgen før de stemmer. Vi trenger ikke en ny regjering som salderer budsjetter i sene nattetimer med hundrevis av arbeidsplasser i Norges eneste fylke uten flyplass.

Sitter på vippen med makta til å bestemme.

Knut Arild Hareide fikk sin drøm om en posisjon på vippen oppflylt. Man skal være varsom med å tulle med gamle erfarne partier som Venstre, Sp, KrF og Sv. Det har dette valget vist til fulle. Erna Solberg har Venstre i sin hule hånd og det mest liberalistiske partiet i Norge, Venstre forlater gjerne KrF for å sitte ved Kongens bord. Men det er KrF som sitter med nøkkelen til makten. I morgen, kan Hareide om han ønsker innsette Jonas Gahr Støre som statsminister. Han kan kreve at Listhaug går når han finner det for godt. Og i bakgrunnen sitter en langt mer selvbevisst Trygve Slagsvold Vedum og flirer bredere enn noen gang. Svs Audun Lysbakken hvis politikk flere og flere liker, er ikke mindre selvbevisst etter at de har fått flere på tinget. De som vil har en rettferdig fordelingspolitikk og stå opp mot økte forskjeller finner en varm talsmann hos Lysbakken. Nøkkelen ligger imidlertid hos Knut Arild Hareide som ved dagens slutt kanskje gliser bredest av alle. Jeg skal love dere, nå er det noen som kommer til å sitte musestille i livbåten etter at den blå-blå skuta er gått på grunn.

Økte skatter, miljø og innvandring er ikke vinnersaker for Arbeiderpartet. Fokus på arbeid, arbeidsmiljøloven, sosial dumping, skole, utdanning og vern om velferdsstaten kan muligens være det. De neste fire årene vil vise om Arbeiderpartiet dreier fokus. Hareide kan lukke en dør og låse opp en annen. Allerede 12 oktober får vi den første prøven. Våger Høyre og FrP nok en gang å henge opp lavthengende frukt som KrF begjærlig plukker ned, eller må de trå mer varsomt denne gang?

Den blå-blå regjeringen bestemmer selv hvor farlig den vil leve var Hareides budskap på valgnatten. Vil resultatet blir en verdikonservativ til dels populistisk regjering med et populistisk høyreparti og et klassisk liberalistisk parti bli de som styrer Norge de neste fire årene? I så fall må de regjere på KrFs nåde, så så mange egoistiske liberalistiske sprell blir det ikke rom for før livbåten Solberg og Jensen kommer til å sitte musestille i, tar inn vann. Denne gang går Solberg hardt ut og advarer KrF mot å felle regjeringen. Det er kanskje tomme truslet mot et parti der Statsminister Kjell Magne Bondevik stilte kabinettspørsmål i gasskraftsaken som endte med regjeringens avgang. SV-leder Kristin Halvorsen omtalte Bondevik-regjeringens avgang som en "avgang i ære". Hvilken æreskodeks har Knut Arild Hareide?

Semantiske lenker til artikkelen

Senterpartiet fosser frem mens Venstre foreløpig sitter med Svarteper

22 Februar 2017

En høne til hver nordmann eller doblede bruk til noen få?

Hvem husker ikke tidligere landbruksminister Lars Sponheim fra Venstre sitt utsagn om Hver mann sin høne som replikk til visepresident Inge Lønnings spørsmål til Sponheim: Kanskje landbruksministeren kan komme opp med et gullegg? I dagens dagsnytt 18 sending påstår en Venstre politiker at regjeringen fører Venstres landbrukspolitikk. Visjonen om en høne til hver nordmann er ihvertfall oppgitt av nåværende leder for Venstre, Trine Skei Grande. Om politikken som føres er Venstres, så må partiet konstatere at det sliter med sperregrensen, mens Senterpartiet fosser frem på sitt program for flere hønsegårder og en hane på hver mindre gård. Frittgående høns er lykkelige høns. Det er min påstand.

Kan stemme senterpartiet om de fjerner eller ikke gjeninnnfører ostetollen.

Jarlsberg ost er Jarlsberg. Få som spiser eksotiske franske eller sveitsiske oster ser noe alternativ i Jarlsberg ost. For å si det med et økonomisk språk, Jarlsbarg ost og Fransk ost er ikke konkurrerende i forbruket. De er heller ikke komplementære, om da ikke et etnisk (se diskusjonene i neste artikkel nedenfor) norsk ostebord må ha en eim av Sveistisk og Fransk ost.

Selv om de ville svina kommer, hvem har fått med seg at norske griser er kvalitetsgriser som hele verden nå etterspør? I fremtiden kan dette godt komme til å gjelde andre dyr og panter. Norsk landbruk er som Senterpartiet alltid har hevdet renere enn mange fra andre land. Sæd fra norske griser er med andre ord kvalitetssæd.

Senterpartiet er mest troverdig på nærdemokrati.

Regeringens nærpoliti reform er vel snarere en sentraliserings reform. I disse dager ser vi også at regjeringen like før de mest sannsynlig må forlate taburettene, haster for en tvangssammenslåing av kommuner som en ny rødgrønn regjering med Ap og Sp helt sikkert vil reversere. Lite troverdig av Arbeiderpartiet sier Jan Tore Sanner. Kanskje enda mindre troverdig å tute og kjøre med dette litt over et halvt år før stortingsvalget. Om det vil ende i et stort krasj er for tidelig å si.

Hva med en drone-gjeter?

Drone og robot bonden og robotgårder er allerede et begrep. Det er ikke en futuristisk visjon. Bonden kan for eksempel sitte hjemme ved datamaskinen og se at droner overvåker båndegåren og henter hjem husdyrene. Så hvorfor kan man ikke lage en drone / robot gjeter som holder ulven borte og passer på sauer og andre husdyr på beite. Australienerne har allerde laget en som de kaller Shrimp. Den erstatter den tradisjonelle engelske fårehunden. Da er ihvertfall det problemet løst.

Robotene har for lengst inntatt landbruket. Men det er en annen sak som vi skriver om på miljøavisen.no.

Mirakelbæret synsepalum dolcificium gjør surt til søtt.

Er du en som stemmer Venstre og ble sur av å lese denne artikkelen, får du ta deg noen piller fremstilt av mirakelbæret synsepalum dolcificium. Piller av bæret eller selve bæret (som noen mener man ikke skal spise) får nemlig sitroner til å smake søtt. Synsepalum dolcificium forvandler altså surt til søtt:

A single fruit chewed for about a minute "virtually" mask (via a molecule called not surprisingly, miracolina) for a couple of hours every flavor making sugar. So then a squeeze of lemon becomes a wonderful lemonade, the sugar becomes bitter coffee etc etc.

og kan brukes i behandlingen av sukkeravhengighet. Vannmelon og sitroner renser nyrene, mens løvetann renser leveren.

Dermed kan sitroner spises som appelsiner om man først tar noen piller av mirakelbæret. Vi tar ikke ansvar for om du spiser selve bæret. Bærets spiselighet er omstridt og i Italia har helsemyndighetene forbudt salg av mirakelbæret. Det hevdes at bæret selges på japanske markeder og etterspørres blant annet av personer med diabetes. Husk at barlind er en dødelig giftig plante som brukes i behandlingen av kreft. Søker du på mirakel bæret finner du ganske mange norske artikler om bæret.

Dermed er det sikreste å ta piller av bæret i samråd med lege. Om planten (og bæret) er spiselig, gifitg eller innvaderende er et spørsmål du bør ta opp med Matilsynet. Du bør ihvertfall ikke kjøpe frø av planten på nettet før du har sjekket med Matilsynet.

Jeg dyrker flere sorter kirsebærtomater av ulik type, for eksempel Kirsebær Super sweet. Den siste "planten" i tomatfamilien er tom-tet som er en tomatplante podet inn på en potetplante skreddersydd for små byhager. Det er ikke noe rart med det ettersom tomater og poteter hører til samme famile. Det er ikke noe annet enn at epletrær kan podes inn på rognebær trær, ulike roser på nyperoser som tåler mer frost og ulike typer epler på en og samme stamme tilpasset de som har liten hage.

Semantiske lenker til artikkelen

Etnisk norsk han, hun eller hen. Hva er problemet?

21 Februar 2017

Dagsnytt 18 med vyer på Hans Majestet Kongens 80 årsdag

Også LeOgRør.no gratulerer Hans Majestet Kongen med 80 årsdagen. Dagsnytt 18 sendingen denne dagen begynner med et ustnitt av Kongens berømte tale.

Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.

Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting.

Med denne ramme er en interessant sending satt. Programleder Fredrik Solvang begynner med å spørre Thomas Michael Walle, som har skrevet en doktoravhandling om blant annet maskulinitet og etnisitet - hva betyr etnisk? Han svarer at

etnisik er et begrep som oppstod på 60 tallet for å prøve å begrepsfeste tilhørighet innenfor grupper, innenfor fellesskap uten å snakke om en form for kulturell essens, altså uten noen form for uforanderlighet og som veklta kanskje i større grad grensene mellom ulike gruppper enn innholdet innenfor gruppen. Det kan du si er utgangpunktet for begrepet.
Begrepet kan også brukes som en slags merkelapp på noe som er annerledes, altså det som er eksotisk. Når man snakker om etnisk norsk, snakker man da om genetisk eller kuturell avstamning spør Solvang. Og det er vel der katten ligger begravd. Mer om katten i neste innslag om kjønn. Forskeren ville kalt Fredrik etnisk norsk på grunn av språk etc. Mener du vireklig det spør Fredrik Solvang. Folk ville vel hevet øyenbrynene om jeg påstod at jeg var etnisk norsk. Jeg husker jeg lærte i logikk til forberedende om fruktbare begreper. Jeg vet ikke om begrepet er så fruktbart etter å ha hørt den videre debatten, men kan hende er begrepet veldig viktig for noen mennesker. Jeg blir dermed ganske enig med Anne Holt som på sin twitter konto skrev

Forslag: "Norsk"=norsk statsborgerskap. "Etnisk norsk"= unødvendig begrep som skrotes.

Sparer 1 mrd timer utmattende, unødvendig diskurs.

Det må vel støttes av norske politiske partier som vil spare byråkrati og penger?

Andre vil sikkert si at en etnisk hvit nordmann er en selvgod person med nisselua langt nedover øyene som noen ganger ikke ser lenger enn til sin egen nesetipp. Det gjelder selvagt ikke personer som Fridtjof Nansen og Jan Egeland. De kommer fra en annen planet, og havnet i Norge. Jeg ser, jeg ser... Jeg er vist kommet paa en feil klode! Her er saa underligt.. skrev Sigbjørn Obstfelder i 1893.

Ikke uventet mente Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for FrP, som også deltok i debatten at det er et fruktbart begrep siden sadistisk sentralbyrå bruker begrepet. Han er åpenbart ikke for Anne Holts løsning om å spare1 mrd timer utmattende, unødvendig diskurs. Det som definerer noe som norsk er den kulturelle tilhørigheten til Norge. Hør her, her skal jeg lese for deg Fredrik. Du glemte Plata Christian og hylekoret mot blonde og blåøyde Therese Johaug.

Slik du og partiet ditt har herset med kurderen Najumuddin Faraj Ahmad så blir nok han aldri (etnisk) norsk. Bra at du ser sliten ut Tybring-Gjedde, faktisk mer sliten enn han dere herser med. Forhåpentligvis faller du snart utenfor det norske stortinget. I det minst smuldrer makten til partiet ditt snart opp mellom fingrene dine, selv om Høyre i samme dagsnytt 18 sending gir råd til Arbeiderpartiet om hvem de skal og ikke skal samarbeide med i en ny rødgrønn regjering. Men Tybring Gjedde, kan man gå fra å være ikke etnisk norsk, til å bli etnisk norsk spør Fredrik Solvang? Etter å ha hørt Tybrings tirader, synes jeg det beste er å droppe hele begrepet.

Er en hen en høne eller en katt eller ... ?

Viste forrige debatt, at den hører hjemme på LeOgRør.no, så gjorde sannelig den neste debatten det også. For der ble det spurt om man kunne si at man er en katt om man selv mener man er det. At vi overhodet bruker tid på dette. Hen er selvsagt en god betegnelse på et tredje intet kjønn eller en trans person, når der er noen mennesker som ikke hverken genetisk eller mentalt klart er mann eller kvinne.

La de selv få bestemme det. Nå skal det bli lettere å skifte kjønn enn navn. Jeg er ikke sikker på det, men det kan være riktig. Jeg så hvor lett det var for et av barna mine å ta min tidligere kones mors og min mors etternavn. Plutselig en dag hadde Christian Dannevang Bleivik som også har skrevet på dette nettstedet endret navn til Christian Lyngholm Fjeldsøe og jeg trodde jeg hadde en ny venn på FaceBook. Det er da mye penere enn Bleivik sier barna mine. Jeg hadde kanskje før tatt min farmors etternavn, Birkeland, men er fornøyd med Bleivik (som skal bety kile i fjellet).

Forresten er det noen som mener at det eldste skjelettet av mennesker som er funnet i Norge, er funnet på mine forfedres gård på Bleivik, så da må jeg vel være selve urnordmannen. Hvordan er det med dine forfedres innvandringspapirer Tybring? Fikk de dem godkjent av mine forfedre? Det er slike spørsmål vi stiller på LeOgRør. Like relevante som de som noen ganger stilles i Dagsnytt 18.

Den eneste grunnen jeg ser til at man ikke selv skal kunne bestemme om man er hun, hen eller han er om man skifter kjønn som noen skifter skjorte. William Shakespeare sa at min troskap er som fasongen på min hatt, den skifter med årstidene. Så kan man være mann om sommeren, hen om høsten og kvinne om vinteren? Tenk ikke for mye, noen mener at det bare forvirrer.

Etter n-bytter må man betale for hamskriftet selv. Det vil vel også være problematisk for Fredrik Solvang å bestemme at han er katt. Da må han i den minste mjaue som en bengalsk tiger, eller brumme som en løve. Spørsmålene han stilte var gode og han konstaterte at

Jeg er svart

Med en gang gav det assosiasjoner til Evert Taubes - Balladen Om Gustaf Blom Från Borås

En skiftning i kulören, det gör väl ingenting -

nej, hellre snälla svarta barn, än vita i Sing-Sing!

Arbeiderpartiet åpner for hen

Ap foreslår å innføre et tredje kjønn, som provoserer stortingspolitikere i egne rekker.

I passet skal du ikke trenge å definere deg selv som verken mann eller kvinne – i fremtida skal du kunne være hen. Det betyr ikke at du skal være høne, men at man kan velge eget kjønn. Det vil være lett for meg som heter Kjell Gunnar Bleivik. Jeg kan jo endre navent til Kjellaug Gunnlaug Kilevik. Skulle det være et problem?

Semantiske lenker til artikkelen

Verdier, fordommer, ideologi eller sneversyn?

2 Februar 2017

Mine fordommer og mitt sneversyn.

Dette vil bli en artikkel gjennomsyret av mine fordommer, mitt sneversyn og min ideologi. Jeg har bakgrunn fra bedehusmiljøet på vestlandet der det ikke alltid er høyt under taket. Noen mener det var det miljøet som fikk kastet KrF politikeren Inger Lise Hansen, et virkelig friskt pust i KrF. Jeg lever altså i min lille vestlandsboble krydret med miljø fra Sv fakultetet på Blindern der jeg begynte å studere i 1968. Jeg har min barnetro, ber aftenbønn og er knallhard i diskusjoner med pinsevenner som ikke vil døpe barn. Barnedåp er noe av det vakreste som skjer i den norske kirke der jeg har meldt meg ut. Jeg går der ihvertfall om jeg er invitert i barnedåp, konfirmasjon og bryllup mellom mann og kvinne. Hva med likekjønnet bryllup?

Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar du livsgleden fra det.

Borgerlig konfirmasjon, hva er det og hva er det som skal (bekreftes) konfimeres? Det er hevdet at tro ligger dypere enn meninger. Over meninger svever en kulturell sky, overjeget (den dømmende og vurderende instans i mennesket) og vår egen frykt. Gå bort og se deg selv i speilet og du ser hva frykt er. Send ut tillit og du får ofte tillit tilbake. Send ut aggresjon og du får ofte aggressjon tilbake. Du får med andre ord ofte et speilbilde av det du sender ut i retur. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.

Mot abort, men for selvbestemt abort.

Hvordan går det an? Jeg meldte meg ut av den norske statskirken da høyesterettsdommen mot Børre Knutsen falt. Var der ikke rom for Børre Knutsen i den norske statskirke så var der heller ikke rom for meg. Dermed meldte jeg meg inn i den Evangelisk Lutherske Frikirke som er uavhengig av staten og uten så mye fjomp og prakt som statskirken, nå folkekirken. Man trenger for eksempel ikke ha teologisk embetseksamen for å forkynne der.

Så kort fortalt, er jeg for selvbestemt abort fordi jeg mener ingen andre enn kvinnen selv kan ta den beslutningen. Den skal ihvertfall ikke tas av komiteer av gamle menn og kvinner som dømmer ulikt i ulike deler av landet. Kvinnen selv bestemmer og jeg er for at det gjøres mest mulig for kvinner som vil bære frem barnet enten for å fostre det opp selv eller adoptere det til noen av dem som står i kø for å adoptere barn. Mer kan gjøres for unge kvinner. Mer kan gjøres for deres ufødte barn. "La de små barn komme til meg, hindre dem ikke for Guds rike hører slike til". Jeg klamrer meg til det halmstrået, da jeg velger å være feig og ikke forkaste Gud eller la meg omvende til ateismen eller agnostisismen. Jeg fikk forresten en blank på en semesteroppgave i Kants erkjennelsesteori

Kant godtok Humes kritikk av årsakssammenhenger. Samtidig hadde han problemet med at han i Newtons lover syntes å finne eksempel på en naturlov som var sann. Problemet for Kant var nå hvordan denne loven kunne være sann hvis man godtok Humes kritikk. Kant løsning var å dele verden i Das Ding an sich. (Verden slik den egentlig) er og Das Ding fur mich (Verden slik jeg konstruere den gjennom forstandens ankuelseskatagorier). Ved vår rekonstruksjon av verden gjennom våre forstandskatagorier projeserer vi også inn årsakssammnehenger. Newtons lover er da et eksempel på slike projeserte årsakssammenhenger. Ding fur mich muliggjør syntetisk a priori kunnskap. Det vil si kunnskap som ikke analytisk(utledet logisk), men som allikevel er sann uten at den bygger på observasjoner.

Kants kopernikanske revolusjon: Gjenstandene retter seg etter vår erkjennelse. Ikke omvendt.

til forberedende i filosofi, om hans Gudsbevis så lett blir det ikke å diskutere med meg (om jeg gidder). I tillegg til mine fordommer og sneversyn fikk du også den midt i trynet, unnskyld jeg mente som en anstendig norsk mann på tygga eller å tygge på!

Skapt i Guds bilde eller omvendt?

Jeg har deltatt i knallharde diskusjoner med ateister, kristne av ulike avskygninger, muslimer, buddister og agnostikere. Noen mener at Gud ikke skapte mennesket i sitt bilde, men at det er vi som har skapt Gud i vårt bilde, og det er sannelig ikke alltid vakkert. Noen dreper endog i Guds eller Allahs navn. Jeg tviler sterkt på hvilken oppgave de har fått fra (eller påtar seg i) Gud(s navn). Finnes der en Gud som alltid har vært der før tid og rom fra evighet til evighet, vil ikke jeg spekulere i hvordan Gud ser ut. Tid er vel et menneskelig fenomen eller begrep. Spør døgnflua om du lurer på det med tidsdimensjonen.

Jeg vil heller ikke heve meg opp til å dømme i Guds navn utover den dommen som er implisitt i denne artikkelen. Finnes den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige ånd, så er jeg ovebevist om at Guds hellige ånd kan gis til et barn.

Gratulerer Kjell og Erik

I går ble altså de første homofile, Kjell Frølich Benjaminsen og Erik Skjelnæs, viet i den norske kirke som nå er skilt fra staten. Det er et tankekors at det ikke skjedde mens det var en statskirke. Den norske folkekirke er åpen for alle ikke minst for syndere, men ikke syndere som meg opplevde jeg. Der er som kjent mange grener på Guds tre, så la folkekirken vie likekjønnede.

Lett å legge kors på andre.

Det er lett å legge kors på andre, men tungt med korset selv og vandre. Kjell, Erik og jeg er medlemmer av ulik norsk kirke. Neste mål for likekjønnede blir sikkert å gifte seg i den Evangelisk Lutherske Frikirke. Hvorfor kan det ikke være en folkekirke som vier alle, tvekjønnede, likekjønnede og heterofile? Salige er de som skaper fred. Den som vil ha alt han eller hun ser får gråte når de andre ler. Jeg ler ikke av at de to gifter seg i en norsk kirke, men jeg ler av at en av de to blandet inn kampen mot svenskene i sitt intervju med NrK. Hva har det med saken å gjøre? Dere er vel ikke stridslystne?

Jeg hadde nok også gått i Kjell og Eriks bryllup om det var nære venner som brydde seg om meg. Jeg hadde ikke gått for å gi dem alibi. Det var det jeg hadde å si.

Semantiske lenker til artikkelen

Anarko eller turbo kapitalisme eller ...

17 Januar 2017.

Hva er anarko kapitalisme?

I en tid da nesten alt kan kjøpes på nettet med et klikk og leveres til huset ditt, skulle man tro at man er nærmere fullkommen konkurranse enn noensinne. For noen, den overveldende majoritet, er nok det en realitet, der renprofitten drives mot null slik frikonkurransemodellen predikerer. Men de som dominerer sin bransje, oppnår etter hvert en monopollignende situasjon. Begynner du søket ditt på Google med ordet anarcho, vil du se at Google suggest lister opp anarchy online før du har skrevet ordet ferdig og

 • anarcho capitalism
 • anarcho communism
 • anarcho primitivism
 • anarcho socialism
 • anarcho monarchism

etter at du har avsluttet ordet. Det er ikke rart at anarchy online er et av de første begrepene som kommer opp før du har avsluttet søket. Nettet er i en viss forstand verdens største anarki, men mer og mer monopoliseres og mer og mer legges bak en betalingsbrannmur der lommeboka bestemmer hvem som får tilgang til innholdet. Vi ser det i så ulike bransjer som søk, salg av bøker, musikk etc. På samme måte som man har høyreanarki har man også venstreanarki. Anarko kapitalisme, Wikipedia har en lengre artikkel om temaet og der er nok av videoer på YouTube som du kan se og lytte til øyet blir vått og øret ømt. Vi begynner siden dette er en seriøs humorside med denne:

Fra spøk til alvor, her får du en bedre forklaring fra hestens munn:

og fra en annen som vi kan kalle en anarko kapitalist student:

Verdens 8 rikeste eier mer enn de 50 % fattigste menneskene på jorda.

Ingen har vel skrevet mer om den voksende ulikheten i verden enn den franske økonomen Thomas Pikkety. Noen kaller denne (voksende) ulikheten farlig. Det kjente nettstedet oxfam følger den globale inntekts og formuesfordelingen fra år til år. Ulikheten og konsentrasjon av formue øker dramatisk og ved inngangen til 2017 kan man konstatere at de 8 rikeste mennene på jorda eier mer enn de 50 % fattigste:

Eight men own the same wealth as the 3.6 billion people who make up the poorest half of humanity, according to a new report published by Oxfam today to mark the annual meeting of political and business leaders in Davos.

Oxfam’s report, ‘An economy for the 99 percent’, shows that the gap between rich and poor is far greater than had been feared. It details how big business and the super-rich are fuelling the inequality crisis by dodging taxes, driving down wages and using their power to influence politics. It calls for a fundamental change in the way we manage our economies so that they work for all people, and not just a fortunate few.

Hvilken økonomisk politikk vil Trump føre?

Det er det mange som lurer på og ordet Trumponomics er allerede etablert. På fredag innsettes Trump som USAs neste president. Noen vil kalle det et sirkel ressonement å si at Trumponomics er den politikken USAs neste president Donald Trump vil føre. Et sirkel ressonement sier alt og ingenting. Foreløpig vet vi bare at han mest sannsynlig vil føre en proteksjonistisk økonomisk politikk og at han legger seg ut med de fleste og hyller britenes BREXIT. Proteksjonisme med handelskrig og konkurrerende devalueringer er sjelden bra for verdensøkonomien. Trump hevder også at årlig vekst i USA vil stige til 4 % og at han vil bli den største jobb produsent Gud noen gang har skapt. Økonomer, med noen Nobel pris vinnere i spissen stiller seg tvilende. I USA nevnes han på noen Tv stasjoner som "the betrayer in Chief."

I think he's going to be the betrayer-in-chief. If you look at the people he's surrounded with there's not one of them that has the working man's interests at heart
Det vil ikke vi skrive under på foreløpig. Mannen får vise om han har like god greie på samfunnsøkonomi som privatøkonomi (ikke minst casinovirksomhet). Den lavere middelklasse som Trump apellerte til, vil mest sannsynlig aldri oppnå den eventyrverdenen de ble foreskrevet. Her er noen videoer om Trump sett gjennom liberalistiske amerikanske briller:

Dersom alle tenker likt, er det ingen som tenker. Vi er ikke apekatter som tenker likt. Vil vi få en Trump Revolusjon, med økt frihet for enkeltmennesket eller noe annet? Det er vel akkurat det som er den store usikkerheten før den nye amerikanske presidenten innsettes. Ønsket om å dominere andre følges ofte av viljen til å dominere andre og "viljen til makt" som ofte forbindes med den østerikske psykologen Alfred Adler. Er det makt og penger som driver alt?

His emphasis on power dynamics is rooted in the philosophy of Nietzsche, whose works were published a few decades before Adler's. However, Adler's conceptualization of the "Will to Power" focuses on the individual's creative power to change for the better. Adler argued for holism, viewing the individual holistically rather than reductively, the latter being the dominant lens for viewing human psychology. Adler was also among the first in psychology to argue in favor of feminism, and the female analyst, making the case that power dynamics between men and women (and associations with masculinity and femininity) are crucial to understanding human psychology.
De siste 10 minuttene av neste video er vel noe som skremmer noen. Tiden vil vise om dette burde vært publisert på et mer seriøst nettsted.

Sugardating - Dette er anarko kapitalisme!

Sugar babes er kvinner som knytter seg til Sugar daddies med ulik hensikt. Ofte er det unge kvinner som dater formuede middelaldrende eller eldre menn. Der er også såkalte sugar mama (mummy) nettsteder der suksessrike rike eldre kvinner dater menn som er fra 5 til 35 år ungre enn dem.

Alder er bare et tall sies det og ordtaket sier at fattigmanns trøst, er å trøste seg selv, mens sukker damene og mennene er mer opptatt av pengeforskjell enn av aldersforskjell.

Hensikten er ulik og de færreste vil kalle det fordekt prostitusjon. Sex er selvsagt en del av porteføljen for noen, men ikke alle. I USA, Canada, Australia og andre land er det vanligere og vanligere at unge kvinner og menn kytter seg til en sugar daddy eller sugar mummy. Søker du på nettet, vil du raskt finne ut at dette også har nådd de nordiske landene. Det blir vanligere og vanligere at unge finansierer sine studier på denne måten. Man sukrer gjelden, og der er skrevet en rekke artikler av seriøse aviser og medie nettsteder at den forsvinner. Unge kvinner er ikke redde for å legge ut sine historier på YouTube eller la seg intervjue av journalister om sine erfaringer med sukker dating ("sugaring"). Man må nok være ganske bevisst på hva man gjør om man skal komme ut av slike forhold med økonomisk gevinst. Sugar finance er dermed nært knyttet til sugar dating. Det er derfor heller ikke rart at nettsteder som inneholder sugar finance i domenenavnet [for eksempel sugar-finance.com] dukker opp. En økonom, med relativt god kjennskap til finans, økonomiske lover og at der ikke er en fri lunsj, vil hevde at det bare en måte å oppnå det på, man må være en minst like kynisk (turbo eller anarko) kapitalist som den som dater deg. Det gjelder den unge kvinnen (mannen) som møter en kynisk mann (kvinne) og en naiv formuende eldre mann som møter en kynisk kvinne. Det er en grunn til at noen er rikere enn andre. Noen er dyktige, andre har arvet sin formue og andre kyniske forettningspersoner som har benyttet mer eller mindre etiske forretningsmetoder. Noen tåler nok ikke å se dagens lys.

Vær varsom, ellers kommer fort den sure svie etter den søte kløe.

Reklame eller realiteter?

Er du interessert i å oppnå økt kunnskap om dette fenomenet som næremst eksploderer i noen land, er det bare å søke på uttrykk som sugar baby sugar daddy eller sugaring i en søkemotor eller et video delings nettsted. Til slutt, ikke la deg lure av all direkte og indirekte reklame som er implementert i denne artikkelen. Trøst deg i det minste med at det er gratis innholdsreklame.

Semantiske lenker til artikkelen

On the left side nothing is right and on the right side, there is nothing left.

Publisert 20 Desember 2016.

I Hagens omvendte markedsføring "trumpet" m n.

M kommer som kjent før n i alfabetet og nå heter justisministeren ikke Anundsen, men Amundsen. Trine Skei Grande hevder at nå er grensen nådd, og der er ikke mer igjen av esktrem høyrepolitikk i deres handlingsrom, mens Erna Solberg sier til sine partifeller at nå er det slutt på Venstre politikk i Høyre, mer presist uttrykt ved:

In the left part of my brain there is nothing right and in the right part there is nothing left.

Dette lå allerede i kortene ved Hagens omvendte eller negative markedsføring for noen dager siden. Hagen er som den nye amerikanske presidenten som trumpet Clinton meget dyktig på salg og markedsføring. Jeg vil si han er profesjonell og burde tenkt mer på å finne seg en jobb innen markedsføring enn å vende tilbake med sitt foreldede tankegods på Stortinget. Han har sett behovet for å drive politikken lenger til høyre med en lite skjult agenda om å bli kvitt brysomme KrF og Venstre. Man trenger som kjent stigbøylen for å komme opp på hesten, men når man sitter trygt på sin høye kjepphest, er det ikke lenger bruk for stigbøylen (les Venstre og KrF). For en som observerer det hele fra sidelinjen og som lurte på hva som var hensikten med Hagens stunt for noen dager siden er dette langt fra overraskende.

Selvsagt var Hagens siste målrettede negative markedsføring om klimahysteri å legge grunnen for den siste endringen i regjeringen med å skifte ut Anders Anundsen med en annen klimafornekter, Per-Willy Trudvang Amundsen. Samtidig har regjeringen benyttet anledningen til å gjenopplive trollmannen fra Os i og med at den nye olje- og energiministeren nå heter Terje Søviknes. Den tredje utskiftingen, av EU-minister Elisabeth Vik Aspaker med Frank Bakke-Jensen (H), vil nok ikke vekke like stor oppmerksomhet. Det er uansett en statsrådpost som er lite synlig og blir neppe mer synlig med Frank Bakke-Jensen.

Man er ferdig med statsbudsjettet og tiden er dermed inne for å rigge den blå-blå skuta for valget i 2017. Antagelig er der to mulige utganger. De blå-blå innser at slaget er tapt for denne gang og forbereder valget i 2021 for et mørkeblått alternativ. Noen melder seg ut av Høyre fordi de mener at Høyre er blitt mer mørkeblått. Noen kjenner simpelthen ikke igjen Lars Roar Langslets verdikonservative Høyre.

Den andre utgangen er at Erna Solberg tror på et blåere alternativ i 2017. Hun er nok mer mørkeblå enn mange aner. Der er nok elementer i Høyre som også bifaller denne siste utskiftingen. I England får ikke klima og miljøfornektere adgang til spaltene i enkelte større seriøse aviser, mens i Norge tar man dem inn i regjeringen. Det gjenstår å se om grønt (M)iljø trumper såvel m som N(ei) til mer blått ved valget i 2017 og det blir Høyre, FrP og ikke KrF og Venstre som må slikke sine sår. Alt tyder på at Venstre ikke bare har forsvunnet fra Høyres hukommelse men også fra et mulig fremtidig rejeringssamarbeide. Siste ord er ikke sagt. Det er for tidelig å kjenne fremtiden. Den 20 desember er årets mørkeste dag. Heldigvis snur solen i morgen.

Semantiske lenker

Demokratisk Tv til folket for milliarder eller millioner?

Publisert 15 og oppdatert 17 Desember 2016.

Tv lisensen fjernes i 2018.

Så går det mot slutten for tv lisensen, hatet av de fleste og elsket av noen få som ikke vil drukne i reklame.

Kulturministeren vil har en (FrP?) øremerket avgift, en husholdnings-, en person- eller en sosial inntektsavhengig Tv-avgift (skatt). I dag 15 september, er dette diskutert i dagsnytt 18 og i nyhetssendingene. Arbeiderpartiet er ikke imponert av den løsningen regjeringen presenterer for det norske folk. De påstår at regjeringen nok en gang ikke har lyttet til stortingsflertallet.

Vi skal også ha en annen almenkringkaster som støttes med 15 mill EUR. Hvorfor beløpet oppgis i EUR er uklart for LeOgRør. Muligens legger de lillablå opp til at fremtidige budsjetter føres i EUR og ikke NOK. NOK burde for lengst være NOK. Kulturministern tror åpenbart hun er lur fordi hun oppgir støtten til den andre kanalen i EUR. Det er vel snart på tide at personene på Stortinget begynner å gjenspeile folket, dvs ser ut som et Norge i miniatyr. Nordmenn går ikke like lett inn i en tollunion som dansker, svensker og finner. I det denne artikkelen skrives anslås det at fra 75 % til 80 % av folket er imot at vil lar oss styre av nok et supperåd:

Noen suppe oppskrifter her. Du finner også noen oppskrifter på sunne supper om du blar nedover på vår matportal.

Tv lisensen skal ikke lenger kobles til Tv apparatet.

Tvsendingen skal også være teknologinøytral. Dette er naturlig siden man lenge har kunnet konsumere Tv på andre plattformer, som nettbrett, smarttelefon og datamaskin. Det har også lenge vært muig å produsere Tv over Ip. Egentlig kan du med en egen datamaskin med internettilknytning og Ip kamera systemer lage ditt eget Tv studio.

Med den teknologien skulle jeg personlig, for 150 millioner NOK kunne sette opp en egen Tv stasjon. Dersom Storting og regjering virkelig ønsker demokratisk styrte tv sendinger fra hele landet burde det være fullt mulig å sette opp en stasjon hos samer og norske arabere. Sorte landsmenn, og utlendinger unnskyld språket i neste video:

Den videoen er lagd i en tid da det var høyere under taket i Norge. Jeg vet ikke hvorfor jeg som Haugesunder lovlig kalles Araber, og med navnet Kjell Gunnar Bleivik kalles jeg stadig KGB. Ikke nok med det, med fødselsdag 2 november, har jeg også fått høre at jeg er født på fandens gebursdag. I tillegg er jeg altså Haugesunder, og da er det vel nærliggende å kalle meg Vestlandsfanden. Ser jeg på en ung dame er det også noen som kaller meg ... Du vet hva jeg sikter til siden jeg idet dette skrives ser på siste sending av superbonden på NrK. Jeg får trøste meg med at noen mener at kjært barn har mange navn.

Tv uten snik reklame

Hvem mener at det ikke vises reklame i NrK. Den sniker seg inn på mange, ikke så åpenbare måter som i neste video:

Tv 2 oppir de har plassert ut reklame mer eller mindre synlig i sine sendinger som for eksempel Farmen. Hotel Cesar har jeg ikke sett en gang. Der et det også plassert ut reklame i følge media eksperter jeg har snakket med.

Statlig infrastruktur og mangfold.

Så om Tv over ip og ip kamera systemer ikke er en god nok eller en aktuell løsning, kan jo staten finansiere (betale leie for) Tv lokaler og profesjonelt utstyr i Tromsø, Karasjok for samene (jfr videoen ovenfor), Trondheim, Hamar, Bergen, Fredrikstad, Kristiansand og Oslo. Resten konkurranseutsettes med eller uten retriksjoner på omfanget av reklame i sendingene. Forresten så glemte vi araberne i Haugesund. De må vi også få med.

Jeg kan gjerne brukes som prøvekanin. Gi meg 150 millioner NOK, så skal jeg nok få til lineært og unlineært Tv til folket. Dersom jeg bevilger meg selv samme lønn og pensjonsrettigheter som dagens folkevalgte, så er vel det ikke for godt til å være sant.

Lundteigens skårfeste.

Jeg er som nevnt vestlending, men er usikker på hva Lundteigen mener med Skårfeste. Er det dette

eller dette

Gjete Kongens harer

han tenker på?

Semantiske lenker

Hysteresis, hysteri, kollektiv u(nder)bevissthet og politiske understrømmer.

Publisert 14 Desember 2016. Oppdatert 2 januar 2017.

Hysteresis og hysteri.

Som økonom kjenner forfatteren av denne artikkelen best begrepet hysteresis fra økonomi, og da først og fremst fra sysselsettings teori. Investopedia skriver for eksempel:

In economics, hysteresis arises when a single disturbance affects the course of the economy. An example of hysteresis in economics is the delayed effects of unemployment.

Her er det fokusert på forsinkelses effekten. Men begrepet er også kjent fra økonomisk spillteori, særlig om man endrer noen parametre i kooperative spill. Man kan jo betrakte Fns fokus på miljø som et slikt spill, noe som nå kommer fra hornet til FrPs syvende far i huset. I diskusjon med en klimaforsker viser Hagen frem noen eventyrbøker. Forskeren mener at Hagen ikke har forstått multivariabel analyse og simultane systemer med tilbakekoblinger. Matematisk kan dette beskrives ved a Y = b X + U, der a og b er koeffisientmatriser, Y matrisen av systemvariable som skal forklares, X variable som må tas som gitt utenfor systemet (for eksempel en dummy varibel som representerer og sammenfatter klimaskeptikernes utsagn. Carl I Hagen eller noen av de som har skrevet eventyrbøkene han viste i debatten, kan i det minste komme opp med en slik indikator variabel) og U en vektor av stokastiske restledd. Ok, koker vi suppe på den ligningen, så prøver forskeren å forklare der han kommer til orde, at det var varmt noen steder i vikingtiden, men ikke globalt som i dag. Ligger du med hodet i stekeovnen og bena i dypfryseren, kan du ha tilnærmet normal temperatur.

Forfatteren av denne korte artikkelen vil endog påstå at temperaturen som observeres på polene er viktigst for klimaet. Når forskeren sier at den eneste signifikante variable de har greidd å isolere er mengden av CO2 i atmosfæren, så kommer Hagen med sine sedvanlige bortforklaringer og avsporinger. NrK som gir dette oppmerksomhet i beste sendetid, burde vite at det er umulig å ha en fruktbar samtale mellom Hagen og en vitenskapsmann.

Hysteresis må imidlertid ikke forveksles med hysteri. Det klima hysteriet Hagen snakker om er noe helt annet. Er Hagen sent ute eller er han nok en gang ute etter reklame og merkevarebygging?

Kollektiv u(nder)bevissthet og arche typer.

Arche typer og kollektiv u(nder)bevissthet kan i følge Store Norske Leksikon knyttes til den sveitsiske psykologen Carl Gustav Jung som også er er kjent for å ha innført begrep som skyggen i psykologien. Å utvikle et sundt og helt Selv handler om å komme over ens med sin egen skygge. Vil Hagen bli en skyggepolitiker, eller går han opp en norsk løype i Trumps fotspor, der hensikten helliger middelet uansett hvor sant det som påstås måtte være.

Litt om dybdepsykologen Carl Gustav Jung

Jung var omstridt såvel som psykolog som menneske. Neon mener han var nazist og derfor er det noen som avfeier hans psykologi med den setningen. Det ville vel for oss nordmenn være ekvivalent med å avfeie Hamsuns diktning med at han var nazist. Det er vel ikke særlig omstridt at Hamsun var nazist, men det er omstridt om Jung var det.

Det er mye mistolking og masse følelser knyttet til spørsmålet om Jung var nazist, og mange ganger blir argumentet ”han var nazist” brukt for avfeie psykologien hans...

I en tid da vi står overfor store klimaendringer og naturkatastrofer kan Jungs tanker om menneskets røtter minne oss om noe grunnleggende: “Hvordan kan vår bevissthet, menneskets aller nyeste frembringelse, som har utviklet seg med syvmilsskritt, klare å gjenoppta kontakten med det aller eldste, det ubevisste, som er blitt hengende etter? Det aller eldste er vårt instinktgrunnlag. Overser man instinktene, vil de falle en i ryggen”

Hagens trompet gjaller igjen. Klima eller Hagen hysteri?

Siden LeOgRør er kjent over det ganske land som en seriøs humorside, må vi også vie Carl I Hagens siste stunt noen linjer på slutten av denne artikkelen.

Heller enn å si at Carl I. Hagen er den norske Trump, bør vi si at Donald Trump er den amerikanske Hagen. Likhetene er slående – også fysisk. Hagen har siden han tok kontrollen over restene av Anders Langes parti for snart 40 år siden, spilt rollen som den forutrettede hvite mannens aldri hvilende talerør med perfeksjon – en figur som ser sine verdier og privilegier truet fra alle kanter: Fra feminister, muslimer, hippier, miljøvernere, kjønnsforskere, ja, fiendelisten er lang.

Kilde Vg

Det kunne være nærliggende å tenke at bakom synger skogene og at dette er det nærmest Hagen og FrP kommer regjeringen. Det er faktisk nærmere enn forfatteren av denne korte artikkelen hadde sett for seg.

Bakom synger skogene

Semantiske lenker

Krekar hverken ut av eller ut på landet, men som turist til Italia?

Publisert 23 November 2016.

Man lar seg aldri overraske når det gjelder Mulla Krekar.

Vestlandsnissen, redaktøren i den privateide Aftenposten, Harald Stanghelle, ber om dokumentasjon, dokumentasjon og dokumentasjon i dagens dagsnytt 18 sending om kurderen Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som Mulla Krekar. Ikke desto mindre virker det som han kommer med en forhåndsdømming basert på det faktum at Høyesterett forkastet anken om utlevering. Hvor er redaktørens gravende journalistikk basert på det Meling sier i samme sending?

Er det Meling sier riktig, stiller jeg meg ikke bare skeptisk til redaktøren i Aftenposten, men endog til vår høyeste rettsinstans. Meling påstår at Høyesteretts beslutning baserer seg på et falsum. Er det Meling hevder i dagsnytt 18 sendingen 23 november 2016 riktig, er det ikke rart at han har sin strategi klar. Det er prisverdig at Meling jobber gratis for sin klient, mens norske myndigheter sender sin regning til folk flest, du og meg som skattebetaler. Innslaget like etter (45.50 minutter ute i sendingen) i dagsnytt 18, kan tyde på at myndighetene har tenkt å dekke utgiftene ved å halvere reisegodtgjørelsen for advokater, noe som i følge lederen i advokatforreningen kan gå på rettssikkerheten løs. Kanskje bra at Meling ikke må reise ut på landet for å snakke med sin klient.

Ut av landet eller som turist til Italia?

Ingen stat vil ha en utlending i sitt land når straffen er sonet. Derfor kan han ende som Italia turist slik Kristian Andenæs, professor i rettssosiologi UIO, uttrykker det i dagens dagsrevy på NrK 1. Den blå-blå regjeringen skulle sende Krekar ut av landet straks de inntok regjeringskontorene. Det greidde de ikke. Deretter skulle de sende ham ut på landet til Trøndelag der en ordfører ønsket ham velkommen. Det ble heller ikke gjort, men i stedet arresterte man Krekar i fengselet. Så spørs det om Krekar sendes som til turist til Italia og returnerer til Norge etter en eventuell soning eller om saken viser seg å være et falsum slik Meling påstår og Krekar får et kortere opphold som turist i Italia.

Meling arbeider alstså gratis for Krekar. Hvilke rettigheter har Krekar om han sendes til Italia? Jeg tror jeg støtter advokat Meling i denne saken og ikke Stanghelle eller hylekoret som vil ha Krekar ut av Norge koste hva det koste vil. For dyrt har det vært og dyrere blir det vel. Jeg blir ikke forundret om Krekar om han vil ses vandrende som norsk pensjonist i Oslos gater om noen år. Det beste norske myndigheter som har blandet seg inn i Midtøstens vepsebol kan håpe på er vel at deres bidrag fører til at situasjonen i Irak bedres, slik at han kan sendes tilbake til den kurdiske delen av Irak uten fare for livet. Norske myndigheter har undertegnet siviliserte internasjonale avtaler, der man ikke kan sende en som er truet på livet i hjemlandet tilbake dit. I motsatt fall, kan man spørre hvem som er livsfarlige, Krekar og / eller norske myndigheter? Noen trøndere ønsket åpenbart Krekar velkommen, så hvorfor ikke sende ham til Hell (jfr. neste artikkel)?

I følge Oslo Dagblad vil Mulla Krekars advokat klage på beslutningen til Justisdepartementet. Men det er vel som å be bukken om å passe havresekken? Saksbehandlingen der vil gå i ekspressfart i følge dagens nyheter. Hastverk kan som kjent bli lastverk og ekstra kroner for deg og meg.

Er dette en objektiv rettssak eller har den politiske under eller overtoner? Personlig tviler jeg på at vi om noen år ser Krekar som en fri mann vandrende i den evige stad eller som fri mann på italienske badestrender. Hva med å søke om familiegjenforening til Norge under en ny rød-grønn eller rød-rød regjering som tydeligvis har et mer avslappet forhold (som også legger mindre press på statsfinansene) til denne omstridte kurderen? Advokatforeningen mener regjeringens forslag til statsbudsjett går på rettssikkerheten løs. Brynjar Meling er forsøkt slått konkurs og jobber gratis for Krekar. Hadde Krekar blitt sendt ut på landet, kunne Meling faktisk vært slått konkurs. Regjeringen som gir milliarder i skattelette til de rikeste, vil altså halvere timesatsen når advokater er på reise. Advokater har utgifter til kontor, personell, huseleie og deremd kan en timesats som halveres fra kroner 1040 til 520 ikke synes særlig høy. En advokat i indre Troms eller Finmark kan ikke alltid sette seg på en buss eller et tog. Man trenger ikke være økonom for å forstå at denne regjeringen ikke bare er dårlig for folk flest, men også for de som skal forsvare folk flest, advokatene.

Økonomer har andre metoder en jurister og advokater som teorien om assymmetrisk informasjon (Melings utdyping i dagens dagsnytt 18 sending kan tyde på at det er tilstede her) og spillteori. Den teorien kan også brukes på politiske spill. Vi får bare håpe at det ikke ender med moralsk hasard og uheldig utvelgelse (av for eksempel denne regjeringens juridiske statssekretærer og ministre). Til slutt undrer jeg meg på om der ikke er en advokatpris? Brynjar Meling bør være en sterk kandidat til den prisen.

Selfie eller Hellfie som svir på tungen.

Publisert 4 November 2016.

Hell hvor er det?

De fleste har vel fått med seg at der er et sted i Trøndelag, nærmere bestemt Stjørdal som bærer navnet Hell. Det har vært skrevet en del om dette i de siste dagene, ikke minst ettersom NrK har dekket at stedet har fått et nytt Hollywood inspirert skilt. Det nye skiltet er tre ganger ni meter stort og blir synlig fra motorveien, lokale veier, sjøen, jernbanen og ikke minst fra flyplassen. Det blir med andre ord et landemerke i Stjørdal. Rune Sagen, som er intiativtaker til prosjektet, håper at dette blir en turistattraksjon og at folk vil stoppe på gamle E6 og ta en «Hellfie» – en selfie med Hell-bokstavene i bakgrunnen.

Hva med å servere turistene indrefile av elg med Salsa Verde - Green Hell!

Jeg dyrker mine egne Tomatilloer som jeg lager Salsa verde av. Jeg har skrevet ganske mye om tomater og tomatilloer et annet sted. Der finner du også en rekke oppskrifter på salsa verde som er en god grønn meksikansk saus. Salsa verde kan også lages av grønne umodne tomater (som jeg alltid steker eller koker), men jeg foretrekker å bruke tomatilloer i sausen. Den kan lages på utallige måter, mild, middels og brennende sterk avhengig av hvilken type og hvor mye Chilli pepper man har i. Jeg dyrker mine egne grønne og røde varianter, så jeg har noen å velge i og eksperimentere med. Den neste sausen skal jeg bruke grønn meksikansk chilli i. Vanligvis bruker man koriander som urt, men nylig fant jeg en oppskrift med tre urter, koriander, persille og bassilikum i. Man kan ha i den ene eller alle tre urtene.

Ingredienser 12 - 18 tomatilloer, 1 habanero pepper med frø, 1 løk, 3 hvitløksfedd, 1 - 2 chipotle chile i adobo, saften fra 1 lime, 1 kopp med frisk korinader, 1 kopp med frisk persille og 1 kopp med frisk basillikum.

I denne oppskriften helles alt i en blender eller stavmikser og kjøres til det er en grønn saus. Tomatilloene kan selvsagt kokes eller stekes før de blandes med de andre ingrediensene. Det er ofte vanlig å ha i en eller to avokadoer for å få en kremet saus. Personlig synes jeg sausen med avokado i blir best.

Salsa verde kan som nevnt lages på en rekke ulike måter. Du får en ide om ulike variasjoner ved å lese den lange diskusjonen under artikkelen nevnt ovenfor. Noen av ingrediensene trenger gjerne en nærmere forklaring. Chipotle er røkt jalapeno. Den er middels-sterk (som jalapeno), og gir en deilig, varm røkt chili smak. Den selges hel, malt og i en syrlig/søt tomat-marinade (adobo) og brukes gjerne i fajitas (myk tortilla som er brettet rundt en fristende blanding av sterkt krydret kjøtt, sprø paprika og løk toppet med en stor klatt salsa). Habanero pepper er ganske sterk, og det er sikkert den som gjorde at oppskriften fikk navnet "Green Hell". Så liker du ikke den sterke smaken, må du være varsom med denne typen pepper. Så trøndere forbered dere på storinnrykk til Hell om dere er like flinke å markedsføre navnet i utlandet.

Indrefilet av Elg som det ikke skulle være så vanskelig å få fatt i Trøndelag, nå i jaktsesongen, smaker sikkert himmelsk med den riktige grønne sausen beskrevet ovenfor. Severes turistene multekrem til dessert, får de kanskje lyst til å besøke Hell nok en gang. De vil med andre ord kjenne smaken av Hell lenge etter at de har forlatt Stjørdal.

Siden vi er opptatt av grønne løsninger, kan de være på sin plass og og spøke litt med de som heller vil servere lofottorsk i olje. En prest banket etter sin død på perleporten og ba om å komme inn. Det var ikke vanskelig, da presten hadde vært en gudfryktig mann. Men han hadde ikke bodd der lenge før han klagde på at han fikk så liten leilighet i forhold til advokaten som bodde ved siden av ham. Der er så mange prester og få advokater her svarte Sankt Peter. I tillegg merket presten at det ikke var noen fra oljeindustrien i paradiset. Hvorfor spurte presten. Det er funnet olje i helvete svarte Sankt Peter.

Så en dag kommer en ire i sixpencelue og joggesko heseblesende til perleporten. Her har tidligere medlemmer av IRA ingen plass sa Sankt Peter. Iren svarte kontant på engelsk med irsk aksent. "I will only tell you that you have ten minutes to get to hell out of this place before it is blown to pices."

Semantiske lenker

Toppen på sleiphet er to åler som sloss i en sirupstønne.

Publisert 6 Oktober 2016.

Ålen en rødlistet fiskeart. Kan noe av problemet ligge i Vansjø?

Jeg har ikke detaljkunnskap om ålen i Vansjø spesielt eller i Oslofjorden generelt. Men slik jeg kjenner Vansjø, med mange bukter, siv og fjorder, må den være svært egnet til produksjon av ål. Vansjø må etter min mening være et gedigent naturlig "oppdrettsanlegg for ål", kan hende Norges desidert største, om forholdene legges til rette.

Ålens mulighet for å ta seg opp Mosseelva til Vansjø er vanskeliggjort.

Lokale mossinger med detaljkunnskap om Vansjø, blant Knut Erland Kiserud, som disponerer en egen øy med hytte i Vansjøs naturreservat, hevder at det er nesten umulig for ålen å vandre opp i Vansjø slik forholdene er i dag. Det samme hevdes også i denne rapporten:

Det ble påvist ålelarver i Mossefossen både i 1991 og 1992, selv ved ekstremt lave vannføringer i juni og juli 1991. ålelarvene antas i dag bare i liten grad å nå Vansjø, idet vandring over damkronen ansees for svært vanskelig. I 1991 var det ikke fast vannføring i ålelederen.

Hvor aktuell er den rapporten i dag? Er forholdene for ålevandring fra havet til Vansjø blitt dårligere eller bedre? Hvis de er blitt verre, er det ikke rart at ålen forsvinner fra ytre Oslofjord eller er det andre grunner som for eksempel overfiske til at ålen nå er en truet fiskeart? Har nye arter som lever av åleyngel fått formere seg ukontrollert i Vansjø? Ålen burde ihvertfall ikke være mer sensitiv for forurensning enn ander fiskeslag. Snarere tvert i mot, er min erfaring fra Haugesund at ål i ferskvann er en av de mest seiglivede fiskene vi har.

Fortell meg gjerne om en innsjø i Norge som har bedre forutsetninger for produksjon av Ål enn Vansjø. Kan en sunn og sterk ålestamme i Vansjø være så viktig at den har betydening for den ålen som finnes i Ytre Oslofjor, endog langs norskekysten til Vestlandet? Det er ikke usannsynlig. Hvor mange mil med siv og gode forhold for ål er der i Vansjø? Du må gjerne ta deg en tur med båt i denne etter min mening Norges mest spennende innsjø for å fatte hvor viktig Vansjø er for reproduksjonen av ål på Østlandet. Knut Èrland vet hvordan han skal opptre i Vansjø. Fisker han gjedde, bruker han vaier fortom. I peroden april til juli, kjører han motoren på lavt turtall. Da hekker sjeldne fugler i Vansjø og de skal ha ro. Forby gjerne vannskikjøring i denne vakre innsjøen. Vansjø må gjerne være først ute med å påby elektriske båtmotor. Det er fremtidsrettet og miljøvennlig. Støyforurensing stresse dyr, fugler og mennesker.

Ålebestanden i Vansjø i en større sammenheng.

Alt henger sammen i naturen og man skal være svært varsom med å forrykke balansen mellom ulike arter, planter og plankton. Det som skjer i Vansjø har betydning for ålebestanden i ytre Oslofjord, særlig om Vansjø er en så produktiv biotop som jeg antar at den kan være. Se også artikkelen fra Sargassohavet til Vansjø

Noen lokale mossinger jeg har snakket med mener at ålelederen vist på bildet er ubrukelig, mens fylkesmannen vil ha mer ål i Vansjø for å bedre vannkvaliteten. Nå krever han ny åleled.

Fylkesmannen og direktoratet for Naturforvaltning krever at åleyngel må kunne passere kraftverket i Mossefossen. - I dag er det for lite ål i Vansjø, fordi fisken har problemer med å komme seg dit, forteller fiskeforvalter hos fylkesmannen, Leif Karlsen.

Lite ål

For lite ål betyr for mye karpefisk, som ålen spiser. Dette fører igjen til økt forurensing.

Oppsummering.

 • Noen god forklaring på hvorfor ålen har forsvunnet fra Vansjø?
 • Hva gjør politikerne med situasjonen om den kan forbedres?
 • Hvilken sammenheng er det mellom ålebestanden i Vansjø og i ytre Oslofjord?

Pressesensur kan være verre enn sur nedbør.

Artikkelen ovenfor prøvde jeg å få publisert i Moss Avis på initiativ fra Knut Erland Kiserud.

Jeg ventet og ventet, men ingen ting skjedde. Journalistene og redaktørene i Moss Avis og den "gratis" Byavisen sloss om lesernes oppmerksomhet og reklameinntektene i lokalmiljøet. Måten de sloss på kan minne om to åler som sloss i en sirupstønne. Noe sleipere er det vanskelig å forestille seg. Les mer om mine og andres erfaringer med Moss Avis og Byavisen.

Det er flere som spiser seg ihjel enn som drikker seg ihjel.

Publisert 14 September 2016. Oppdatert 7 Oktober 2016.

Intet argument for alkol og ihvertfall ikke cannabis.

Dette blir en svært kort artikkel om folkeopplyseren Andreas Wahls folkeopplysning om slanking og kosthold. Jeg er enig i at det er så enkelt som å forbruke mer kalorier enn man inntar. Min avdøde mor sa at det er flere som spiser seg ihjel enn som drikker seg ihjel. Mye tyder på at hun har rett. Selv greidde jeg ganske raskt å gå ned 10 kg i vekt ved å gå og være bevisst på hva jeg spiser. Jeg har aldri vært for dramatiske, raske løsninger som minner mer om fanatisme enn om permanent endret livsstil. Der var mye bra i dette programmet, særlig om kildekritikk som jeg savnet i programmet om cannabis som er diskutert nedenfor. Og ganske riktig, det er vanskelig å slanke seg permanent. Mye tyder på at hjernen vil tilbake til den kroppen og det kostholdet den er vant med.

Hatt, stek eller elpe?

Et kjent ordtak sier at det er av fulle folk og barn man skal høre sannheten. Hvor ofte har du ikke hørt uttrykk som at "før skal jeg spise hatten" min, salte min hatt o.l. Salte min hatt er et uttrykk som vekker nostalgiske minner hos alle som leste Mikke Mus på slutten av åttitallet. Det er nok bedre å salte hatten enn å ha (for mye) salt i maten. Det holder med en teskje salt til dagen og den dosen får du som regel i den ferdigmaten du spiser. Den lille jenta i videoen nedenfor foretrekker eple eller hatt fremfor stek. Jeg personlig ville nok foretrukket steken med en god rødvin til.

Jeg er ikke vegetarianer, men salter sjelden eller aldri maten. Der er enormt mange typer krydder og urter du kan ha i før du har i salt. En god regel er å vente med salt til slutt eller sette det frem på bordet til dem som vil ha maten som servers saltere. Salt er gift sier noen og det sier man også om sukker. Vanlig brus er flytende gift.

Sukker er gift og der finnes alternativer.

Søk på Robert Lustig sugar is poison på en søkemotor og på YouTube, så finner du mye interessant. På norske jordbær må jeg har sukker, da nytter det ikke med stevia, fruktsukker eller kokosa som jeg bruker som alternative søtningsstoffer. Sukkertare, er det noen som har prøvd det? Søk også på søtt uten sukker og du får opp en kokebok der man kan bruke alternativer til sukker i matlagingen. Ved variasjon, unngår man også opphopning. Når jeg spiser brød, er jeg nok ganske fanatisk. Finner jeg ikke havrebrød i butikken, tar jeg byggbrød. Min overvekt skyldes nok for mye brødspising. Som vist i videoen nedenfor er der andre alternativer til sukker som inulin som ikke må forveksles med insulin. Mange har ikke hørt om inulin og oligofruktose, men dette er helt naturlige karbohydrater som finnes blant annet i hvete, løk, hvitløk, bananer og jordskokker. Inulin og oligofruktose regnes som løselig fiber, og brukes blant annet som en erstatning for fett og/eller sukker i en del matvarer.

Jordskokk, er meget lette å dyrke og oppbevare og de overvintrer i opp til 30 kuldegrader. Grovrens dem gjerne og legg de små bitene du skjærer av rota tilbake i jorden. Jordskokk er invaderende som løvetann og brennesle, så vil du ikke ha dem spredt over hele hagen, er det best å dyrke dem i lukkede beholdere eller kasser. I videoen nedenfor ser du en av mine favorittoppskrifter, jordskokk med ingefær og karri (kan sikkert erstattes med bjørnerot som har en sterkt aromatisk karriliknende lukt). Bjørnerot er en spennende norsk kulturplante som har fått ny popularitet.

Jordskokk skal ikke stekes for mye om du da ikke vil ha den i puré eller suppe.

Og jordskokk, er rik på jern

Kremet spikersuppe.

På tampen må jeg nevne en suppe jeg lagde i dag. Den er så god at jeg spiste 5 tallerkener og reduserte dermed dagens inntak av trege karbohydrater i form av brød til 6 skiver. I forgårs hadde jeg og min søste selvfisket makrell. Jeg tar nesten alltid vare på all fiskekraft. Makrellsuppe er ikke en god fiskesuppe om den er konsentrert om fiskekraft. Derfor hadde jeg i mange gulrøtter, ferske små blader av brennesle og løvetann. I år har jeg en stor tomatavling, hele 7 sorter. Tomater vokser så kraftig at de tar over et bed. Den eneste planten som har greidd seg blant mine tomatplanter er den velsignende brenneslen. Tomatene har tatt knekken på maisplantene, brekkbønnene, paprika og chilli plantene mine. Tomatplanten er som skogens siktagran, den kveler alt som kommer under dens blader unntatt brenneslen. Søte, sweet baby kirsebær tomat er så søt at den minner om jordbær. Men det var ikke den jeg hadd i spikersuppen, jeg hadde gule minitomater og en sur en for å gi surhet i smaksfirkanten, nemlig indigo blue berries mini tomat. Den tomaten blir først svart og er moden når den er rød, men da sprekker den lett. Så jeg hadde i alle sprukne gule tomater og noen marmande biff-tomat som hadde sprukket. Den tomaten plantet jeg inne i midten av februar. Smaksfirkanten kan gjøres til en femkant om man tar med sterkt som for eksempel chilli. Selv om jeg har både rød og grønn chilli i hagen, så brukte jeg ikke det. Min søster hadde satt igjen litt persille i et vannglass. Hvorfor vet ikke jeg, siden jeg har fin persille i hagen. Jeg kastet all persillen i suppa. Gressløk må i fiskesuppe, så gressløk pluss vanlig løk kom med. Jeg skulle gjerne hatt hvitløk i også, men hvitløken ble erstattet av en god teskje hvitløkskrydder, salt, karri og pepper. Så må man ikke glemme timian, en god kvast med timian havnet i gryta. Alt ble kokt opp og stod og kokte i ca 20 minutter. Deretter kjørte jeg suppa jevn og fin med stavmikser og til slutt hadde jeg i nesten en hel liter krem kjøp på Harritur i Sverige. Kremfløten er mye billigere i Sverige, så den pluss løken og krydderet var alt jeg hadde betalt for. Forresten har jeg også betalt for olivenoljen spm jeg helt i tilslutt.

Makrell kraft smaken var borte og brennesle og løvetann (har du prøvd løvetannblader på ost?) hadde nok forsvunnet i spikeren. Suppen smakte bra. Forholdene mellom de ulike ingrediensene får du prøve deg frem til selv, men jeg hadde i ganske mange gulrøtter, tomater, brennesle- og løvetannblader. Hadde jeg ikke spist så mye i dag, hadde jeg nok hatt suppe for 4 dager.

Siden jeg dyrker så mange tomater, kan jeg fortelle deg hvordan jeg formerer tomater. For det første er det knapt noen planter som det er lettere å ta avlegger av. Det kan være aktuelt om du er tidelig ute. Skal du ta vare på frø til neste sesong, har jeg en enkel metode. Ta gjerne godt modne, halvråtne ødelagte tomater. Riv av et flak fra en tørkerull. Tegn en sirkel rundt pottene frøene sås i. Roter dem jevn utover i sirkelen som er tegnet på papiret. Det gjør ingen ting om det kommer noe tomatkjøtt eller saft sammen med frøene. Prøv å fordele førene jevnt utover. Deretter legger du papiret til tørking til alt er helt tørt og frøene klebet godt til papiret, minst i tre dager. Deretter bretter du papiret sammen og legger det i kjøleskapet (prøv gjerne fryseren for lengre lagring). Til våren, ca 15 mars, fyller du potten papiret passer til med jord, klipper rundt den opptegnede sirkelen og legger papiret øverst i potten med frøsiden opp og et lite jordlag over papiret. Vann og sett pottene på et varmt sted, gjerne varmekabler med en platpose over. Pass på at det ikke dannes mugg under plastposen. Vann forsiktig når jorda tørker inn. Dersom det kommer opp for mange tomatskudd, kan du knipe av de svakeste. Lykke til med egne planter og den kremede spikersuppen om du får for mange tomater. Ha gjerne i grønn og / eller rød chilli som jeg glemte. Antall chilli avhenger av hvor sterk du vil at den sterke komponenten skal være. Til min tolv tallerkener suppe, ville jeg brukt to røde og to grønne chilli. De som liker det sterkt, kan doble antallet. Veien blir til mens du går. Har du ramsløk, eller (norsk asparges), strutseving, kan du sikker også ha det i spikersuppa eller ved siden av, sammen med stekte (fritere) flak (chips) av Jordskokk.

Som te etter maten, kan du røske opp et par løvetenner med rot og blader, vaske dem godt og koke planten i en stor gryte sammen med revet ingefær (jeg bruker ostehøvel) og en halv sitron til roten er kokt. Deretter siler du av vannet og heller det i en kjele. Teen kan drikkes umiddelbart etter at den er trukket i ca 10 minuttter. Jeg koker opp så mye at jeg har te for noen dager.

Som søtningsstoff buker jeg kokosa. Jeg dirkker denne drikken inntil inntil Andreas finner ut at den er usunn. Det gjelder om å spise blåbærene så lenge de er sunne. Mengden av søtningsstoff, ingefær og sitron er selvsagt en smakssak som kan diskuteres. Sa du godt for leveren? Ikke bare det, sitron renser jo som vannmelon nyrene så hva er da bedre for en med aldrende nyrer og lever? Det hevdes av noen at Rosmarin kan være forebyggende mot Alzheimer, så den urden kan også brukes i teen.

Vil du ha en ekte spikerte til spikersuppen, kan du ha i en bit chilli pepper om du liker det sterke. Da er der ikke mye løvetannsmak igjen på teen. Visste du forresten at noen påstår at Cayennepepper kan redde liv. Er du i risikogruppen for hjerteinfarkt, hevder noen at du skal ha cayennepepper, de små, rødgule fruktene av den søramerikanske Capsicum frutescens og andre Capsicum-arter, lett tilgjengelig, eller er dette som mye annet bare en påstand uten vitenskapelig dokumentasjon:

So, why not use cayenne pepper just in case it could help? Well, it may not be good to take with aspirin, and we know aspirin can help.

Studies suggest taking an aspirin during a heart attack decreases the overall death rate. (It causes a 20 to 30 percent decrease in mortality; there’s no claim, however, that aspirin ever stops a heart attack in its tracks). The thing is, aspirin thins the blood. Cayenne pepper does too, to varying degrees. Taking both could potentially cause dangerous bleeding.

Dette bør vel Andreas ta opp i en fremtidig sending, om han da ikke er for lat.

Semantiske lenker

Folkeopplysning om cannabis eller a priori subjektiv oppfatning?

Publisert 7 September 2016 - Oppdatert 8 September 2016

Bakgrunn

Jeg har diskutert side opp og side ned om legalisering av cannabis og lot meg ikke imponere av NrKs såkalte folkeopplysning om cannabis, der fysikeren Andreas Wahl skiller myter fra fakta. Tilfeldigvis spurte jeg for en tid siden en tidligere narkoman om hva som var verst å kvitte seg med, miljøet eller den fysiske avhengigheten. Den fysiske rusen var vanskeligst å kvitte seg med var det kontante svaret jeg fikk uten et sekunds nøling. I NrKs program synes man å komme til motsatt konklusjon ved å intervjue ulike vitenskapsmenn. Omgivelsene eller miljøet, var den viktigste årsaken til avhengigheten av cannabis. Til orientering brukte den jeg spurte hardere stoffer enn cannabis.

Et enormt materiale.

Wahl nærmest latterliggjorde de kilder justisministeren viste til. Kan hende hadde ikke Anundsen bedre kilder enn de han leverte til Wahl. Har man sans for konspirasjonsteorier kunne grunnen være at justisministeren egentlig er for legalisering av cannabis. FrPU går så vidt jeg vet inn for å legalisere cannabis og moderpartiet har leflet med de samme tankene. En ting har jeg fått med meg fra lengre diskusjoner på nettet om legalisering av cannabis, at der er et enormt forskningsmateriale om cannabis som støtter nærmest ethvert syn på cannabis og narkotika. Bruk en søkemotor til å teste det selv. I tillegg er jeg gammel nok til å huske de som under hippitiden begynte med cannabis. Noen av dem er døde nå og noen har begått selvmord. Det samme kunne selvsagt skje med bruk av andre rusmidler som for eksempel alkohol.

Det subjektive element.

Fra hierarkisk bayesiansk statistikk vet vi at man til slutt sitter igjen med et subjektivt element som man ikke kommer utenom:

 • Har Wahl prøvd cannabis selv?
 • Hvilken apriori oppfatning har han om bruk av cannabis?
 • Hvordan valgte han ut den forskningen som ble presentert?
 • Hvordan påvirker ens underbevissthet og bakgrunn valg av kilder?
 • Hvordan påvirker moderne trender (hva som er "in") valg av tema og kilder?
 • Hva hadde en annen valgt å presentere?
 • Hvilken sammenheng er der mellom liberlistiske politiske vinder og legalisering av cannabis?
 • Hva betyr det at sentrale politikere og USAs tre siste presidenter har brukt cannabis og de to siste kokain?
 • Hvordan preger det vår a priori og a posteriori oppfatning?
 • Hvor robust er Wahls apriori oppfatning?
 • Hvor mye har denne fysikeren greie på? En ting er sikkert, jeg ville ikke brukt ham til å forvalte formuen min.

Andre rusmidler.

Vi får holde en ball i luften om gangen. Dette var ikke noe forsvar for alkohol som rusmiddel. En viktig forskjell på alkohol og cannabis er at alkohol nytes som drikk til mat mens cannabis er et rent rusmiddel (medisinsk bruk av narkotiske stoffer tas ikke opp her). Der er relativt flere alkoholikere i Frankrike enn i Norge, der en såkalt vikingfyll ikke er så uvanlig. Det var heller ikke noe forsvar for en vikingfyll, men jeg har sett cannabis brukt sammen med alkohol på ferie i Syden og den opplevelsen unner jeg ingen andre å få. Det elementet var fraværende i Wahls folkeopplysningsprogram.

LeOgRør eller rot og rør?

Når folkeoplysning sauses sammen på den måten fysikeren Wahl gjør som jeg mer oppfatter som en klovn enn en fysiker, så fortjener det ingen bedre plass enn på et humoristisk nettsted. Jeg hadde ventet meg mer av en person som sikkert kjenner den enkleste av alle generaliserte funksjoner nemlig, Dirac Delta distribusjonen som er "så uendelig" at den har hele sin masse i origo. Er det mulig å få en mer robust og flatere prior Wahl? Min a posteriori fordeling ble ihvertfall ikke skarpere etter NrKs folkeopplysning. Det er også svært betenkelig at vår justisminister ikke hadde bedre kilder å slå i bordet med. Fortell oss i det minste kort hvordan du valgte dine kilder, Wahl. Jeg stoler ikke mer på deg enn på de du på en humorisitsk måte latterliggjør. Er du liberalist eller astrolog? Er du interessert i dette rotet som røres sammen med politisk liberalisme, finner du programet her. Og etter liberalismens rus kommer nok et diktatur? Jeg bare spør. Altmuligmannen Wahl kan vel svare?

Semantiske lenker

Sensur eller bare sur i sene nattetimer?

Publisert 27 August 2016. Oppdatert 23 September 2016,

Sensur i sosiale medier og norske nettaviser.

Aviser klager på at kommentarfeltene flyttes til sosiale medie sider som FaceBook og Twitter. Det er ikke rart, når norske journalister med ulik agenda, ego og kompetanse på mer eller mindre tilfeldig måte skal moderere og redigere innhold. Vi har sett det i den debatten som foregår i Østfold om jernbane, fjordkryssing, havner og flyplasser. Noe er så graverende, særlig leserbrevet av Lars Brække med tittelen "Jeg føler meg dårlig behandlet av redaksjonen" forteller om en norsk avis som tror de fortsatt lever i papiravisens tidsalder. Du finner mer om det under overskriften Moss havn, pressens rolle. Den fjerde stats- eller pengemakt? Der skriver jeg også om en post jeg fikk slettet om strukturell vold. Det Lars Brekke og andre opplevde i Moss Avis er et godt eksempel på strukturell vold. Den politiske makta eller det jeg kaller den fjerde pengemakt har bukta og begge endene og gjør som de vil med en mer eller mindre godt skjult agenda. Jeg har fått publisert ett av tre innlegg på Moss Avis og redigert en god del poster i kommentarfeltet. Jeg kan bare gjette meg til hvor mange andre som ikke har fått sine innlegg på trykk eller sine kommentarer slettet. Er det rart at man forlater kommentarfeltene på norske nettaviser og publiserer egne sider på sosiale nettsteder.

FaceBook, det er farlig det sier en ny norsk rikssynser på dagsnytt 18 26.08.2016

Lytt til den interessante debatten og vurder selv. Er nettsamfunn som Facebook en fare for ytringsfriheten spør programleder? Selvsagt er det ikke det. Når det gjelder nakenhet kan nettstedet modereres av roboter som mangler en hver form for menneskelige følelser. Noen ganger er det en fordel, andre ganger en ulempe Jeg har selv opplevd at twitter moderator boten sensurerte alle mine poster der jeg hadde lenker til eget nettsted. Grunnen var at hackere hadde greidd å hacke mitt mini nettverk, slik at det automatisk ble sendt ut spam eposter fra min hosters Ip adresse. Da jeg skrev om dette på nettet må det nok ha blitt fanget opp hos noen som jobber for Twitter og nå er det problemet fjernet så langt. Jeg skriver så langt, da jeg ikke har noen illusjoner om enorme sosiale nettverk som ikke kan modereres 100 % av mennesker. Jeg vet at min konto på FaceBook, Twitter etc. fort kan slettes eller sperres om noe småjævler (dem er det nok av ikke minst her i landet) greier å hacke seg inn og misbruke min konto. Noen har forsøkt, men ikke lykkes så langt. Derfor gjør jeg meg minst mulig avhengig av slike nettverk og poster minimalt med innhold der. Det å få en stengt konto gjenåpnet, kan koste mer av tid og slit enn det smaker. Gjør deg ikke avhengig av noe nettsted. Stol ikke på noe nettsted uansett hvor lenge du har vært der og hvor mye innhold du har fått publisert der. En gang var jeg høyest rangert medlem på den kjente nettstedet WebProWorld.com med vel 10 000 poster og innlegg. Nå er det borte uten noe forvarsel. Ta "back up" av egne ting du skriver i nettskyen slik at det er tilgjengelig over alt i verden der der er internettilgang og på egen Pc eller Extern harddisk. Jeg skriver nettskyen og egen Pc, da ingen vet hvor lenge den gratis kontoen du har i nettskyen er tilgjengelig. Den kan også stenges uten forvarsel.

Ammunisjon til nettrollenes hatretorikk vil bli sensurert på LeOgRør.

"If Hitler invaded hell I would make at least a favourable reference to the devil in the House of Commons" sa Churchill. Nå har ikke jeg taletid i det norske parlamentet, men jeg kan som administrator bestemme hvilken sematikk som tolereres i vårt nettverk. Jeg er ingen kommende norsk statsråd eller medlem av Kongens råd, så jeg kan vel komplementere Siv Js yttrykk "Morn'a Jens" som også gjelder Sylvi L:

Man må forvente mer av en statsråd enn av en fjortis eller barn i norske barnehager, så det ordet forstår vi simpelt hen ikke, selv om jeg har bedre karakter enn 4 i matte (jeg ligger faktisk an til innstilling til kongen i matte som krever 1.6 eller bedre på de fag som velges til ens master oppgave i matte). Les mer i kommentarfeltet som ikke er åpent nattes tid hverken for lesing eller skriving i mange norske aviser om hvordan vi sensurerer bidrag til hatretorikk i vårt mini nettverk særlig når det kommer fra et medlem i Kongens råd. "Alle vanlige barn og barnslige voksne kan glede seg til boken som kommer om bare 2 dager!!" skriver Harald Rex på sin Twitter konto (vi har en oppegående Konge som følger med i tiden) og jeg tror ikke hans svigerdatter Mette Marit blir noen dårligere dronning enn Sonja. Er ryktet om at Sonja rettet på noen korporaler i Kongens garde korrekt? Hvis de er det, antar jeg at Mette Marit som nok ikke har noen mahognyflis i baken vil la vakthavende sersjant ta seg av det.

I kommentarfletet på Fredrikstad Blad samt i Moss Avis, har vi lenket til denne artikkelen før den er ferdig skrevet, så får vi se om også den slettes eller om det er høyere under taket i Fredrikstad enn i Moss.

Den mellomste bukken Bruse gikk over broen 6 september 2016.

Den nye riskssynseren, den lille bukken Bruse gikk over broen den 26 August 2016. Den mellomste gikk over broen den 6 September 2016. Stakkars mann, Egeland, ble også blokkert av FaceBook og NrK gråter sammen med ham for sin syke mor. Jeg la inn følgende kommentar på Egeland sin Fb side

Er du like god på teknologi som på innhold? Tom Egeland, forstår du cyberrommet og internet godt nok?

http://www.xn--leogrr-fya.no/#sensur-eller--bare-sur-i-sene-nattetimer

Jeg begynner å bli lei inkompetansen NrK viser og den gratis reklamen du og rosa bloggerne får av NrK som jeg er med og finansierer selv om de skjuler seg bak akademikerer som lar seg misbruke, kunnskapsleker, folkeopplysning og humor. Når kua og rosa bloggerne er bedre fondsforvaltere enn økonomene

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56090616/06-09-2016#t=27m23s

Så er det vel også på tide å erstatte journalister og noen norske forfattere med roboter. Pass på så du ikke blir forelsket i robotene siden de noen ganger er bedre enn mennesker:

http://www.xn--leogrr-fya.no/#kan-man-bli-forelsket-i-en-chat-bot

Når du starter et felttog, må du vite hva du skriver om. Jeg er ikke sikker på at teknologi kompetansen din er like god som skrive kompetansen.

Kopiert til eget nettsted på grunn av erfaring med norske nettroll.

Det er mennesker som redigerer bilder sier Fb på forespørsel. Nei det er det ikke. Test det selv NrK, dere som elsker å reklamere gratis for store amerikanske selskaper. NrK, er tilstanden forverret ? Egeland, hvilken kompetanse har han i den digitale verden? NrK hvilken kompetanse har dere? Jeg venter på den store bukken Bruse. Blir det Google nok en gang eller blir det EU? Har så mange norske aviser nå opplevd at leserne forlater dem på grunn inkompetente moderatoer og administratorer at vår statlig finansierte Tv stasjon må gråte sammen med dem? En god nettredaktør er noe helt annet enn en god papiravis redaktør. Forstå det først som sist.

I en viss forstand lever vi under Darwinisme eller i et internett anarki. Prøv å regn ut hvor mange mennesker FaceBook måtte ha ansatt om alt innhold skulle redigeres av mennesker? Selskapet hadde gått konkurs selv om de hadde fått noen til å jobbe for en USD / timen. Noen gjør faktisk det. Men mest sannsynlig er også de lønnskostandene, basert på en så lav lønn for høye til at selskapet vil gå med overskudd. La 10 uavhengige personer lime inn samme nakenbilder (videoer) på 10 ulike FaceBook konti. Begynn med å lime bildene inn i "chatte" vinduet, deretter i innhold som bare vises for venner og deretter i offentlig innhold. Hva skjedde? Selvsagt kan FaceBook forbedre algoritmene sine. Muligens er der allerede innstikk som gjør at en kan sende av gårde bilder (og tekst) som man vil at skal modereres av mennesker. Der finnes innstikk for det meste. Søk også gjerne på:

 • facebook terms of service
 • facebook terms of service controversy
 • facebook how to contact + + +
 • facebook illegal content
 • facebook controversial content
 • forbidden iconic images facebook
 • facebook forum OR community

Egeland, ta deg gjerne et kurs i bruk av sosiale medier, gjerne sammen med noen ansatte i NrK, Aftenposten, Vg og Dagbladet. Det er nok større sjanse for å bli bannet på et norsk enn på et engelskspråklig nettsted om du har vanlig folkeskikk.

Kanskje den store brukken bruse kan forklare saken før han begir seg ut på broen, forhåpentligvis uten å ha blitt sendt i fossen av sjefstrollene. Jeg la inn følgende private Fb melding hos en av dem, Geir Fjærli som hyler sammen med Egeland. Videoen ovenfor gjelder også ham og nesten samtlige moderatorer og administratorer på diskusjon.no.

Da får vi se hvor høyt det er under taket hos deg. Kan du poste dette på vegne av meg med fullt navn Kjell Gunnar Bleivik, utestengt fra diskusjon.no på grunn av min rapportering, har et mer nyansert syn på dette jfr http://www.xn--leogrr-fya.no/#sensur-eller--bare-sur-i-sene-nattetimer

Den store bukken Bruse gikk over broen 9 september 2016.

Jaggu hadde ikke annonsebilaget med seg advokat også. Aftenposten, jeg antar at dere kjenner Nemesis. Nå er Egeland utestengt for tre dager, mest sansynlig fordi han fortsetter sitt felttog og har dermed mest sannynlig havnet i en (programmert?) prosedyere (subrutine) bestående av ulike nivåer. Det er ikke så mye annet å si til dette enn å bruke et sitat av Warren Buffet, av noen kalt verdens beste investor:

If I had USD 100 billions, I would not be able to destroy the brand of Coca Cola

Til orientering er USD en billon lik NOK en milliard. Jeg vet ikke hva Egeland driver med, men mest sannynlig fortsetter han å provosere. Som en riktig påpekte i dagens dagsnytt 18 kan prosedyren begynne med å fjerne bildet, deretter teksten, så utestenging for et visst tidspunkt og til slutt stenging av kontoen. Lek gjerne med ilden, men dere vil nok som en mygg i øret på en elefant irriterer elefanten ikke oppnå stort annet enn myggen. Egeland, NrK og Aftenposten, dette tar tid og tid er som kjent penger. Har dere råd til dette? Har dere nok penger, så snakker de som kjent. Begynn heller å feie for egen dør. Jeg tror neppe jeg kommer til å boltre meg i Aftenpostens kommentarfelt om det gjenåpnes. Stol ikke på noe nettsted og noen (nett)avis.

Nå har også Erna kastest seg på (felt)toget. Hun har opplevd å få samme bilde slettet på sin FaceBook konti.

Det er fint at det ikke er forskjell på folk.

Og sier du det Erna? Du støtter vel ikke Aftenposten og Vg?

Til slutt, misforstå ikke, jeg støtter for all del ikke FaceBook i denne saken.

Semantiske lenker.

Er Reuters bedre enn norske aviser?

Publisert 12 Juli 2016. Oppdatert med semantisk lenke 24 Juli 2016.

Reuters har alltid borget for seriøsitet, kvalitet og pålitelighet.

Jyllandsposten er en omstridt avis. Jeg leser den aldri eller sjelden. Når avisen skriver om muslimer og flyktningekrisen er vel det som om norske Dagen skulle skrive om det samme. Jeg ville tatt det med en klype salt. Men når Jyllandsposten i denne artikkelen bruker Reuters som kilde, da er det vel til å stole på?

Mediakonkurransen er knallhard

Aviser sloss om reklameinntektene, lesere og oppmerksomhet. Som påpekt i artikkelen nedenfor kan det være gull verdt for en avis å få plass i NrKs dagsnytt 18 sending. Det genererer reklameinntekter. Google, verdens største medie og reklame selskap trenger ikke be om sponset innhold hos NrK. De får bedre reklame helt gratis.

Reuters sider tapetsert med reklame.

Når du leser en avis på nettet, konsumerer du web tjenester. Jeg trodde Reuters levde av å produsere og selge webtjenester, nyheter og informasjon. Men nå er også Reuters sider tapetsert med reklame. Jeg klikket meg fra artikkelen ovenfor til denne Germany's Merkel says talks with Britain on EU exit won't be easy. Men hva oppdager vi? Den siden er full med reklame, to bannere til dating sider, to seksjoer med identisk "Sponsored financial content" plassert oppe på siden og langs høyre marg samt to ulike seksjoner med "Sponsored topics".

Også du min sønn Brutus.

Jeg klikker meg videre til denne artikkelen: Canada to give troops for NATO force, ready to talk to Russia. Siden vi nå er seriøse og snakker om Nato og Canada, kan vi også nevne at Norge sender 200 mann til samme styrke. Har du sett det kommentert på NrK, ser du at der er nyanser mellom det den blå-blå regjeringen mener og det forsvarsledeslen mener om den saken. Forsvarsledelsen mener at den symbolske styrken har en bedre anvendelse her hjemme. Med en norsk generalsekretær med en høyere og høyere sigarføring, som nok påvirker den blå-blå regjeringen og som sikkert også lar seg påvirke av samme regjering, kan det være bra med motforestillinger. Russerne liker ikke svake personer og regjeringer hevdes det. Hva er en svak person? Har du lest russisk litteratur?

Vet vi nok om denne konflikten? Vet vi hva som skjuler seg bak reklamen? Reklamerer regjeringer? Den blå-blå regjeringen vingler ihvertfall. Vær du sikker, kommer det en ny flyktningestrøm over Storskog, så vil de blå-blå gjerne ha en god tone med russerne uansett hva som skjer andre steder i verden. Nå er den strømmen nesten kvelt og da kan man sende ut sterkere signaler (les gjerne reklame). "Never attribute to malice what you can explain by stupidity".

Det var en avsporing fra temaet som drøftes her. Hva ser vi på den (og på de forrige sidene)? En seksjon med store fete type, "From the web". Til å begynne med trodde jeg det var originalt innhold. Under bildet av en vakker kvinne (det er alltid slik i reklamen fra datingsider) klikket jeg på lenken med anker tekst The 10 dating sites that actually work! med utropstegn og undertekst Best dating sites. Det må jeg da se hva er og klikker på lenken. Den tjener nok Reuters penger på, ettersom reklamen nok tracker på at jeg har norsk ip og jeg omdiriges til en norsk dating side med bilder av enda vakrere kvinner. Dette må da også være reklame. Jeg gikk tilbake til seksjonen med overskriften "From the web" og ganske riktig, med små nesten uleselige typer kunne jeg lese at seksjonen består av "Sponsored links by Taboola". Det var ikke lett å oppdage. Finnes der enda bedre sjult innholdsreklame? Gudene må vite.

Søtt som sukker.

Det nye er nå Sugardating hvor Sugar Babies møter Sugar Daddies. Søk på det uttrykket om du er nyskjerrig.

Hold it right there! Before you get all judgmental and start dishing out the labels (and we are not referring to the designer ones) a sugar baby is not selling sex. While sex might be included as part of her relationship, it’s not a guaranteed part of the arrangement. If it happens, it happens naturally, the way it would in any other traditional relationship. Sugar daddies are not paying for sex, but rather providing incentive for her to spend time with him. In essence, she’s a well cared for girlfriend.

Kilde: [thesugarbabes.com/why-sugar-babies-are-going-to-rule-the-world/] (Interessant URL).

Kall det hva du vil. Det siste er at Sugar Boys møter Sugar Mommies.

Dette er jo fordi at kvinnelig seksualitet i vår vestlige kultur alltid må pakkes inn i fortellinger om kjærlighet for å være akseptabel. På den måten blir kvinnelige sexturister like mye romanseturister som rene sexkjøpere. De betaler ikke bare for seksuell tilfredsstillelse, men også for selskap, omsorg og illusjonen av å være begjært.

Der er som kjent intet nytt under solen, ei heller under kjolen. Vi noterer oss at politiet får stadig nye oppgaver. Mens vi snakker om politiet, vil nå Høyre at politiet skal ha fast bevæpning på flyplasser og jernbanestasjoner, mens Arbeiderpartiet vil vente på en utredning.

Det er vel begynnelsen på en generell bevæpning på alle tettsteder? Bevæpning av politi på flyplasser vil nok ikke gå under radaren til dem som ønsker å begå attentat (og overleve). Er hensikten å drepe flest mennesker, vil en terrorist oppsøke andre steder med mange mennesker der politiet ikke er bevæpnet. Dermend kan det bli farligere å bevege seg på kjøpesentre, på konserter, på idrettsarrangementer etc. etc. Tanken om bevæpning virker tilforlatelig med henvisning til det som skjedde i Trykia der politiet greidde å ta livet av en terrorist og reduserte dermed antall døde.

Personlig har jeg ikke sterke synspunkter på dette. Om politiet skal bevæpnes, må de ihvertfall kunne håndtere et våpen. Det skal alltid behandles som om det er ladd og alkohol og våpen går dårlig sammen. Hva med en triggerhappy politimann som blir mobbet av en norsk mann eller kvinne som har begynt ferien før de kom til og fortsetter den på flyplassen?

La oss anta at der kommer et attentat på en norsk flyplass med 40 års mellomrom og at 10 mennesker blir drept i attentatet? Hva om 10 mennesker på grunn av ny bevæpningspolitikk, er drept av vådeskudd over de samme 40 årene? Det ble nevnt at 22 juli terroristen ikke skulle rikke det norske demokratiet en millimeter. Noen av de hans hat var rettet mot ser ut til å ha gjort det. Det er farlig å leve, man kommer ikke levende fra det.

Søppel Aftenposten = Vg = Helt normal sannhet (om løgner)!

Publisert 7 Juli 2016.

Selvreklamen i Vg og gratis lenkereklame fra LeOgRør.

Vg har lansert det nye nettstedet, heltnormalt (på folkemunne omtalt som Søppel Vg) som de selv påstår sannsynligvis er Norges morsomste side. Det nettstedet består riktignok av flere sider og har oppslag om blant annet MDG.

Miljøpartiet ber politiet ta trikk.

I undermappen Nasjonens øye, der de publiserer nesten sanne nyheter (et bedre navn er vel manipulert stoff) har de 30. juni en artikkel med overskriften Miljøpartiet ber politiet ta trikk. Søker du på det uttrykket, får du selvsagt ikke noen seriøse treff. Forhåpentligvis er der om noen dager treff fra LeOgRør som er en seriøs humorside hvor vi publiserer sant stoff med en humoristiks vinkling. Vg som er kjent for å ha frekkhetens nådegave, er nok snarere en kamelon enn en vaktbikkje. Ikke bare lanseres det nye nettstedet som Norges morsomste side, men humoren er aldri i fokus der. Et bedre navn på undermappen hadde vært Nasjonens glassøye, nettstedet drevet av profittbegjær. Du som leser dette får selv vurdere hva som er riktigst, det vi skriver eller det Vg selv reklamerer for. Det er ikke forfatteren av denne artikkelen som har funnet opp begrepet Søppel Aftenposten som jeg personlig kaller annonsebilaget. Hvorfor kaller jeg Aftenposten annonsebilagett? Jeg skrev for over 30 år siden en artikkel om "Skilte foreldres økonomi og barnas beste" som jeg prøvde å få inn i Aftenposten. Artikkelen var på vel 70 linjer. Jeg fikk som svar at jeg skulle få den inn om jeg kortet den ned til 40 linjer. Det ble gjort, men artikkelen kom aldri på trykk. Økonomer som leste artikkelen mente den var fokusert og god. Siden har jeg aldri kjøpt papirutgaven av Aftenposten og jeg kaller avisen annonsebilaget når den omtales. Andre har fortalt meg at de omtaler Vg som "Søppel Aftenposten". I 1966 overtok Aftenpostens Verdens Gang (VG) som dermed ble landets største avis. Kan en avis som karakteriseres som uavhengig konservativ, være en avis for den vanlige mann og kvinne?

Har Aftenposten og Vg stjålet vårt nettverks konsept og Grovens bilde?

Vår nettverk, digitalpunkt.no, består av en rekke nettsteder, blant annet DinNettAvis.no og LeOgRør.no. Disse nettstedene inngår altså i et nettverk av nettsteder. DinNettAvis.no, vil forfatteren av denne artikkelen karakterisere som liberal sosialdemokratisk. I noen saker som for eksempel EU spørsmålet finner ofte Arbeiderpartiet og Høyre hverandre. Ingen har på noen bedre måte illustrert dette enn Rolf Groven med det kjente maleriet Willoch og Bratteli som ble avduket på et festmøte i Studentersamfundet i Trondheim 1. mai 1972. Rolf Grovens billedgalleri om EU, er er en studie verdt om du ikke kjenner det fra før av. Hans bilder til Høstutstillingen, ikke minst de som er refusert eller har forsvunnet er provoserende og får en til å tenke. Bildet Nei til atomvåpen, som er forsvunnet, er vel ikke stjålet av Vg? Vi bare spør, da det er en oppgave for politiet å finne ut det. Om en fra politiet leser denne korte artikkelen, ta gjerne trikken til Aftenpostens / Vgs redaksjon og undersøk om ikke Hanne Skartveit har bildet hengende over pulten sin. Hun og Vg har nemlig svært sterke synspunkter på vår forsvarspolitikk.

Skrekk og gru - Hanne er der også.

Når vi vet at Hanne Skartveit er en av de som produserer innhold på det nettstedet, kan vi nok vente en ny vinkling på norsk forsvarspolitikk fra Vg generelt og Skartveit spesielt. Har hun og Vg funnet en ny måte å presse seg inn i dagsnytt 18 sendingene på?

Aftenposten og Vg må være ganske desperate når de stjeler andres konsept. Det som skrives i Aftenposten og Vg er nok for gjennomskubart for en som leser aviser med sosialdemokratiske liberale briller. Hva kan man vente av Nasjonens glassøye? Vil Nrk reklamere like mye for det nye nettstedet til Aftenposten som de gjør for Vg? I så fall bør man snarest mulig få tilbake Anne Grosvold som nok borer dypere enn de ferskingene som nå sitter i studio for blant annet Dagsnytt 18.

Undervurder ikke en politimann.

Selv om Vg påstår at norsk politi bør skaffe seg en Porsche Carrera Gt finansiert med reklameinntektene fra Vg, skal man ikke undervurdere en politimanns evne til å ta seg frem over korte avstander i en sentrum av en by.

LeOgRør har til orientering kontaktet sentrale personer i MDG som mener at det er bedre om politiet skaffer seg en ny Tesla som også vil bli billigere for Vg. Det er nemlig fare for at en Porsche Carrera Gt vil gå tom for bensin siden bensinsatsjoner nå skal erstattes med eletriske ladestasjoner over hele landet innen 5 år. Da kan jo politiet stå der like tafatte mens tjuven rømmer i en eldrevet moderne Citroën 2CV. Han sa så havnesjefen:

Så tuta båten så gikk kaien langt utover i fjorden, så sto han der med kofferten i halsen og gråten i neven. Her blir det leven.

Nasjonens øye og nesten sanne nyheter er det helt normalt i Vg?

Jeg har sett at noen har tolket disse nesten sanne nyheter som faktisk sanne nyheter. Det samme gjelder personer som stadig viser til aviser for å føre bevist for en påstand. Men det stod jo i avisaen sier de. Det som skrives i en avis eller på nettet er som kjent ikke bevis. For eksempel smører vi kraftig på når vi skriver om Moss som en dum by på et annet nettsted. Det kan være mindre gjennomskubart å vri litt på sannheten som Vg gjør enn å male fanden på veggen som vi gjør i artikkelen om Moss. NrK har en dokumentar "Sannheten om løgner" som er tilgjengelig på nettet i Norge til Mandag 18. juli 2016 kl. 12:12. Filmen er produsert av nettstedet Thedishonestyproject og finnes på nettet om man søker på "The truth about lies".

Surrealisme eller sur realisme?

Grovens bilder (nevnt ovenfor) kan være ganske surrealistiske. Kall gjerne det som er skrevet i denne artikkelen SUR REALISME.

Bra at du hopper i havet Listhaug. Måtte resten av de blå-blå følge deg!

Publisert 21. april 2016.

Det er hevdet at dårlig reklame er bedre enn ingen reklame. At markedsliberalistiske Listhaug og FrP ikke eier selvkritikk

Nyliberalismens måske farligste last er, at den som ideologi er blottet for den selv samme evne, som den mener er borgernes fremmeste dyd, uanset reelle uligheder i magt og ressourcer: selvkritik.

har vel de fleste oppfattet, men at Redningsselskapet lar seg bruke til stuntet i Middelhavet er mindre forståelig:
Da fikk hun en liten smak på hva som venter enkelte av båtflyktningene som legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet.

Nei, det fikk hun over hodet ikke, selv en liten smak. Hun kunne i det minste hoppet uti ca 200 m fra Redningsskøyta uten redningsvest. Selv det kan ikke sammenlignes med det en flyktning som kjemper for livet i Middelhavet uten noen båt i nærheten opplever.

Jeg har selv svømt i kuling på Sletta utenfor Haugesund uten redningsvest, jeg har gått over samme Sletta i en 14 fots båt og klameret meg til en gummimadrass (det var lenge før redningsvester ble påbudt) og jeg har opplevd å bli tatt av strømmen i en elv. Det du opplevde Listhaug, kan ikke sammenlignes. Et minimum av selvkritkk kunne man kanskje forventet av Redningsselskapet. Flere tastetrykk trenger vi vel ikke å spandere på den saken.

NrK - Hva feiler det dere?

Publisert 7. februar 2016.

Underholdning eller undervisning?

Nrks serie "Hva feiler det deg?" ser jeg på når jeg trenger underholdning. Programmet er brukbart, men kun som rent underholdningsprogram. Det er ihvertfall like bra som de reklamefinansierte underholdningsprogrammene som vises på andre Tv kanaler. Men ærlig talt så ventet jeg noe mer for mine lisenskroner i 2016. NrK gir på sin nettside følgende Seriebeskrivelse

"Hva feiler det deg er en medisinsk kunnskapslek der to lag konkurrerer om å stille diagnoser på ekte pasienter".

Medisinsk kunnskapslek? Hva menes med kunnskapslek? Hvorfor henge seg opp i ordet kunnskap, når det er så mange trær? Villedende veiledende reklame for Goog£e eller en gjettelek der almenspesialister ikke får bruke samme leketøy. En gjettekonkurranse der lekfolkene kan spørre publikum, men der legene ikke har samme mulighet. Dette er pur og skjær underholdning og reklame for et giantisk amerikansk medieselskap, Goog£e. Jeg så første og så langt fjerde episode. Noen lot seg nok imponere av ungdommene som fikk alt rett i første episode og slo legene som stilte en feil diagnose. Dette er en platt kunnskapslek NrK, men en brukbar humoristisk gjettelek. For massene kan det endog gi svært feil inntrykk. Noen vil endog kalle det manipulering fra vår lisensfinansierte Tv stasjon. Barn greier ikke alltid å skille lek og film fra virkelighet. Spør gjerne noen psykologer hvordan slike programmer viker på den uopplyste masse?

Jeg er hobbyornitolog og vet at flokken kan utgjøre en superorganisme som er mye smartere enn hvert enkelt individ, selv det smarteste enkeltindividet i noen tilfeller. Særlig om der er mange som har spurt om lignende eller samme tema. Leger, de store talls lov sier at en sum av identisk fordelte variable er tilnærmet normalfodelt. Hva om man ikke står overfor en (normal)fordeling med klart definert typetall (den høyeste søylen i publikums svar)? Hva med uskarp logikk og uklare tilfeller? Hvor mange spesialister har publisert sitt svar på det åpne nettet? Ved koordinering, splitting og manipulasjon, greier en fugleflokk å forvirre, distrahere og trette ut en avansert jeger som en jaktfalk slik at den gir opp å fange en fugl i flokken. Det er mye lettere å fange en enslig fugl, eller en fugl i mindre, mer oversiktlige flokker. Representerer et søkekonsol som Goog£e en superorganisme som opererer som blåhvalen på dypt vann der det virkelig finnes superblekkspruter?

Slike programmer som dette passer bedre for Tv stasjoner som Tv Norge og ikke NrK (endog ikke for reklamefinansierte Tv2).

"Hvem er best til å gjette hva som feiler ekte pasienter, vanlige folk med nettbrett eller leger med sin erfaring og kunnskap"?

Er en samfunnsøkonom "en lege" som kan diagnostisere den samfunnsøkonomiske utvikling? En blant mange populære beskrivelser av en samfunnsøkonom, er en person som i dag kan si hvorfor det vedkommende sa i går var feil. Ikke alle kan det. Matematikere og noen økonomer liker å kalle leger og jurister for sirkelkvadrere. Det er ikke rart at legene i dette programmet prøver å kvadrere sirkelen med hjelp av passer og linjal når de ikke greier det analytisk. Fagfolk gjetter ikke og mange av dem bruker sikkert ressurser som Medline fremfor Goog£e. Ikke alt i spesialdatabaser er indeksert av Goog£e.

Minste felles multiplum fra massene?

Latent semantisk indeksering (LSI), har med søkemotorer å gjøre. Metoden brukes i søkemotorenes algoritmer og ble mye diskutert for en del år siden. Som matematiker (jeg mangler 3 vekttall på hovedfag i mattematikk ved UIO) og programmerer vet jeg at LSI bygger på matematikk på universitetsnivå.

Jeg leter etter en spesiell diskusjonstråd på WebProWorld.com og utfører følgende søk:
lady gaga kgun mjtaylor site:webproworld.com
Google er flink til å finne nålen i høystakken. Første treff er det jeg leter etter, nemlig tråden med tittelen Google's new Garbage. Som forklart i den tråden ville jeg vite mer om latent semantisk indeksering og begynte med å skrive "la" i søkefeltet. Goog£e ("suggest / instant") er på godt og vondt lynkjapp med å komme med forslag til hvor nålen du leter etter i nettets høystakk ligger gjemt, og i dette tilfellet foreslo Goog£e noe allerede etter at jeg hadde plugget inn de to første bokstavene, la. Jeg lette ikke etter artikler om Lady Gaga's dildo. Men det var det første Google.com foreslo for meg på det tidspunktet jeg utførte søket og ikke noe om: Du trenger ikke lese mer enn de to første postene i den tråden selv om de neste posten ble litt humoristiske og også lærerike. Moderatoren, mjtaylors svar, glemmer jeg aldri. Det er fortsatt et av mine favorittsitater, spesielt det jeg har uthevet.
Google Instant is assessing what is popular and delivering that. Blame the lowest common denominator of the masses.
Selvsagt skulle jeg klandre meg selv og ikke Goog£e og jeg kunne som en annen foreslo, slått av Google instant. Vi har sett andre underholdningsprogram der en mulighet er å spørre publikum. Publikum er i dette tilfellet Goog£e. Svaret fra publikum med høyest svarprosent (typetallet om du vil) gir svært ofte det riktige svaret og Goog£e kan gi enda bedre svar enn det et publikum på noen 100 personer kan gi. Men mye avhenger av hvordan man søker. Hadde jeg utført søket:
latent semantic indexing kgun mjtaylor site:webproworld.com

hadde første resultat fortsatt vært tråden jeg lette etter. De neste treffene ville også gitt noe om LSI, men det var ikke det jeg søkte etter for å skrive denne artikkelen. Første søk gir langt ferre og helt andre resultater enn det siste. Dermed blir det svært viktig å bruke riktig søkeuttrykk, avhengig av hva du leter etter. Siden vi er på en seriøs humorside, kan det som en kuriositet nevnes at om du i dag søker på et annet nettsted i dette nettstedets nettverk, nemlig dinnettavis så finner man sirlig opplistet under en av fire underkategorier et PDF dokument. Det var kanskje ikke det man først hadde ventet å finne (til orientering er det lagt på nettet av forfatteren av denne artikkelen) i en sak som er forklart bedre på et annet av nettverkets nettsteder. Og det er ikke det PDF dokumentet som det er lenket til der. Et nettsøk kan gi usemantiske resultater ut av kontekst selv om søkealgoritmene benytter LSI og mer avanserte algoritmer i 2016.

Dersom den eneste redskapen du har er en hammer, begynner alt å ligne en spiker.

Fagfolkene i dette programmet, legene stønner noen ganger etter amatørenes reskap, et nettbrett med søkekonsolet Goog£e. Hvorfor spør de ikke etter en datamaskin eller et nettbrett der de kan bruke en skreddersydd database som ovennevnte Medline? Der er mange andre mer skreddersydde portaler og databaser for leger. Fra det første programmet husker jeg at det dreide seg om en øyensykdom. Legene spøkte med at dette ikke var deres kompetanse som almenleger, men at de i slike tilfeller var raske med å sende pasienten til en spesialist, i dette tilfellet øyenlegen. Så, hvor representative er almenleger for legestanden og hvor dype er egentlig deres kunnskaper? Deres jobb består vel nettopp i å behandle kjente sykdommer og straks de kommer over et vanskelig tilfelle, er de sikkert snare med å sende pasienten til forhåpentligvis riktig spesialist. Hva hadde utfallet og inntrykket blitt om et team på 10 lekfolk ble satt på en grundig utfordring mot 10 spesialister? Hva om lekfolkene bare fikk bruke Goog£e og spesialistene kunne buke alle andre verktøy enn nettets generelle søkekonsol? En snekker har langt mer enn en hammer. Han har et verktøyskrin der hammeren også er til stede.

NrK kall en spade en spade og ikke en teskje

Dere må gjerne ha det inn med teskje, men når dere lanserer programmer som dette, bør dere kategorisere det under underholdning og kalle det gjettelek med mer presis seriebeskrivelse gjettelek der fagfolk konkurrerer med lekfolk som har tilgang til en søkemotor. De to første av de utfordringene som gis de to gruppene, er de som er mest krevende å diagnostisere. De fem neste som presenteres deltagerne vitner nettopp om gjettelek. Som regel er dette ikke utfordringer hverken for litt oppegående amatører (er de plukket ut tilfeldig blant den norske befolkningen) eller spesialister? Vær varsom med dette søkekonsolet som det reklameres for i NrKs underholdningsprogram i beste sendetid, da man ikke vet om innholdet er produsert av spesialister, manipulatører og konspirasjonsteoretikere eller roboter.

NrK dersom dere skal lage underholdning av hvordan man bruker et nettbrett eller endog en smarttelefon i 2016, kunne man kanskje kalle det et kunnskapsprogram om man ikke var så opphengt i en spesiell søkemotor. Dere minner meg om psykologi professoren som ble forelsket i en chat bot. Det neste blir vel å la spesialister konkurrere med barn som spør Siri på iPhonen de glor på hele dagen. De trenger ikke se på skjermen, men får svar fra Siri. Med utgangspunkt i denne lille boken kunne dere laget noe mer enn en humoristisk gjettelek. Dere kunne lært folk å bruke nettet og alle dets hjelpemidler på en bedre måte. Det handler om nettvett og muligens folkeopplysning.

Storebror og Hanne fra Vg ser deg enda bedre.

Publisert 13 februar 2016.

Jeg leste som ung Aldous Huxleys bok Vidunderlige nye verden. Huxleys elev, Eric Blair, som senere tok forfatternavnet George Orwell, gav selv ut sin fremtidsrom, 1984 som Huxley kommenterte i et brev til Orwell

In his letter to Orwell, the fifty-year-old author compared the two books' screwed-up futures and saw the Orwellian Oceanic dystopia as a predecessor to his own World State.

I Orwell's bok, har en totalitær stat skaffet seg all kontroll over samfunnets individer. Tv'en som du har i stuen din virker begge veier.

Der titter du på de statlige tv sendingene, mens staten på den andre side har et Tv kamera inn i stuen din og kan følge med på alt du foretar deg. Tv'en fungerer altså begge veier. Don't Forget to Whisper Near Your Samsung Smart TV, It May Be Listening

The problem with this is that any incoming audio that the TV categorized as "spoken words" would be automatically recorded and uploaded to a third-party for further analysis and processing.

The paragraph in question said, "Please be aware that if your spoken words include personal or other sensitive information, that information will be among the data captured and transmitted to a third party."

Er det noen som lar seg overraske etter alle avsløringener fra ulike varslere og etter at Orwells bok har klatret og klatret på listen over Amazons bestsellere? Nå sloss de tre store amerikanske gigantene, Facebook, Apple og Google om å få enda større kontroll over innholdet ditt. Hva er vel bedre enn at du publiserer på deres infrastruktur?

Vi vet at storebror har sett oss lenge og han ser deg sikkert bedre for hver dag som går. Snart vil du ikke trenge passord når du logger deg inn på Facebook, Gmail eller lignende plattformer. Roboten (programvaren) som betjener disse tjenesten vet med sikkerhet hvem du er.

Her ligger brygger Walt, han gjorde malt og det var alt.

skrev Johan Herman Wessel i et av sine kjente dikt. Han skrev også om å rette baker for smed.

egentlig For Smed at rette Bager, å straffe en uskyldig for det en annen har gjort; talemåte, avledet av Johan Herman Wessels Smeden og Bageren, 1777. Smeden hadde forbrutt seg og skulle etter loven henrettes, men da byen bare hadde én smed, men to bakere, ble en av de siste tatt i stedet.
Hva er det Vg's Hanne Skartveit driver med om dagen? Dama har jo gått helt i turbo. Den russiske løpegutten Arne Treholdt som det vel ikke er endelig bevist fikk penger som avisbud for russerne, men som fikk penger av irakerne (det har han vel selv innrømt) er på ny i medias søkelys. Treholdts dyktige advokat Stabell er lurt opp i stry. Treholdt, skaff deg en mer kynisk og "upolitisk"

Nesten like rød

Harald Stabell er blitt 58 år, og den som ikke visste at han har vært en av våre aller rødeste jurister, har fulgt dårlig med. Han er ikke medlem av AKP m-l lenger, han meldte seg ut av politiske årsaker. Og han må nok innrømme at hans livsstil har nærmet seg besteborgerskapet som han vokste opp i på Slemdal. Men Rød Valgallianse får fremdeles hans stemme.

advokat i tillegg til Stabell, men ikke en som sier at du lyver, selv om det er det du gjør. Treholdt skaff deg en advokat som er venn med PST og de riktige personene i Høyre, FrP og sikkert deler av Ap.

Hvordan skal man unngå at Vgs Skartveit koker suppe på spikrene hun får overlevert?

Den damas meny stiller jeg meg litt skeptisk til. Hvor får hun ingrediensene til spikersuppa fra? Den forrige smeden er nå sjef for Nato og tvitrer stadig om det han har på hjertet. Det er mest sannsynlig ikke derfra Hanne får sine ingredienser til å koke spikersuppe på. Den nye smeden mener vel ikke noe annet enn den forrige og ikke forstår jeg at det er så dumt å ha en langsiktig plan om at alle atomvåpen skal avskaffes. Var det noe problem da Stoltenberg regjerte? Har ikke Nato det på menyen som langsiktig mål? Politikerne, juristene, media folk ser ut til å bli mer og mer kyniske. Noen mener at Republikanernes kandidat Trump er god på retorikk, men elendig på politikk. Han kan bli valgt til USAs neste president og spørsmålet er hvordan han vil bli når retorikk skal erstattes med politisk handling. Jeg får frysninger nedover ryggen når jeg tenker på noen av de republikanske debattene jeg har lyttet til. Som lekmann uten politisk innflytelse, kan jeg stille det retoriske spørsmålet. Hva hadde du foretrukket av 50 års okkupasjon eller at en atombombe ble sluppet over Oslo og Bergen? Du sitter i Oslo Hanne og vart vel skremt no. Jeg har ikke tenkt å angripe din ytringsfrihet, men forholder meg retten til å tvile på din dømmekraft og din agenda! når du uttaler deg om sikkerhetspolitikk og overvåking. Jo mer du prater, jo mer avslører du deg i mine øyne, så prat i vei i Vg. Men å stille til debatt i dagsnytt 18.00, der de du mener fører en bedre politikk enn Arbeiderpartiet gjorde (og gjør), ikke gidder å stille opp, blir litt gjenomskubart. Din skråsikre ideologi er jeg ikke sikker på vil tåle en dyptpløyende test.

Skal du unngå at Hanne og Vg ser deg, kan du ta med deg din elskede ut i Naturen, og legge alle elektroniske dippedutter hjemme. Dersom du og din elskede har tenkt å formerer dere, er det nok best at dere tar dere en tur inn i svarteste skogen og utfører elskovsakten under et teppe. Hvem vet om ikke Vg's Hanne Skartveit som til stadighet griner seg inn i NrK's beste sendetid har kjøpt seg en drone med skjult kamera eller om hun selv svever over trærne. Hvor får den dama sin informasjon som hun koker sin egen spikersuppe på og serverer oppskriften i Vg?

Nå er det snart på tide at NrK er litt mer skeptiske til den informasjonen de får fra "søppel Aftenposten".

Personlig savner jeg Anne Grosvold. Hun hadde nok boret dypere i påstandene om at Arbeiderpartiet har endret standpunkt i sitt syn på atomvåpen. Som lekmann er mitt syn at en eventuell fremtidig avskaffelse av atomvåpen, må skje gjensidig og balansert. Er det noe annet arbeiderpartiet mener.

Avslutningsvis, skal man skaffe enda en advokat til Treholdt med politisk bakgrunn, hadde det kanskje vær lurt å spørre en som stemmer Venstre. Det er vel det partiet som er mest skeptiske til alt som truer personvernet og som smaker av unødig eller overdreven overvåking. Vive la liberté !

C’est moi…
celle qui crie à la face du dictateur.
Celle qui vit seulement dans les esprits nobles
celle que connaissent seulement les coeurs des héros
celle qui ne marchande pas
et qui n’est pas à vendre.
Je suis le pain de la vie et son lait
mon nom est Liberté.
Mitt navn er frihet.

Utsett til i morgen det du kan gjøre i dag om troll lammer deg!

Publisert 15 februar 2016. Oppdatert 22 februar 2016.

Det største trollet, kan være deg selv, de beslutningene som tas i hjernen din.

I dag morges, leste jeg en interessant artikkel som jeg kom over på nettet med tittelen "6 Words That Will Forever Change How You Wake Up in the Morning". Oversatt til norsk blir de seks ordene til syv. "Ikke la hjernen ta beslutningene for deg".

So, the night before I started my own "miracle morning," I set my alarm a bit earlier, and with the best of intentions went to sleep.

But then morning happened. And my stupid brain took over. It felt as though an idiotic troll straight out of The Hobbit had emerged to make my morning decisions.

Waking up early, I'd just found, wasn't going to be so easy. I needed to fight the stupid troll brain.

Løsningen ble å fokusere på enkle ting og skrive ned kvelden før hva som skulle gjøres neste dag.

Forfatteren av artikkelen ble inspirert av Hal Elrods kjente bok "The Miracle Morning: The Not-So-Obvious Secret Guaranteed to Transform Your Life (Before 8AM)". Så selv om det siste ordet Ibsen skulle ha sagt før han utåndet, var tvertimod så kan vi ta en nærmere titt på hvordan Ibsen også var opptatt av krig med troll og beslutningskriser.

Ibsen om troll og beslutninger.

Få har som Jørgen Haugan med doktorgrad på Ibsen lest og studert forfatterens 24 dramaer og med boken Dommedag og djevlepakt hevder han at Ibsen bør leses slik Ibsen selv insisterte på at dramaene skulle leses – i sin helhet og i den rekkefølgen Ibsen skrev dem. Dette er en ny Henrik Ibsen, og litteraturhistorien må skrives om, ifølge Jørgen Haugan. Forfatteren av denne korte artikkelen har faktisk lest alt av Ibsen, bortsett fra andre del av Kejser og Galilæer. Jeg leste også hans dikt og dette husker jeg spesielt godt.

Å leve er krig med trolle

i hjertets og hjernens hvelv.

Å dikte, - det er å holde

dommedag over seg selv.

Mer enn vi er klar over, inngår flere Ibsen sitater i vår dagligtale som "det du gjør, gjør det helt, ikke stykkevis og delt" samt "utsett aldri til i morgen det du kan gjøre i dag."

Så den enkle konklusjonen blir, utsett de enkle tingenen du kan gjøre i dag til i morgen tidelig, og skriv en liste i kveld over hva planen for morgendagen er. Gjør det enkelt, så enkelt som mulig, men ikke enklere. Å dersom du ikke leser engelsk, kan du jo la deg inspirere av denne korte artikkelen til å lage en plan over hvordan du skal lære deg engelsk. Du kan allerede i dag lage en kort liste over hva du skal begynne morgendagen med der det å lære engelsk inngår i planen og kan utsettes til i morgen.

Litt inspirasjon på tampen fra Forbes

Det er viljen som teller, den frigjør eller den feller er et annet sitat som forbindes med Ibsen. Det anerkjente firmaet Forbes har ofte gode artikler for såvel ledere som ansatte. La deg gjerne inspirere av denne artikkelen med tilhørende video om 10 daglige gjøremål som utføres av de som presterer på toppnivå.

Sliter du med motivasjonen, kan denne artikkelen om 10 ting du da kan gjøre hjelpe deg.

Pre internet og gamle gubber i "klasserampen" og Vgs klippekort trekkes for minst andre gang i 2016.

Publisert 13 januar. Oppdatert 14 Januar 2016.

NrK dagsnytt 18 13 januar 2016

Nesten hver dag når jeg jobber med mine nettsteder, lytter jeg til en eller annen Tv sending. For en økonom er det interessant å lytte til debatter om delingsøkonomien, den grønne økonomien og når den Saudi Arabiske utenriksministeren snakker om olje og oljeprisen på CNBC. Han mener at den langsiktige prisen skal opp, mens kommentatorene på CNBC mener den kan falle så lavt som USD 10 per fat. Han er virkelig skolert og vet hva han snakker om imotsetning til mange andre. Han vet også hvordan man skal debattere og snakker ikke i munnen på andre som det ble gjort i dagens dagsnytt 18 sending på NrK. Det er også interessant å lytte til "hardtalk" debattene på BBC "hardtalk" debattene på BBC. Den debatten mellom to stidende nasjoner kan virke myk i forhold til de mest opphetede debattene i Dagsnytt 18. Både Saudi Arabia og Iran sliter med statsfinansene som følge av den lave oljeprisen (som i det dette skrives ligger på USD 30 / fatet). Fikk du ikke med deg den halv times lange diskusjonen, kan du se et lite klipp fra debatten på siden lenket til ovenfor.

Det er ikke bare Solveig Horne og professorer som har munndiare. Den opphetede debatten mellom en naturforvalter og en naturverner brøt enhver god tone for folkesikk. "Hard talk" debatten på BBC blir myk til sammenligning. Naturforvalteren var direkte uhøflig og manglet elementær innsikt i hvordan man oppfører seg foran en Tv skjerm. Personlig kan jeg si at jeg slo av det omtalte natur programmet når den nakne ape skulle ut og avlive en annen art som også ber om plass på den blå planet. Dette ser ikke en jeger på. Jeg synes faktisk, om jervbestanden er for stor, hvilket jeg sterkt tviler på at den er, at det hadde vært langt mer "fair" å felle voksne jerv ute i naturen fremfor å grave seg inn i et hi og drepe små unger mens jervmoren går i rung utenfor hiet som tilskuer til hendelsen. Dette hadde jeg som naturforvalter nektet å delta i.

Men det var ikke det som var poenget med å kommentere dagens innholdsrike dagsnytt 18 sending. Det som fikk meg til å trekke på smilebåndet og som gjør at denne artikkelen publiseres på vårt humor nettsted var diskusjonen mellom en journalist i Vg og en journalist i Klassekampen om David Bowie som nå er død. Den ene er opptatt av akademisk innhold, mens den andre selvsagt er mer opptatt av treff på nettstedet og de klikkreklameinntektene det genererer enn at avisen koster på seg 13 sider om David Bowie. Greier man i tillegg å albue seg inn i NrKs dagsnytt 18 sendinger, har man selvsagt skutt en aldri så liten gullfugl. Slike debatter er verdt mye mer enn innholdsreklame på hvilket som helst nettsted. Og i motsetning til innholdsreklame er det gratis.

Dette er også reklame

Dette er også gratis reklame for, et utenlandsk nyhets og mediekonsern, så sånn sett er NrK bedre enn meg, siden de gir gratis reklame til norske mediebedrifter hvor noen endog syter over pressestøtte og Tv lisens. Jeg betaler min Tvlisens så lenge NrK er bedre enn de fleste betalingskanaler. Men jeg betaler for en Tv lisens og ikke for at NrK på nettet skal konkurrere med mine nettsteder, selv om det de skriver på nettet er noe av det beste som skrives der.

Inviter meg inn i Dagsnytt 18 minst en gang i måneden (det har jeg ikke tid til), gi meg som driver DinNettAvis.no pressestøtte eller la meg få bryte norsk markedsføringslov slik store skandinaviske firmaer gjør. Enten er de for dumme til å vite at de gjør det eller så lukker de øynene for at det skjer. Svart arbeide eller ikke, men dette hadde nok vært mer troverdig om det kom fra en annen sosialdemokrat enn Petter Stordalen. Og bakom synger mine egne nettsteder som jeg selvsagt gråter for, men det svir kanskje ikke like i dine øyne når jeg drive selvreklame på egne nettsteder.

For å si det som det er. Lytt gjerne til dagens Dagsnytt 18 sending. Det er virkelig en av de bedre og den har også et innslag om kommuners finanser som er direkte relatert til temaet som omtales i artikkelen nedenfor om at norsk økonomi er på vei i gøften om ikke noe gjøres. Kommuner og private tar opp for stor langsiktig gjeld sier professoren i samfunnsøkonomi i dagens Dagsnytt 18 sending. For noen er det det mest interessante innslaget.

Delingsøkonmien i debatten 14 Januar 2016

Ikke før hadde jeg nevnt delingsøkonomien så kommer neste dag en dabatt på NrK. Nok en god debatt, ikke minst poenget om at delingsøkonomien kan passe som hånd i hanske med den grønne økonomien. Dette er da ikke noe nytt, men problemet er hvordan man skal behandle store internashjonale selskaper som kjører slalom mellom skatteregimer i ulike land. God dag LO og alle dere andre som er mot dette. Prøv å stoppe Google, Bing, Yahoo etc. De har i årevis melket det norske reklamemarkedet. Oppfyller de og deres norske partnere norsk skattelov? Jeg vet av egen erfaring at Google er bedre på å automatisk rapportere min part av de delte reklameinntektene til norsk skattemyndighet enn norske selskaper. De få kronene jeg tjente hos Google kom automatisk på min selvangivelse. Der er absolutt intet nytt med delingsøkonomien, annet enn at den i en verden i endring stiller nye krav til regulering og lovgivning. Delingsøkonomien er kommet for å bli og den vil øke i omfang. De fleste politikere skjønner dette. Bitcoins ble også omtalt på slutten av debatten. Personlig er jeg ikke like religiøs når det gjelder bitcoins (digitale penger).

Relaterte semantiske lenker

Profetisk artikkel:)

Publisert 17 desember 2015 kl 20.00.

Flere nordmenn i grøften denne dagen.

Lytt til nyhetssendingene den dagen da jeg skrev denne artikkelen, Norsk økonomi på vei i grøften? Underkjølt regn førte til at selv politifolk havnet på glattisen denne dagen. Og verre kan det bli i følge meterologen. Samme dag kan vi også lese om at menneskesmuglere hvor noen bakmenn også opererer fra Norge tjener opp til 400 000 kroner per dag på å smugle flyktninger til landet.

Vi snakker om store pengesummer! Menneskesmuglere jeg kjenner har noen dager en omsetning på om lag 400.000 kroner – og nesten 300.000 av disse kronene er ren fortjeneste. Ikke engang presidenten tjener så mye!!
Den enste fordelen med at det kommer så mange mennesker til landet nå er at andelen nordmenn med blå øyne synker. Nå har noen søkt kirkeasyl i Fimark i følge dagens dagsrevy. Jeg kaller dem kyniske siden de kommer fra et sikkert land og søker opphold i Norge. De kan som jeg har skrevet om i den siterte artikkelen ovenfor fortrenge en syrisk familie som bor i en flyktningeleier i Libanon, Tyrkia eller Jordan. Det er kynisk å spekulere i den kvoten på 8 000 som Norge har lovet å ta av kvoteflyktninger.

Jeg har ingen sympati for dem som lovlig opphold i Russland. De kan albue seg frem foran en familie som lever på sultegrensen i en flyktningeleir. De sier de er kristne, men så vidt jeg vet er Russland også et "kristent" land. Skal du ha makt over andre mennesker skal du prøve deg enten med religion, sex eller penger. De som kommer via Storskog har nok mer penger enn kvoteflyktningen som lever på sultegrensen i en leir i Libanon. Mest sannsynlig står deres gren av kristendommen nærmere den ortodokse troen som de fleste kristne bekjenner seg til i Russalnd enn til vår statslutheranske tro. Sendingene denne dagen viser også til fulle at krigen i Syria og flyktningekrisen koster mer enn den smaker. Dette er ikke tema for et humor nettsted. Les mer i nevnte artikkel og på nevnte nettsted der det er skrevet mye om denne krisen som vi ikke takler på noen god måte. Det begynner å minne om tragikommedie at det mest flyktning og innvandringskritiske partiet tar i mot flere flyktninger enn vi har gjort siden Hagen gikk i knebukser. Ut fra nyhetene i dag tjener menneskesmuglere gode penger på denne tragedien. Det samme gjør flyktningebaronene. Noen av disse utgiftene betales av norske skattebetalere. Når du tar imot et menneske som kjemper for livet spør du ikke om reliogion, etnisk bakgrunn eller legning. De som antagelig har det verst i Russland, er homoseksuelle, men det er vel ikke begrunnelsen for en kristen familie som søker kirkeasyl. Forhåpentligvis er de fra Syria. Ikke alle er det, men hva gjør det om man kan "kjøpe" seg statsborgerskap.

Er frie valg så frie som noen hevder?

Jeg skrev også i ovennevnte artikkel at borgerlige regjeringer ikke er gode på å takle flyktningekriser. Den rødgrønne regjeringen måtte slite lenge med å rydde opp etter Bondevik II. De valgene som er tatt av de blå-blå trenger altså ikke være så tilfeldige som de kan synes. Lytt til Schrødingers katt denne dagen. Den sendingen er vel mer seriøs enn det som gulpes opp på dette nettstedet. Determinisme og stokastikk i økonomi. Det er kanskje ikke så overfladisk, men der er mer determinisme enn vi aner i økonomiske aktiviteter og beslutninger. Økonomisk teori kan være full av ideologi som bidrar til en form for determinisme. Dette ble for seriøst så vi stopper der.

Kan man bli forelsket i en robot?

Publisert 13 desember 2015. Oppdatert 21 November 2017.

Forelsket i et bilde?

De som har besøkt dating nettsteder har sikkert oppdaget at så og si alle viser manipulerte bilder av kvinner og menn. De fleste dating nettstedene har med andre ord bilder av unge kvinner som ser ut som modeller og noen av dem er også modeller, bare at bildene er stjålet og brukt av en falsk profil. Enda verre er det når nettsteder krever betaling for oversettelse av brev fra slike profiler. Det er kjent at de som oversetter eposten fra for eksempel russisk eller ukrainsk til engelsk, klipper allerede eksisterende tekst. Slik sett driver de med en form for artikkel spinning.

Den vakre kvinnen du betaler en dollar for å få oversatt eposten fra, er med andre ord en som arbeider i nettverket som klipper og limer tekst og hvor nettverket har opprettet en falsk profil med et stjålet bilde av en mer eller mindre kjent modell. Dersom nettverket ikke har hindret høyreklikk med musen er det alltid lurt som et minimum å høyreklikke med musen og undersøke bildet med Google bilde søk. Dersom du finner en mulig fremtidig partner på et slikt dating nettsted, er det lurt også å chatte med vedkommende jo oftere jo bedre på en gratis chat tjeneste som for eksempel Skype o. l. Benytter du ikke en gratis chat tjeneste, kan telefonregningen din fort bli dyr. Etter hvert kan du jo også be om video chat og da vil du fort finne ut om vedkommende lyver. Det kan være lurt å ha gjort det før du bestiller flyreise og hotell i langtvekkistan for å besøke din mulige fremtidige partner.

NrK har opprettet en test som tester om du dater en svindler. Den testen er et godt utgangspunkt, men siden svindlernes oppfinnsomhet er tilnærmet ubegrenset, skal du ikke tro at den testen er vanntett. NrK skriver

Nordmenn spesielt utsatt

Vi svindles ikke mest i verden, men vi svindles for større beløp enn det de gjør i resten av verden. Vi tror at det kommer av at vi har mer penger, og har tilgang til å skaffe flere penger gjennom familie, venner og kredittkort. De fleste nordmenn har også fast eiendom de kan låne penger på.

Låne penger på fast eiendom for å betale en svindler?? Det er mulig. Les den artikkelen nøye med tilhørende lenkede historier. Når endog fagfolk lar seg lure, kan du aldri være forsiktig nok. Internet er ikke bare informasjons motorveien, men også i høyeste grad svindlernes motorvei.

Forelsket i en chatbot?

Robert Epstein, er en Harvard utdannet amerikansk psykolog, professor, forfatter og journalist som ble forelsket i en chatbot.

Robert Epstein is an eminent psychologist and former editor in chief of Psychology Today. Back in 2006, he had a months long online affair with a woman named Evana. The only problem was: Evana turned out to be a computer program. He’s not alone. These kind of computer programs — normally called “chatbots” — ensnare smart, knowledgeable people all the time.
Muligens er det i denne sammenheng bedre å ha skrevet en hovedoppgave i matematikk på univiersitetet i Oslo med egne kapitler om kunstig intelligens enn å ha en PhD i psykologi fra Harvard for å forstå hva som er og vil bli mulig ved å benytte kunstig intelligens.

I den siste oppdateringen av sine søke algoritmer hevder Google at de nå har supplert den kjente side rangen med hjerne rang. Google begynner å minne mer og mer om Microsoft, bare med den forskjell at Google har en tendens til å patentere alt, endog matematiske formler.

A helicopter was flying around above Seattle when an electrical malfunction disabled all of the aircraft’s electronic navigation and communications equipment.

Due to the clouds and haze, the pilot could not determine the helicopter’s position. The pilot saw a tall building, flew toward it, circled, and held up a handwritten sign that said “Where am I?” in large letters. People in the tall building quickly responded to the aircraft, drew a large sign, and held it in a building window. Their sign said “You are in a Helicopter.”

The pilot smiled, waved, looked at his map, determined the course to steer to SEATAC airport, and landed safely. After they were on the ground, the copilot asked the pilot how he had done it.

“I knew it had to be the Microsoft Building, because they gave me a technically correct but completely useless answer.”

Dersom du chatter med en du har en mistanke om er en chatbot (seriøse nettsteder opplyser om det) kan du prøve å stille en rekke ulike spørsmål og studere nøye de svarene du får. Spørsmålene og svarene kan du klippe inn i wordpad eller notepad og sammenligne dem med svarene du får om du gjentar akkurat samme spørsmål (for eksempel ved å logge inn som en annen bruker om det kreves innlogging på nettstedet).

Du finner flere nyttige råd om hvordan du kan avsløre en chatbot i denne svært lesverdige og for noen kanskje skremmende artikkelen, dersom du blar ned til overskriften. "How to know you're speaking with a bot".

Seriøse nettsteder oppgir om du chatter med en chatbot!

Automatiserte apper og dataprogrammer kan selvsagt være bra å ha på et nettsted. En chatbot krever ikke lønn, og den kan betjene mange klienter eller kunder samtidig. Dersom du leter ettert svar på et produkt du vurderer å kjøpe, kan du får raskerer og mer fleksible svar av en chatbot enn å bla deg gjennom en lang "frequently asked question (FAQ)" list. Chatboten kan på millisekunder søke etter svar i en database der lignende spørsmål allerede er besvart. Etter hvert som chatboten trenes (får større hukommelse eller database å lete i) vil den også kunne gi bedre svar på spørsmålene du stiller. Noen nettbutikker vil nok aldri benytte programvare i kundebehandling, men hva betyr det om du snakker med en chatbot, og du for gode nok svar på det du spør om. Noen ganger er også godt nok best. Vi minner til slutt om følgenede. Et seriøst nettsted vil aldri benytte en chatbot uten at det opplyses klart og tydelig om at du nå vil snakke med en chatbot. Så mener du at du snakker med en chatbot uten at det er opplyst om det, ville jeg personlig aldri handlet eller gitt fra meg personlige opplysninger til det nettstedet. Når en Harvard utdannet psykologi professor ble forelsket i en chatbot, kan vel du også bli det. Sist men ikke minst, fremtidige chatboter vil bli mer avanserte. Ved å kombinere stemmegjenkjenning med kunstig intelligens, vil du kunne snakke i mikrofonen din med en chatbot og få fornuftige verbale i stedet for skrevne svar tilbake. De som har iPhone 5+ vet for eksempel hvordan de kan spørre boten "Siri" om hjelp. Noen ganger er svarene Siri gir gode nok, men ikke alltid. I en viss forstand er de svarene Siri og andere boter gir en miste felles multiplum av massenes intelligens eller dumskap. Du ville kanskje tro at å stille en du har mistanke om er en robot et spørsmål om nylige hendelser er en god test. Noen ganger er det det, ettersom roboter bruker for mye tid og serverkapasitet til å søk på nettet, men med stadig økt kapasitet på servere vil den testen bli dårligere. Da kan det være bedre å benytte slang (kanskje ikke internet slang som også kan letes opp av en avansert bot) for å se hvilket svar chatboten gir. Du kan også prøve deg med helt menigsløse spørsmål som et menneske vil be deg om å repetere eller si at de må forklares før de kan svare. Svaret en chatbot gir, vil ofte avsløre den. Dersom du har til hensikt å skrive din egen chatbot som for eksempel poster i sosiale netverk, skal du være klar over at chatboter har skrevet overraskende svar den som lagde den ikke kunne forutse som endog har endt i poltianmeldelser (jfr. neste lenke nedenfor).

Relaterte semantiske lenker.

Endelig kom Supperådet i aktualisert utgave!

Publisert 1 desember 2015.

Kan Kringkastingsrådet dirigere humorskiftet i NRK?

Kringkastingsrådet legger satireføringer for NRK kvitret Harald Stanghelle om på sin Twitter konto. Synes vel vi ser mer enn nok av både Erna og Siv i NRK svarte Kjetil Haugen etter at Kringkastingsrådet hevder at humoren i NrK har slagside og at det må produseres mer høyrevridd humor. Det er uklart om denne humoren skal finansieres av NrKs lisenspenger eller over justisdepartementets budsjett.

Blant dem som har uttrykt seg kritisk til NRKs praksis, er Elin Ørjasæter som sitter i Kringkastingsrådet. Denne sendingen finnes ikke lenger, mest sannsynlig strøket av sensuren i NrK Hele rådet burde vært nedlagt for lenge siden mener mange (14.40 ute i sendningen).

Ørjasæter får da nok reklame i NrK om hun ikke også skal ha et eget statlig organ som finansierer den humoren hun etterlyser. Jeg tror lett det kunne bli tragi komedie. Hun er en av dem som har klippekort i NrKs dagsnytt 18 sendinger. Familien Ulltveit-Moe er også blant dem som har klippekort i Dagsnytt 18 sendingene.

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, som er gift med med investoren Jens Ulltveit-Moe kommer ikke raskt nok til orde når hun skal belære oss om elementær frihandels teori. Jeg vet ikke om hennes agenda er like innpakket i ull som hennes manns, men har hun samme holdning til EU som han, undres man kanskje litt over at der ikke er sammenheng mellom teori og praksis.

Professor med munndiare.

Når Solveig Horne kommer inn i dagsnytt 18, lurer jeg alltid på hvor lang tid det går før hun begynner å bable i munnen på de andre som deltar i diskusjonen. Som regel skjer det ganske fort. Men nå har Horne fått en sterk konkurrent i Karen Helene Ulltveit-Moe. Internasjonal handel gir økonomisk vekst. Når vi nekter fattige land den muligheten, inspirerer vi til folkevandring skriver Moe i en kronikk i dagens næringsliv.

Handelsteori gir her noen viktige innsikter: Så lenge arbeidstagere i noen land tjener mer enn i andre land, vil det inspirere folk til å flytte på seg. Men dette gjelder ikke dersom de samme arbeidstagerne kan oppnå økt inntekt på en annen måte. Det kan de dersom de får tilgang til verdensmarkedet med det de produserer av varer og tjenester.

Ja vel, men da mener vel professoren, at vi bør satse mer på mer frihandelsvennlige organisasjoner som Gatt og WTO enn en tollunion som EU slik Senterpartiet foreslår. Lytt gjerne til diskusjonen mellom professoren og Liv Signe Navarsete (13 minutter ute i sendingen).

I begynnelsen av den sendingen er der også er et innslag om klimatoppmøtet som starter i Paris til kommende helg. Til det klimatoppmøtet sender vi vår statsminister for en regjering der det andre partiet holder løpende seminarer om at der ikke er en klimakrise. Lykke på turen Erna og fortell gjerne hvilke karrige ressurser sauen på Vestlandet utnytter og den fantastiske jobben den gjør ved å holde kulturlandskapet åpent og i hevd. Det er bedre å være lam i hodet enn statsminister i Norge sa sauen før den ble til pinnekjøtt.

Det er ikke bare hunden som gjør i begge ender.

Nå er det konstatert at det ikke bare er hunden som gjør i begge ender, men også dagros. Dagros raper og promper metan som er verre for atmosfæren enn CO2. Nå har Erna Solberg kastet seg inn i den debatten og hevder at Norske kyr promper for mye.

Ribbe bedre enn pinnekjøtt

Statsministeren har enda en dårlig nyhet, spesielt rettet mot vestlendinger:

Det er slik at produksjon av svinekjøtt er bedre for klimaet med mindre utslipp, enn produksjon av lam og sau. De som spiser ribbe til jul kan ha litt bedre samvittighet enn vi som er glad i pinnekjøtt, sier bergenseren Erna Solberg.

Glem det Erna, jeg skal kose meg med pinnekjøtt på julaften, så får du kose deg meg ribba produsert av gris som er foret på mat som kan brukes til menneskeføde, for eksempel all den fullt brukbare maten vi kaster til grisen. Ikke bare holder sauen landskapet åpent på vestlandet, men som kua spiser den gress. Kan det tenkes noe bedre kortreist kjøtt enn sauekjøtt? Sauen beiter på holmer og i heier der det er vanskelig å dyrke vegetarmat. Sauen er med andre ord det husdyret som sammen med geita bruker ressurser og landarealer som bevarer kulturlandskapet og konkurrerer lite med alternativ matproduksjon. Det her er både kunnskapsløst og trist når statsministeren setter biologiske fakta og en helhetstenkning til side sier Jan Olav Lundteigen fra Sp, samme dag som artikkelen ble publisert i Vg.

Det er nok ikke bare finansministeren som er så dum at det ryker av henne når hun diskuterer norsk landbrukspolitikk. Nå får hun god følge av statsministeren i Norge og vi kan vel konkludere denne korte artikkelen med at nok høyrevridd politisk humor opplever vi daglig som følger med i det norske medielandskapet.

Hver mann sin nettavis eller høne?

Publisert 12 November 2015.

En sauebonde trenger ingen "høner".

Vi har på DinNettAvis skrevet hvor lett Trine Skei Grande lar seg lure av lettvinte avis og sosiale medie overskrifter. Sauebonden Lars Sponheim var nok ikke så lettlurt. Hun har fortsatt ikke greidd å gjenreise Venstre ved å dilte etter det Solberg

og Jensen

finner på.

Hver mann sin nettavis skriver Klassekampen.

Det er ikke vanskelig om man sporer aktivitet med kaker, superkaer eller mer avansert teknologi. Som det fremgår er ikke sporing og informasjon som samles inn om deg noe nytt. Denne informasjonen trenger bare samles inn i en relasjonsdatabase og kombineres med innhold for å produsere skreddersydd innhold til den enkelte. Dette er ikke vanskelig.

Snart er det ikke redaktørene som bestemmer hva som skal stå i avisa, men et dataprogram som skreddersyr innholdet til hver enkelt leser.

Personlig tilpassing av nettsider er blitt det som forståsegpåerne kaller en «megatrend». Det vil si en trend som brer om seg på alle områder, og som er tilsynelatende umulig å stoppe.

Merkel har format og pondus.

Angela Merkel kan sikkert skjære opp en gås, rense den og fylle den med svisker. Den lynende skjebne, hva ligger i det? Jeg er ikke så redd for å være madam Nielsen, gå opp på toppen å bli rammet av lynet. Og hvor går veien nå da, ut fra dette studioet?

For meg er den lynende skjebne mer krystallklart, noe skrøpelig, noe som kan sprenges men også noe som kan slå ned i en plutselig som forelskelsen kan ... Noe fullstendig urimelig som overskrider alle samfunnsnormer.

I morgen reiser jeg langt, langt ned i Europa for å dra på en dannelsesreise opp gjennom Europa, over grensene, helt til Danmark og tilfeldigvis følge de veier som flyktningestrømmen viser.

Det er flere som har prøvd seg på det samme som Madam Nielsen, nemlig

å innføre demokrati i Irak og revolusjon i Iran.

Juris Normalis og spektakularis samt buskas vulgaris og andre begreper.

Siden forfatteren av denne artikkelen kommer fra den indre kjerne i Vestlandets bibelbelte, og ikke fra fandens fylke, er jeg litt mer forsiktig med språkbruken enn noringane. Hestepenisen heter det Thomas Seltzer for oss søringer. De som bor nord for grensen til Nord - Trøndelag, kan bruke ander ord enn oss søringer.

Den kjente finansmannen og ungareren George Zoros har det til felles med den republikanske presidentkandidaten Donald Trump at de begge er finansmenn som mener de kan kjøpe politisk innflytelse. George Zoros har gjort det stort i valutamarkedet, verden største finansmarked med en daglig omsetning på godt over en billion dollar. Zoros er en praktiker og har ikke særlig sans for økonomisk teori og har skrevet den 4 * rangerte boken The Alchemy of Finance som vil være nyttig lesing for enhver (valuta) trader.

De som skal holde damenes tale

på årets julebord, finner sikkert inspirasjon i den videoen. Før du går på julebord, regner vi med at du kjenner disse fascinerende fakta om julebord.

Dere vet hvordan menn er?! «When you say no, they say go»

Jeg vet ikke om du er av dem som ser på Skavlans talkshow, nordens største og mest sette. Han liker å invitere glamour stjerner, ikke mints Victoria Silvstedt som jeg mener har vært der to ganger. Men denne gang er hun der fordi hun visst har tjent gode penger på finansinvesteringer, særlig valutatransaksjoner:

Sen var jag och träffade min banker och gick igenom mina konton och trasade Forex. Tog profit för att euron gick ner mycket i dag emot dollarn !!! Good Friday!! Jag missade Skavlan i kväll på SVT, hoppas att jag inte gjorde bort mig för mycket!! Natti Natti

Vær forsiktig, Victoria. Alt du møysommelig har tjent på år, kan forsvinne på en (noen få) transaksjon(er). I den boken kan man lese om den kjente valutatraderen Bill Lipschutz. Han startet med en arvet forume på 12 000 USD som han blåste bort på noen dager (kanskje et argument for skatt på arv). På side 49 og 50 kan man lese

As I remember, you started out with about USD 12 000.

That's right, and the peak was about USD 250 000.

Really? You had built it up that much!

Well, this was over a period of about four to five years.

Stll ...

Yes, I had a lot of success. Anyway, I ended up blowing out virtually the entire account in a few days.

I den boken kan du også lese om ungareren George Zoros på side 202 - 208. Boken anbefales for dem som har tenkt å begynne med trading. Leser du boken grundig får du også innføring i blackjack strategier. Blant annet omtales på side 365 klassikeren Beat the Dealer: A Winning Strategy for the Game of Twenty-One av Edward O. Thorp. Søker du på boken på Amazon, får du en rekke relaterte bokforslag. Har du tenkt deg på kasino for å spille blackjack (21) anbefaler jeg at du kjøper minst den og noen andre bøker og leser dem før du går ut til ulvene. Du må kunne telle raskt og du bør ikke spille med en gang du kommer til ett bord. Derson du går på kasino for å bli rik, ender du mest sannsynlig opp fattig. Kombineres det med alkoholdrikking, og du vinner, bør du slutte mens leken er god. Jeg har vært på et digert spillekasino en gang og spilte ikke for en krone. Men jeg så hvordan spilling ble kombinert med drikking. Det gikk bra til å begynne med, men endte opp med en tom lommebok. Vil du bli en god trader, eller gambler bør det heller ikke kombineres med å lese artikler som denne med et litt annet fokus. Jeg kjenner ikke så mye til gambling, men vet at i et spillekasino er vel 21 det eneste spillet du kan vinne i ved egen dyktighet. Slik sett kan det defineres som høyrisikabel investering. Vi har da eliminert flaks som det bare er et fåtall som har. I spill med forventet negativ avkastning taper du i lengden om du ikke vet noe andre ikke vet. Det trenger ikke være insideinformasjon. (Matematisk kan gambling defineres som at forventet gevinst (G), E(G)= E(G|I), der E( ) er forventningsoperatoern og E( | ) er den betingede forventningsoperatoren og I informasjonssettet for beløpet som satses.)

Det får være nok om valutatrading og gambling for denne gang. Vi avslutter med noe mer seriøst.

Det er ikke bare LeOgRør som skriver om henne, men også vår statskanal (viser Skavlands intervju med henne og omtaler hennes valutatransaksjoner). Intet nytt under kjolen, nei endog ikke under Victorias. Det er bare å søke på nettet. Ikke rart at PlayBoy satser på mer seriøst innhold, når man finner alt om en av deres Playmates gratis på nettet.

Dersom det ble litt for mange sitater og lenker i denne og neste artikkel, kan du ta en titt på denne artikkelen i klassekampen.

Relaterte semantiske lenker. Se også neste artikkel.

Idiotisk bruk av våre skattepenger og lov mot og sterkt progressiv skatt på idioti??

Publisert 1 November 2015. Oppdatert 3 November 2015.

Facebook lov for idioter.

YouTube video fra nettstedet collegehumor.

Omvendt og negativ søkemotoroptimalisering SEO.

Søkemotor optimalisering er et bevegelig mål der det gjelder å følge det som skjer på de største internasjonale foraene. Det nytter vanligvis ikke med et dyrt kurs i Norge og selv om BI mener de har benyttet Fb til egen fordel i sin markedsføring, er det ikke sikkert du greier det. Som medlem av og blogger på det høyt anerkjente og respekterte nettforumet WebProWorld får man de siste nyhetene om det som skjer i den viktige markedsføringsnisjen søkemotoroptimalisering. For eksempel kan "reverse" (omvendt), negativ SEO og det som verre er være bedre enn ingen markedsføring. Jeg vil ikke påstå at Vg er involvert i dette (jfr lenke til dagsnytt 18 sendingen om dette senere i artikkelen) med sin kampanje markedsføring om godt sponset innhold, men Aftenposten har jeg selv opplevd å bli plaget av i tvilsomme reklamekampanjer. Nå kan det til Aftenpostens forsvar gjerne hevdes at de både er i godt selskap og ikke er klar over hvilke kampanjer de deltar i når de kjøper reklame hos store internasjonale selskaper som melker det norkse reklamemarkedet uten å være skattepliktig til Norge. Fra den testen jeg tok, kan jeg nevne at en rekke andre norske bedrifter fortsatt plager meg med reklame selv nesten et år etter at reklamekampanjen skulle være avsluttet. For noen dager siden mottok jeg for eksempel følgende SMS melding fra Biovita

Gratulerer

Som Bio Vita kunde får du nå hele 24 timer GRATIS tøyvask.

Klikk her nå.

Jeg klikker vel ikke på slike meldinger før jeg blir senil, men da trenger jeg kanskje ikke gratis tøyvaks. Er det bare tøy de og firmaer som opererer på samme måte vasker?

De mener åpenbart at de har funnet en måte å omgår reservasjon mot reklame på og det hadde antagelig ikke nyttet å trekke dem inn i retten. Jeg tviler på at selv personer i Datatilsynet og Forbrukerrådet samt Forbrukerombudet forstår dette (jeg skulle kanskje sende en kopi av denne LeOgRør artiklen til dem alle tre og se om de bare ler av slike henvendelser - mest sannsynlig gjør de det og da har jeg jo oppnådd hensikten). Du måtte da skjønne dette, pappa sier min sønn og nå advokatfullmektig, at du ikke må ta slike tester på nettet. Det var jo bare en test av testen svarer jeg.

Jeg kunne tenkt meg å ta saken for retten sier jeg til ham, men du vet jo selv hvilken dårlig erfaring jeg har med det norske rettsvesenet. Telenor som i disse dager (se for eksempel dagens dagsrevy) er i hardt vær nok en gang, må også tjene penger sa dommeren i Gulating Lagmannsrett. Hva med et lite norsk firma? Det er vel for lite til at det norkse rettsvesenet bryr seg om dem. De bryr seg bare om dem om det er en sak for sirkelkvadrere, jurister med andre ord, og mat som holder dem selv i live. Et stort selskap av internasjonalt format som tar en kunde som klager til retten bryr de seg om. Det er vel god markedsføring det Telenor? Dere har nok tapt og taper mer på denne saken enn dere fikk dekket av saksomkostningene jeg måtte betale. Vær varsom med å lytte til jurister og dommere når det gjelder reklame på nettet. De beveger seg ut i et minefelt få av dem forstår. Søk på arbeidsrett. I 2015 har nettstedet endog en høyere rang enn domenet med navnet arbeidsrett.no som er nummer 2. Det er en prestasjon av jussportalen og dårlig arbeide av Arbeidsrett.no. Hvorfor er Jussportalen første organiske (du vet vel at det er gratis reklame) treff på Google, et selskap innen det nye konglomeratet Alphabet, Inc? Ring og spør eieren av Jussportlen. Til meg sier, min tidligere kollega i Skandia Finansrådgivning, at jeg bare gjorde som eieren av dette nettstedet, LeOgRør sa at jeg skulle gjøre. Det får være dagens reklame for dette nettstedet. Noe bør jeg da ha lært etter over 10 år som medlem på WPW.

Innhold av "høy kvalitet", sponset innhold og innholdsmarkedsføring.

Da jeg startet denne tråden for ett år siden, var jeg ikke klar over at innholdsmarkedsføring skulle bli den store nye trenden. Keiseren har virkelig fått nye klær og ikke bare en dress, men langt flere enn du er klar over. Innholdsmarkedsføring er i vinden som aldri før. Er det ingen lenger som bryr seg om Google som vil ha all markesføring på nettet for seg selv? Google har jo på sett og vis omringet ("cornered") nettets reklamemarked med sin utspekulerte og slu strategi der de patenterer matematiske algoritmer og der endog EU kan bli for små til å føre en sak mot dem. Har de som fører saken for EU god nok matematisk innsikt og innsikt i Googles algoritmer som sikkert kan endres med noen få linjer. Dette hører kanskje ikke hjemme på en humor side, men det er da litt morsomt at få personer som driver med markedsføring på nettet og lanserer seg som spesialister på web markedsføring ikke har lest, og langt mindre forstått dokumentet. Innhold av høy kvalitet har Vg greie på selv om det er sponset. Sponset innhold av en privat kan noen ganger være bedre enn det som er sponset av norske skattebetalere. Siden innholdet i denne artiklen kan ansees postivt for Vg burde de kanskje betalt for en stabil semantisk lenke så lenge dette nettstedet er i live. Og om Vg betaler for reklamen vil det være god reklame så lenge artikkelen respekterer nettets største søkemotor og markedsfører sine retningslinjer om å ha attributten rel="nofollow" på lenken. Ikke alle søkemotorer behandler denne atributten identisk likt Google. Så om du kjøper reklameplass på Yahoo sine søke resultat sider bør du være klar over det. Det kan være forebyggende for ryktet i cyberrommet og sette seg inn i dette temaet. Markedsføring kan være drama og noen ganger kan det nesten gjelde eksistensen av nettdelen av firmaet ditt. Da nytter det ikke å tro at markedsføing på FaceBook, Google eller Yahoo er godt nok.

Justisdepartementet gir seg selv bot. Ikke LeOgRør, men RotOgRør.

Når Justisdepartetmentet gir seg selv bot og Justisministeren godtar boten betalt av Sakttebetalerne har det gjerne gått oopp for FrP og regjeringen at samme lover gjelder for dem som for andre. Foreløpig slipper dog partiet og betale for reklamen. Andre politikere mener dette er pinlig og spesialister mener at Justisdepartementet, egentlig FrP burde betalt mer. Men vent ikke noe fra FrP som var så opptatt av hva skattebetalernes penger gikk til da de var i opposisjon. Å bruke dem på dårlig FrP reklame som bidrar til å ødelegge omdømmet til Justisdepartementet, mener de åpenbart er god bruk av fellesskapets midler. Dette er siste sørgelige punktum for en valgkampvideo fra FrP som blir mer og mer pinlig sier Marit Arnstad leder for Sp. Etter mitt personlige syn bør farsen og såpeoperaen bringes for retten for brudd på flere lover, der FrP selv betaler egne saksomkostninger.

Det er justisdepartementet og ikke FrP som er ilagt boten. Ødelegger det Justisdepartementets rykte? Er det et juridisk dilemma dette at det er FrP som er ansvarlige, men det er Justisdepartementet som får boten (ca 5.20 ute i sendingen)? Ja til å være en så alvorlig sak, til dels farsepreget konflikt er det det sier Anine Kierulf Postdoktor ved Norsk senter for menneskerettigheter. Først må vi som skattebetalere betale videoen og så må vi som skattebetalere betale boten. Det er den uheldige juridiske siden av saken, men det er brudd på flere regler og lover også, for eksempel åndsverksloven og det Grunnlovsfestede vernet av personvern. Men hvem som er strafferettslig ansvarlig er det opp til partiet å avgjøre og det er opp til politiet og ta ut tiltale for det. Denne videoen har muligens kommet FrP tilgode, men den har definitivt ikke kommet Justisdepartementet til gode. Bør dette få konsekvenser for Justisministeren spør Anne Grosvold? Selvfølgelig bør det får konsekvenser å devaluere Justisdepartementets rykte av departementets egen leder. FrP som et ansvarlig parti som er opptatt av de offentlige finansene bør tilby seg å dekke boten og også en evnetuellt politietterforskning med et eventuelt mer alvorlig etterspill av hva en statsråd kan bruke sitt eget departement til.

Bør det være skatt på idioti og sterkt progressiv skatt på rasisme?

Partiet som er så sterkt opptatt av hva skattepengene brukes til og som nå også kutter i pengene til flyktninger og gir mest uhjelp til Norge sammen med Høyre burde ilegges en egen skatt på et idiotisk partiprogram og en sterk skatt på det mange mener grenser til rasisme. Nå vil en FrP talsmann for regjeringen, delvis med støtte fra KrF i følge dagens dagsrevy bruker penger på reklame for å unngå at det kommer for mange flyktnniger til Norge. De viser til at danskene har gjort dette med stor suksess. Der er også korrelasjon mellom antall turister og fluer i Nordnorge om sommeren. Norge vil nå om tillegget til stasbudsjett går igjennom bli landet som mottar mest penger fra vårt bistandsbudsjettt. Før dere bruker fellesskapets penger på dette bør dere kanskje la noen i finansdepartementer se nøye på nok et reklameutspill fra den blå-blå regjeringen.

Nettomtalen av LeOgRør

Der er nok mange som vil ta ned dette nettstedet. Det amerikanske firmaet [scamadviser dot com] gjør et forsøk men nesten alt de skriver bortsett fra riktig land, er feil. Det er feil eier og feil by i Norge. Og så greier de endog i 2015 å skrive

Domain Age: 28 Years, 230 Days

Ja da bør du, om du eier et nettsted som vil bygge sin egen merkevare på nettet benytte oss. Som andre vil også vi kunne tilby sponset innhold og innholdsmarkedsføring. Men det vil fremgå av kontektsen at det er sponset innhold eller innholdsmarkedsføring.

Kjedet denne artikkelen deg, kan muligens de tre artikkelene listet opp nedenfor, fra det kjente nettstedet Chateau Heartiste gi deg bedre underholdning. Følgende utsagn finner du for eksempel i artikkelen med ankertekst "It's Easy To Identify A Slut" lenket til nedenfor

The median number of sex partners for American women is 3(!). The average is 8.6. This means that there is a group of super slutty women, let’s call them “girls who live in the big blue coastal cities and work in marketing or PR”, who are shifting the average higher for all women. By these numbers, it is fair to conclude that a woman who has had more than the median number of partners is a candidate for slut designation, and the higher her number the sluttier she is.
Tallene er nok annerledes for Norge, selv om vi aksepterer horing mindre og mindre, men homoseksualitet mer og mer. Lettkledde damer som jobber med markedsføring for seriøse firmaer? Jeg glemmer ikke den stakkars menige soldaten i vår tropp i LVA på Bardufoss som på dans på Rustadhøgda spurte om en kvinne var sydama? Hvorfor spør du om det spurte hun? Fordi du er så lett på tråden sa soldaten, hvorpå han fikk en kontant ørefik. Må man være Nordlending for å forstå det svaret? Martin Skanke velger å slå når det renner over for ham. Per Sandberg velger å skyte seg selv i foten når han skal bygge FrP merkevaren. Ord kan svi langt mer enn en ørefik.

Ja det er faktum at sexuell binding brukes i markedsføring og en som jobbet for *** Norge visste nok hva han snakket om da han sa det under en samtale vi hadde på toget til Oslo. I begynnelsen av markedsføringen på nettet, den gang det var vanlig at firmaer ringte til deg og spurte om du ville betale for markedsføring av ditt nettsted på deres nettsted, fikk jeg besøk av en kvinne som jobbet for et større "seriøst" selskap. Hun ville komme hjem til meg og markedsføre tjenestene firmaet hadde å tilby. Med en utringing og bryster som holdt på å falle ut av Bh'en kan man lure på hvilke tjenester hun tilbød og til hvilken pris. Det var før sexkjøpsloven. I dag ville jeg vel vært kriminell om jeg kjøpte reklametjenestene hun tilbød. I 2015 opererer kjente norske firmaer i en gråsone det er langt vanskeligere å identifisere og det hele skjer elektronisk eller virtuelt. Les mer om testen jeg viste til ovenfor om du ikke forstår hva jeg mener.

Nakenhet er gamle nyheter i Playboy. "Ikke misforstå, 12-årige meg er veldig skuffet over dagens meg".

Publiser 13 oktober 2015.

Slik ble nyheten publisert i New York Times den 12 oktober 2015. I en spisestue med trepanel, Picasso og de Kooning trykk på veggene, presenterte Cory Jones en topp redaktør nervøst et radikalt forslag. Bladet, en leder i revolusjonen som bidro til å ta sex i Amerika fra det skjulte inn i rampelyset, bør slutte å publisere bilder av nakne kvinner. Hugh Marston Hefner, født 9. april 1926 i Chicago, Illinois, men fortsatt sjefsredaktør var enig. Playboys opplag har falt fra 5,6 millioner i 1975 til 800 000 nå, i henhold til Alliance for Audited Media. I følge samme nettsted sier denne tabellen det meste om bakgrunnen for den nye strategien. Mens konkurrenter mer enn dobler sine opplag faller Playboys markedsandel dramatisk.
If you subscribe to Playboy, you’ll no longer need to hide your magazines under the bed. The New York Times reports that starting next March, the company will cease to publish nude photographs of women.
I dag er nettet fullt av nyheten. Cnn har også en artikkel og video om nyheten og begrunnen avgjørelsen med følgende:
The magazine's redesign, which will reportedly take place next March, appears to be a reaction to the ever-growing accessibility of online pornography.
Digital firkonkurranse mellom mange aktører driver altså renprofitten mot null.

Vi er både advokater, leger og feiere sier naturistforbundet.

Publiser 2. August 2013

I morgen 3. august 2013 feirer nudistforbundet 50 års jubileum

Vi har ingen kleskode på festen.

I morgen 3 august har naturist forbundet 50 års jubileum på Jeløya. Det var en interessant diskusjon om dette på dagsnytt 18. Dere er ikke nudister spør programleder Tom Radøy? Nei vi går ikke naken på butikken sier medlemmet av naturist forbundet. Men er der ikke seksuelle følelser blant dere? Jo, selvsagt, men da får man gjøre som haren og finne seg en busk. Men vi feierr 50 års jubileum og I den anledning gir vi ut en bok.

Dette lanseres samme dag som Peer Gynt prisen deles ut:

Boken kommer som innbundet i ”hardcover” med stive permer, i format 17 x 24 cm og med et omfang på 176 sider, i farger.
Så forskjellen mellom natursiter og nudister er at nudister sitter nakne på bussen og går naken på butikken. Det er kanskje derfor jeg aldri har sett noen nakne på butikken her på Jeløya at vi bare har en naturist strand. Er feierne i nudistforbundet medlemmer i Feiermesternes Landsforening, eller er de medlemmer i mer eksklusive foreninger?

Kjell Gunnar Bleivik 12. September 2012

John Arne Riise. Saksøk Ålesund kommune for plagiat. Alle ser jo at den statuen er av deg

Karakterdrap av John Arne Riise er den måten noen beskriver det Truls Dæhli skriver i Verdens Grøt på. Like før en viktig kamp tar journalisten som tenker med ræva fremfor hodet en av de viktigste personene på det norske laget. Laget spilte ikke god fotball, men John Arne Riise skulle bli den store helten skriver Dagbladet dagen etter nødsseieren. Dersom Dæhli virkelig er interessert i det norske landslaget skulle han være svært varsom med slike karakteristikke som han bruker av John Arne Riise foran en viktig kamp

Ola til norskamerikaneren:

Svært så godt du fortsatt snakker norsk.
Ja du vet svarer norskamerikaneren. Jeg tenker med ræva her oppe.

Norskamerikaneren peker på hodet. Jeg vet ikke hvem som er størst tufs, John Arne Riise eller Truls Dæhli. For meg virker det åpenbart at den omtalte statuen er laget ut fra bilder av en yngre John Arne Rise. Så John Arne Riise, saksøk Ålesund kommune for å plagiere bider av deg.

Ola hvilken er din favorittstilling? Per, det sier jeg straks jeg er i posisjon.

Kjell Gunnar Bleivik 17. September 2010. Oppdaert 21 april 2017

Homoer og lesber i alle land foren dere før moralens voktere igjen regjerer sammen med "Homo Høyre". Det er for tidlig å kjenne fremtiden så hvem vet hvem som er (blir) din neste.

I 2008 er en statsansatt som kjøper sex i utlandet kriminell, men ikke en som sitter på Stortinget. Fra første januar 2009 er også den som sitter på Stortinget og kjøper sex i utlandet kriminell. Han er ikke kriminell tidlig på nyttårsaften, men skulle han ende på fylla (noen har jo også blitt observert beruset på Stortingets talerstol - kan hende mer kriminelt) sent på natten å bestige hunprimaten (aper hører til samme slekt) etter å ha belønnet henne med noen slanter, er han kriminell. Jeg skriver han for han/hunkjøp av hankjønn eller hunkjøp av hunkjønn er vel ikke kriminelt.

Et overbelastet politi skal nå fylle opp våre overfylte fengsler med horekunder. Anmeldelser av voldtekt og andre strukturelle overgrep har man ikke tid til å jobbe med. Horekunden er jo også some regel en utstøtt tulling uten resurser til å ta igen, så det er ikke så farlig å bure ham (henne) inne. Gi dem for all del ikke et pornoblad på cellen, så de kan gjøre som Onan. Krf, er det mer syndig å la sin sæd gå i en

sjøge enn å la den falle til jorden slik Onan gjorde? Homosexualitet er fint. Det blir det ikke barn av og dermed ikke snakk om abort. Den loven har jo dere erfaring med å administrere. Men Krf's mannlige stortingsrepresentanter tar nok aldri en god venn i hånden og ser den stråle av glede. De ser nok heller aldri på en kvinne for å begjære henne. Fytti rakkeren for et hykleri. Gud velsigne deg Per og Ola i vår kirke og med vår prests velsignelse så lenge vi kan komme i posisjon i vår favorittstilling.

Når politikere hever seg opp til moralens voktere og blander seg med religiøse blir det et herlig (fargerikt er det jo alltid) homsetog. Gjør hva dere vil for meg, men hold dere borte fra ...

Menneskehandel er menneskehandel uansett hvem som står bak og hvordan det skjer. Det har alltid vært kriminelt i moderne tid.

Men nå må Per grave seg ned i et annet hull om han skal få seg et realt.... . Men Per som var født som kriminell er vel en langt bedre statsminister kandidat enn Erna. Bare ingen av dem prøver seg på meg er Per ok for meg.

Semantiske lenker til artikkelen

LeOgRør traff Norges tøffeste dame etter en aperitif påTenerife.

Kjell Gunnar Bleivik 5. Februar 2010.

Hu mor var mi mor. Spiller det noen rolle?

Anette Sagen er tøff på sin mÅte. Få er seg selv, mens andre er seg selv nok. Siw er bare seg selv og spiller den rollen utmerket om hun befinner seg over eller under overflaten.

Siw under vann

Hadde det vært en steinbit eller en breiflabb, tror jeg hun hadde gjort det samme. Det er ikke hver dag man treffer blonde norske damer som reiser til syden alene. Enda ferre tar seg en øl

Siw tar seg en l

og går ut alene. Noen vil kalle det dumdristig mens andre kaller det galskap. Denne artikkelen er skrevet på en humorside, og tragikomisk var hendelsen. Skiflyging, damene kommer etter. Berusede damer alene på byen, damene kommer etter, men berusede norske damer alene i Syden er nytt stoff for denne seriøse sladresiden.

Jeg tenkte første gang jeg såhenne. Hun er finsk eller norsk og funderte ikke mer over det. Vi traff henne igjen noen timer senere og ganske riktig, hun var norsk, nærmere bestemt fra Lillestrøm. Hvor ellers kunne hun være fra? Lillestrøm er kanarifuglenes by og da er det ganske naturlig å treffe en innbygger som flyr høyt og lavt på en av Kanariøyene.

Anne Kath sitter hjemme og ser påTv, mens Siw utforsker verden alene. Siw

Siw kan vre seris

kan væte seriøs. Om dama har ben i nesen er ukjent for LeOgRør, men det er ikke rart at hun noen ganger

Siw du faller

har problemer med balansen. Så er vi etter en kort bildesekvens ved poenget. Hvorfor vil LeOgRør utnevne Siw til Norges tøffeste dame? Her er noen harde fakta

 • Hun reiser til Syden alene
 • går ut alene
 • fester og tar en dram eller to alene.
Når så LeOgRør treffer henne, siler boldet fra et dypt kutt i kneet, men hun er like glad. Alt er bare gøy. Noen ville vel satt seg ned å grått og synes synd på seg selv i en slik situasjon. Skal fylla få skylda? Jeg setter meg ned ved siden av henne. Er du fra Haugesund? Da er du vel kristen? For ågjøre en lengre historie kort ble hun med oss i taxien og Anders og Brage vasket blodet av henne og fikk henne hjem. Siw, selv om du er tøff, gjør heller som Anette Sagen. Lær deg skiflyging i stedet for å fly beruset alene midt pånatten på Tenerife.

Mette-Marit investerer i ny hatt!

Christian Dannevang Bleivik

LeOgRør har gleden av årapportere kjempenyheten om at Hennes Kongelige Høyhet Mette-Marit nylig har investert en ikke ubetydelig andel av sin hardt opptjente apanasje i en kledelig, ny hatt.

Samfunnsnyttig

Det samfunnsnyttige i denne investeringen er også åpenbar da hun med dette kjøpet uttrykker Hennes genuine iver etter åspre en umiddelbar harmoni i folket. Langsiktige virkninger kjøpet vil fåer hevet levestandard i både inn- og utland. Dette er så selvsagt at det omtrent er pinlig å nevne det her.

Klassisk og trendsettende

Vi kan avsløre at Hennes Høyhet ikke denne gangen har valgt ekte pels som materiale for hodepryden, men til gjengjeld har Hun skaffet et matchende klesplagg til øyet, slik at dette nesten utgjør et helt antrekk. Naturligvis hadde Hun imidlertid vært i sin fulle rett til som vanlig å overse enhver form for uberettiget kritikk dersom Hennes Høyhet hadde foretrukket pels. Moteeksperter kaller kjøpet dristig og velvalgt.

Ja, klassisk og trendsettende er også nøkkelord som absolutt må tas med i denne sammenhengen sier selvutnevnt moteekspert Linda François.

Vi kjenner jo hatten igjen fra de gode gamle dager, men samtidig åpner dette for en ny trend, da vi folkelige nå atter kan ta i bruk den gode gamle moten. Ja, det er viktig at vi andre gjør vårt beste for å følge dette majestetiske eksempelet.

Linda François har allerede skaffet seg selv en lignende hatt som hun stolt viser frem, mens hun påpeker at Hennes Kongelig Høyhet sannsynligvis kommer til å vekke stor oppsikt internasjonalt.

Internasjonale reaksjoner

LeOgRør kan bekrefte at investeringen allerede har fått ringvirkninger i Danmark og Sverige, hvor landenes respektive kongefamilier i følge kilder LeOgRør har vært i kontakt med, har planer om åuniformere seg selv i samme stil. Tyskland som den ivrige leser vet at kom i skade for å avskaffe monarkiet, har angivelig også merket investeringen, og det tyske folk betrakter kjøpet i salig beundring. I Bern har en ufullkommen replikasjon av den høye helligdom blitt plassert på en stokk, som alle forbipasserende må hilse høflig på når Hennes Kongelige Høyhet ikke befinner seg i området på statsbesøk. Det er hevet over enhver alminnelig tvil at investeringen er et edelt tiltak som virkelig bidrar til å sette Norge på verdenskartet som en motenasjon.

Vi kan kort og godt si at Mette-Marit med sitt hattekjøp utpreger seg, samtidig som hun viser et usedvanlig stort medmenneskelig engasjement. Hun gjør virkelig et uvurderlig bidrag for verden. LeOgRør har dessuten for ikke å føre Hennes Kongelige Høyhet i forlegenhet, moderert seg i sine bemerkninger om investeringen (red. anm.) Se bare hvor godt hun tar seg ut!

Mette Marits nye hatt

Kilde: Aftenposten

Fant hår i margarinen!

Christian Dannevang Bleivik

Fru Hansen fikk seg litt av et sjokk da hun åpnet den nyinnkjøpte margarinpakken. Under papiret fant hun et ekte menneskehår!

Skulle steke kjøttkaker

Fru Hansen var i ferd med å forberede et lekkert måltid bestående av kjøttkaker og poteter. Til stekingen av kjøttkakene hadde hun nettopp kjøpt en pakke Kua Margarin. Da hun åpnet pakken la hun merke til noe som ikke skulle være der.

Jeg la merke til noe som ikke er vanlig med margarinpakker. Jeg har stekt mange kjøttkaker i mitt liv, men noe slikt hadde jeg aldri sett i en pakke margarin før. Da jeg så hva det var ble jeg aldeles forferdet, kan fru Hansen rapportere.

Noe såekkelt! Det var langt, rødt, og svært fettete. Det var like før det havnet i panna!

Gir seg over

Fru Hansen holder ikke tilbake på superlativene, og legger heller ikke skjul på at hun er oppgitt over Kua Meierier.

Makan! Jeg gir meg bokstavlig talt over! Det går ikke an at et anerkjent meieri kan ha så dårlige rutiner. Hygienen rundt matlaging skal være upåklagelig. Hår i maten er uakseptabelt, sier fru Hansen oppgitt.

Jeg kommer aldri mer til å kjøpe Kua Margarin, det er i alle fall helt sikkert.

Nekter for feil

LeOgRør har vært i kontakt med Kua Meierier for å få en uttalelse fra dem, og høre om de eventuelt er interessert i å erstatte margarinpakken til fru Hansen. Vi pratet med produksjonssjef Arild Torbjørnsen, som nekter for at håret kan ha havnet i margarinpakken på deres meieri. Han forteller at hygiene er høyeste prioritet, og garanterer for at håret må være fru Hansen sitt.

Ved Kua Meierier har vi sikre rutiner for å sikre at hår ikke havner i margarin, rømme og andre produkter.

Det kan simpelthen ikke la seg gjøre, for alle våre ansatte er skallet!

Vår skarpe journalist legger derimot merke til at Torbjørnsen ikke er skallet. Håret hans er langt, rødt, og svært fettete. Når han blir vist håret fru Hansen fant, og gjort oppmerksom på likhetene med hans eget sier han:

Det er naturligvis ingen sammenheng mellom mitt hår, og hygienen ved vårt meieri. Slike spekulasjoner er vi ikke tjent med.

Fete løfter

Torbjørnsen lover femten kilo Kua Margarin for å gjenvinne fru Hansens tillitt. Han presiserer at Kua Meierier ikke kan klandres for håret Hansen fant i deres margarin, men han trekker tilbake det han sa om at håret tilhører fru Hansen etter å ha sett et bilde av henne. Han påpeker at håret hennes er blondt, og at det derfor ikke er logisk mulig at håret i margarinen er hennes. Torbjørnsen sier at han ikke vil spekulere i hvem som er den egentlige eier av håret, og han kaller vår journalist uforskammet når han får tilbudet om en DNA test for å avkrefte at han er eieren.

Kjøper Kua Margarin igjen

LeOgRør ble vitne til at fru Hansens holdning overfor Kua Meierier forandres momentant i det hun blir fortalt om Torbjørnsens løfter. Selv om hun er en smule bekymret over plassen i kjøleskapet, kan en smørblid fru Hansen love kjøttkaker, kjøttboller og andre boller! Hun sier at hun kommer til å oppheve sin boikott av Kua Meierier, og gi beskjed til alle hun har fått med seg på den om at de kan kjøpe Kua Margarin igjen.

Advarer

Historien slutter ikke der, for næringsmiddeltilsynet fikk nemlig greie på saken, og inspiserte Kua Meierier. De vil ikke si mer om inspeksjonen foreløpig enn at de fant flere kritikkverdige forhold ved rutinene ved meieriet. Tilsynet ber forbrukere om å være særlig på vakt etter hår og løsgjenstander i meieriprodukter, og gir LeOgRør all berømmelse for at vi bringer slikt et samfunnsproblem på dagsordenen.

Ansvarsfraskrivelse - ingen relasjon til et kjent norsk ukeblad.

Vi har registrert at noen forbinder LeOgRør med et kjent norsk ukeblad. Vi presiserer med en gang at dette er en seriøs side. Vi vil derfor ikke assosieres med noe norsk ukeblad, sladrepresse eller annet nettsted.

  

LeOgRør er stolte av å kunne publisere artikler av stor allmenn interesse, som kan bidra til å øke den norske befolkningens kompetanse om situasjonen i verden for øvrig.

Reklamere her?

Du kan reklamere på denne side med ulike former for annonser, artikler, bannere etc. Vi foretrekker kontraktsreklame, dvs. reklame for minimum et par måneder og helst et år. Les mer om reklamemulighetene på vår internasjonale site. Ønsker du å skrive en artikkel der du reklamerer for din virksomhet, er det også milig. Du kan reklamere med bilder eller endog en video. Merkevarebygging er viktig. Derfor kan også logo eller merkevare reklamering være svært effektivt. Vi har også et stort internasjonalt nettverk av siter der du kan treffe et marked utenfor Norge. Merk at siten er responsiv eller plattform nøytral. Det innebærer at reklamen også vises på mobiltelefon, nettbrett, bærbar datamaskin og din Tv skjerm om den kobles til en datamaskin. I 2014 er det svært viktig, da opptil 60 prosent bruker en mobiltelefon eller et nettbrett når de surfer på nettet. Du leverer videoen, bildene, banneret, logoen eller teksten og vi ordner resten.